Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT FI EL CS LV RO

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 12.

A Bizottság 335 millió euró összegű agrártámogatást fizettet vissza a tagállamokkal

Az Európai Bizottságnak az úgynevezett záróelszámolási eljárás keretében ma elfogadott határozata alapján a tagállamoknak összesen 335 millió euró összegben kell az Európai Unió agrárköltségvetéséből finanszírozott és a tagországok által szabálytalanul felhasznált forrásokat visszatéríteniük. Mivel azonban a szóban forgó összegek egy részét a tagállamok már visszafizették, a ma elfogadott határozat pénzügyi hatása kisebb: összesen mintegy 304 millió eurót tesz ki. A pénzt azért kell visszajuttatni az uniós költségvetésbe, mert felhasználása során a tagállamok nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem megfelelő eljárásokat alkalmaztak a mezőgazdasági kifizetések ellenőrzésére. A közös agrárpolitika (KAP) költségvetéséből finanszírozott kifizetések folyósításáért és ellenőrzéséért a tagállamok felelősek, és a Bizottság feladata gondoskodni arról, hogy a tagállamok szabályosan használják fel a támogatást.

A főbb pénzügyi korrekciók

A mostani határozat értelmében a következő 15 uniós tagállamnak kell visszatérítenie támogatási összegeket: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Németország, Spanyolország, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, Írország, Luxemburg, Lettország, Hollandia, Románia és Svédország. A legjelentősebb egyedi korrekciók a következők:

Franciaországnak 141,8 millió EUR-t kell visszafizetnie (pénzügyi hatás1: 141,5 millió EUR) a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos hiányosságok miatt.

Görögországnak 78,8 millió EUR-t kell visszafizetnie (pénzügyi hatás1: 66,6 millió EUR) a jogosultságok kiosztásával kapcsolatos hiányosságok miatt.

Hollandiának 24,3 millió EUR-t kell visszafizetnie (pénzügyi hatás1: 24,1 millió EUR) a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (a továbbiakban: MePaR) működésével, a helyszíni ellenőrzésekkel, valamint a kifizetések és a szankciók összegének kiszámításával kapcsolatban tapasztalt hiányosságok miatt.

Görögországnak 22,2 millió EUR-t kell visszafizetnie (pénzügyi hatás1: 21,0 millió EUR) a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos hiányosságok miatt.

Franciaországnak 17,7 millió EUR-t kell visszafizetnie (pénzügyi hatás1: 10,9 millió EUR) a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek elismerésével kapcsolatos hiányosságok miatt.

A Bíróság T-2/11. számú ügyben hozott ítélete nyomán, amely részben megsemmisít egy korábbi bizottsági határozatot, a Bizottság 0,5 millió EUR-t visszatérít Portugália számára.

Háttér

A legtöbb KAP-kifizetés kezeléséért a tagállamok felelősek, általában kifizető ügynökségeik révén. Az ő feladatuk az ellenőrzés is, például a közvetlen kifizetést igénylő mezőgazdasági termelők jogosultságának ellenőrzése. A Bizottság évente több mint 100 ellenőrzést végez, amelyek során megbizonyosodik arról, hogy megfelelők-e a tagállami szintű ellenőrzések és a hiányosságok pótlására hozott tagállami intézkedések. A Bizottság továbbá jogosult utólag visszakövetelni a támogatásokat, ha az ellenőrzések arra derítenek fényt, hogy a tagállami intézkedések és ellenőrzések nem biztosítják megfelelően az uniós támogatások jogszerű felhasználását.

Az éves záróelszámolási rendszer működésével kapcsolatos további részletek a MEMO/12/109 számú dokumentumban és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló, az alábbi internetcímen elérhető tájékoztatóban találhatók: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Az egyedi korrekciókat a mellékelt táblázatok tagállamonkénti és ágazatonkénti bontásban ismertetik (I. és II. melléklet).

Kapcsolattartók:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak szabályszerűségi záróelszámolása

43. határozat: Korrekciók tagállamonként (millió EUR)

Az ágazat megnevezése és a korrekció oka

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege2

Ausztria

 

Területalapú támogatások – a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer/földrajzi információs rendszer (a továbbiakban: MePaR/FIR) működése, a helyszíni ellenőrzések végzése, valamint a szankciók alkalmazása és a kifizetések terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

3,63

3,63

Belgium

 

Egyéb korrekciók – a pénzügyi felső határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,84

0,00

Cseh Köztársaság

 

Egyéb korrekciók – a 2012. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt adminisztratív hibák miatt javasolt korrekció

0,12

0,12

Németország

 

Területalapú támogatások – a MePaR keretében végzett keresztellenőrzések hiányosságai és a helyszíni ellenőrzések során alkalmazott helytelen mérési tűréshatár miatt javasolt korrekció

0,15

0,15

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,01

0,00

Egyéb korrekciók – a 2009. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt lényeges hiba miatt javasolt korrekció

0,14

0,14

Spanyolország

 

Gyümölcs- és zöldségfélék – konkrét nem támogatható kiadások, a kettős finanszírozás kockázatának ellenőrzése terén tapasztalt hiányosságok, valamint a termelői szervezetekhez kapcsolódó személyi költségek címén jogosulatlanul kifizetett átalányösszegű támogatás miatt javasolt korrekció

7,78

7,78

Területalapú támogatások – a helyszíni ellenőrzések hiányossága miatt javasolt korrekció

3,13

3,13

Területalapú támogatások – a helyszíni ellenőrzések hiányossága miatt javasolt korrekció

1,27

1,27

Területalapú támogatások – a jogosultságok odaítélése terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

7,73

7,73

Késedelmes kifizetések – a pénzügyi felső határ túllépése, késedelmes kifizetések, el nem számolható kiadások és a tejilleték behajtása kapcsán javasolt korrekció

3,56

Visszatérítés: 1,19

Késedelmes kifizetések – a pénzügyi felső határ túllépése és késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,29

0,00

Finnország

 

Állatállomány-alapú támogatások – támogatásra nem jogosító állatok és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai miatt javasolt korrekció

0,31

0,31

Vidékfejlesztés – használt berendezések beszerzésére irányuló, nem támogatható beruházások és a beruházási költségek ésszerűségének ellenőrzése terén tapasztalt hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,94

0,93

Egyéb korrekciók – a pénzügyi felső határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,07

0,00

Franciaország

 

Gyümölcs- és zöldségfélék – a gyümölcs- és zöldségágazatban működő termelői szervezetek elismerésével kapcsolatos hiányosságok miatt javasolt korrekció

17,70

10,94

Kölcsönös megfeleltetés – a meg nem határozott és nem ellenőrzött jó mezőgazdasági és környezeti állapot 2 esete, egyes jogszabályban meghatározott gazdálkodási követelmények hiányos ellenőrzése, valamint a nem elég szigorú szankciórendszer miatt javasolt korrekció

141,82

141,49

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,36

0,00

Egyéb korrekciók – a 2009. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt hibák miatt javasolt korrekció

0,06

0,06

Görögország

 

Gyümölcs- és zöldségfélék – Paradicsomfeldolgozás – az egyezési vizsgálatok, a területek fizikai ellenőrzése, a termelők és a késztermékek adminisztratív és számviteli ellenőrzése, valamint a készletek fizikai és számviteli ellenőrzése terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

3,36

3,36

Állatállomány-alapú támogatások – a helyszíni ellenőrzések hiányosságai, a juhfélékre vonatkozó rendszer keretében az állatok birtokontartásával kapcsolatban elvégzendő ellenőrzés elmaradása, továbbá a szankciórendszerrel és a felügyeleti ellenőrzésekkel kapcsolatos hiányosságok, valamint a szarvasmarhafélékre vonatkozó rendszer keretében egyéni kérelmezőknek jogosulatlanul folyósított kifizetések miatt javasolt korrekció

1,59

1,55

Területalapú támogatások – a jogosultságok odaítélése terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

78,81

66,63

Kölcsönös megfeleltetés – a meg nem határozott és nem ellenőrzött jó mezőgazdasági és környezeti állapot 2 esete, egyes jogszabályban meghatározott gazdálkodási követelmények hiányos ellenőrzése, hiányos ellenőrzési jelentések, valamint a nem elég szigorú szankciórendszer miatt javasolt korrekció

22,23

21,04

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések, a pénzügyi felső határok túllépése és a tejilleték kiigazítása miatt javasolt korrekció

3,36

Visszatérítés: 0,09

Magyarország

 

Egyéb korrekciók – a 2011. évre vonatkozó pénzügyi záróelszámolás során feltárt ismert hiba miatt javasolt korrekció

0,34

0,34

Írország

 

Egyéb korrekciók – a pénzügyi felső határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,04

0,00

Luxemburg

Területalapú támogatások – a MePaR/FIR hiányosságai, a MePaR/FIR frissítése nyomán alkalmazott visszamenőleges visszatérítések hiánya, valamint a kifizetések és a szankciók kiszámítása terén feltárt hiányosságok miatt javasolt korrekció

0,22

0,22

Egyéb korrekciók – a pénzügyi felső határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,01

0,00

Lettország

Egyéb korrekciók – a pénzügyi felső határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,01

0,00

Hollandia

Területalapú támogatások – a MePaR működésével, a helyszíni ellenőrzésekkel, valamint a kifizetések és a szankciók kiszámításával kapcsolatos hiányosságok miatt javasolt korrekció

24,33

24,14

Területalapú támogatások – a MePaR/FIR pontatlansága miatt javasolt korrekció

5,80

5,80

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,12

0,00

Egyéb korrekciók – szabálytalanságokhoz kapcsolódó tartozások kamatainak fel nem számítása és be nem jelentése miatt javasolt korrekció

5,28

5,28

Portugália

 

POSEI – a T-2/11. sz. ügyben hozott ítéletből fakadó visszatérítés

Visszatérítés: 0,51

Visszatérítés: 0,51

Románia

 

Késedelmes kifizetések – késedelmes kifizetések miatt javasolt korrekció

0,07

0,00

Svédország

Egyéb korrekciók – a pénzügyi felső határ túllépése miatt javasolt korrekció

0,02

0,00

ÖSSZESEN

334,98

304,26

II. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak záróelszámolása

43. határozat: Korrekciók ágazatonként (millió EUR)

Ágazat

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege3

 

 

 

Területalapú támogatások / Szántóföldi növények

283,70

269,99

 

Az 1782/2003/EK rendelet 69. cikke

1,80

1,77

 

Pénzügyi ellenőrzés

9,54

-0,61

 

Gyümölcs- és zöldségfélék

28,84

22,08

 

Szabálytalanságok

5,28

5,28

 

Állatállomány-alapú támogatások

0,01

0,01

Tejtermékek

-0,14

0,00

POSEI

-0,51

-0,51

Vidékfejlesztés

6,37

6,17

 

Különleges támogatás (a 73/2009/EK rendelet 68. cikke)

0,09

0,09

ÖSSZESEN

334,98

304,26

1 :

A tagállamtól már behajtott vagy az általa már befizetett összegek miatt az intézkedés pénzügyi hatása kisebb.

2 :

A korábbi párhuzamos korrekciók és az Európai Bizottságnak már visszafizetett összegek figyelembevételével.

3 :

A korábbi párhuzamos korrekciók és az Európai Bizottságnak már visszafizetett összegek figyelembevételével.


Side Bar