Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Objavljen vodnik za prijavitelje Erasmus+: leta 2014 na voljo 1,8 milijarde evrov sredstev

Organizacije, ki leta 2014 želijo zaprositi za sredstva iz novega programa Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+, lahko od danes začnejo pripravljati vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. Novi vodnik za prijavitelje Erasmus+, ki vsebuje podrobne informacije o oddaji vloge, je na voljo na tej povezavi. Program je odprt za organizacije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, ki bodo lahko vloge za sredstva oddale prek spleta od konca januarja. Posamezniki ne morejo zaprositi za sredstva neposredno, temveč se morajo obrniti na univerzo, šolo ali organizacijo, ki odda vlogo.

„Postopek uvedbe programa Erasmus+ je v zadnji fazi in pripravljeni smo na njegovo izvajanje. Organizacije vabim, naj pozorno preberejo vodnik, da bodo začetek spletnih prijav pričakale dobro pripravljene. Proračun programa Erasmus+ se je povečal za 40 %, kar pomeni, da bo v naslednjih sedmih letih nepovratna sredstva prejelo več kot štiri milijone ljudi, med drugim študenti, pripravniki, učitelji in prostovoljci,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Leta 2014 bo v okviru programa Erasmus+ skupaj 1,8 milijarde evrov namenjenih:

spodbujanju priložnosti za mobilnost študentov, pripravnikov, učiteljev in drugega izobraževalnega osebja, mladih na izmenjavah, mladinskih delavcev in prostovoljcev. Rok za oddajo vlog za projekte učne mobilnosti je 17. marec 2014;

ustvarjanju in izboljšanju partnerstev med svetom dela ter ustanovami in organizacijami za izobraževanje, usposabljanje in mlade. Rok za oddajo vlog je april 2014;

podpiranju dialoga in zbiranju podatkov, potrebnih za izvedbo reforme sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade.

Konzorciji, usklajevalne organizacije in skupine lahko vložijo eno vlogo v imenu več organizacij.

Poleg univerz in ustanov za usposabljanje bodo sredstva prvič prejela tudi nova inovativna partnerstva: tako imenovane „koalicije znanja“ in „koalicije sektorskih spretnosti“ bodo skrbele za sinergije med svetom izobraževanja in svetom dela, saj bodo visokošolskim ustanovam, izvajalcem usposabljanja in podjetjem omogočile, da spodbujajo inovativnost in podjetnost ter razvijajo nove izobraževalne programe in kvalifikacije, ki bodo odpravili vrzeli v spretnostih.

Na področju športa je poudarek namenjen čeznacionalnim projektom za podpiranje amaterskega športa in odpravljanje mednarodnih težav, kot so vnaprejšnje dogovarjanje izidov tekem, doping, nasilje in rasizem, ter za spodbujanje dobrega upravljanja, enakosti spolov, socialne vključenosti in telesne aktivnosti za vse.

Ozadje

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ vsebuje podrobne informacije o ciljih, prednostnih nalogah in možnostih za pridobitev sredstev za vsak ukrep, vključno s tehničnimi informacijami o vlogah za pridobitev sredstev in postopku izbire, ter finančne in upravne določbe v zvezi z dodeljevanjem sredstev.

Program Erasmus+ združuje vse obstoječe sheme financiranja EU za izobraževanje, usposabljanje in mladino, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Poleg tega prvič uvaja podporo za šport. S takim celovitim programom bodo kandidati lažje razumeli možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev, druge poenostavitve pa bodo omogočile tudi lažji dostop.

Erasmus+ se začenja v obdobju, ko je skoraj šest milijonov mladih v EU brezposelnih – v nekaterih državah pa celo več kot 50 %. Hkrati je prostih več kot dva milijona delovnih mest, tretjina delodajalcev pa težko najde delavce s spretnostmi, ki jih potrebujejo. To kaže na veliko vrzel v spretnostih v Evropi. Erasmus+ bo to vrzel odpravljal tako, da bo ljudem ponudil možnosti za študij, usposabljanje, pridobitev delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Izboljšala se bosta tudi kakovost in ustreznost evropskih organizacij in sistemov za izobraževanje, usposabljanje in mlade, in sicer s podporo za izboljšanje metod poučevanja in učenja, nove izobraževalne programe ter poklicni razvoj izobraževalnega osebja in mladinskih delavcev, kot tudi okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in svetom dela.

V proračunu v višini 14,7 milijarde evrov za obdobje 2014–2020, kar je 40 % več kot do zdaj, so upoštevane predvidene stopnje inflacije. Dodatna sredstva bodo predvidoma namenjena mobilnosti v visokošolskem izobraževanju in gradnji zmogljivosti v zvezi z državami, ki niso članice EU. Pogajanja o tem bodo zaključena leta 2014.

Nadaljnji koraki

Zainteresirane organizacije vabimo, naj preberejo vodnik in se informirajo o različnih možnostih za pridobitev sredstev. Vloge lahko pošljejo (v večini primerov prek spleta) nacionalni agenciji v svoji državi ali Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Več informacij:

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ in razpis za zbiranje predlogov

Erasmus+ na Facebooku

Pogovor na Twitterju #ErasmusPlus

Spletišče komisarke Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar