Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Gids Erasmus+ bekendgemaakt, 1,8 miljard euro beschikbaar voor financiering in 2014

Organisaties die willen meedingen naar financiering uit Erasmus+ in 2014, het nieuwe programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, kunnen vandaag beginnen aan de voorbereiding van hun aanvraag. De nieuwe programmagids voor Erasmus+, met gedetailleerde informatie over het indienen van een aanvraag, is hier beschikbaar. Organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd of sport kunnen vanaf eind januari online een subsidieaanvraag indienen. Individuen kunnen geen directe aanvragen voor financiering indienen; zij moeten contact opnemen met hun universiteit, school of organisatie, die dan de aanvraag indient.

"De opstartfase van Erasmus+ is ten einde en we zijn klaar voor de uitvoeringsfase. Ik wil organisaties aansporen om de programmagids nauwkeurig te bestuderen zodat ze volledig zijn voorbereid wanneer de online aanmeldingsprocedure begint. De vergroting van het budget voor Erasmus+ met 40 % betekent dat meer dan 4 miljoen mensen, waaronder studenten, stagiairs, docenten en vrijwilligers, in de komende zeven jaar een beurs kunnen ontvangen," zei Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

In 2014 zal in totaal 1,8 miljard euro aan financiering uit Erasmus+ beschikbaar zijn voor:

de bevordering van mobiliteitskansen voor studenten, stagiairs, docenten en ander onderwijzend personeel, jongeren op jeugduitwisselingen, jongerenwerkers en vrijwilligers. De deadline voor aanvragen voor leermobiliteitsprojecten is 17 maart 2014;

de oprichting of verbetering van partnerschappen tussen onderwijs-, opleidings- en jeugdinstellingen en -organisaties en het bedrijfsleven. De deadline voor het indienen van aanvragen is in april 2014;

ondersteuning van de dialoog en de verzameling van gegevens die nodig zijn voor hervormingen in onderwijs-, opleidings- en jongerensystemen.

Consortia, coördinerende organisaties en groepen kunnen namens verschillende organisaties een gezamenlijke aanvraag indienen.

Naast universiteiten en opleidingsinstituten is er voor het eerst ook financiering voor nieuwe innovatieve partnerschappen: de zogeheten "kennisallianties" en "bedrijfstakspecifieke allianties" zullen synergieën creëren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven door instellingen in het hoger onderwijs, opleiders en ondernemingen in staat te stellen om innovatie en ondernemerschap te bevorderen, en nieuwe curricula en kwalificaties te ontwikkelen om ontbrekende vaardigheden aan te vullen.

In sport ligt de nadruk op transnationale projecten ter ondersteuning van de amateurtak van de sport en ter bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen als omkoping, doping, geweld en racisme, maar ook ter bevordering van goed bestuur, gendergelijkheid, sociale inclusie en lichaamsbeweging voor iedereen.

Achtergrond

De programmagids voor Erasmus+ geeft gedetailleerde informatie over de doelstellingen, prioriteiten en financieringsmogelijkheden voor iedere actie, inclusief technische informatie over de aanvraag van financiering en het selectieproces, alsook de financiële en administratieve bepalingen die aan de toekenning van financiering zijn verbonden.

Erasmus+ combineert alle huidige EU-financieringsprogramma's voor onderwijs, opleiding en jeugd, inclusief de programma's Een leven lang leren (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Jeugd in actie en vijf internationale samenwerkingsprogramma's (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink en het programma voor samenwerking met de industrielanden). Ook wordt voor het eerst sport geïntroduceerd. Het geïntegreerde programma maakt het voor aanvragers makkelijk te begrijpen welke mogelijke beurzen er zijn, en ook andere vereenvoudigingen dragen bij aan een gemakkelijkere toegang.

Erasmus+ wordt gestart in een periode dat bijna zes miljoen jongeren in de EU werkloos zijn – in sommige landen ligt het cijfer zelfs boven de 50 %. Tegelijkertijd zijn er twee miljoen vacatures en klaagt een derde van de werkgevers over moeilijkheden bij het vinden van personeel met de juiste vaardigheden. Dat toont aan dat er in Europa een aanzienlijk gebrek is aan vaardigheden. Erasmus+ pakt dit gebrek aan door mensen de mogelijkheid te geven om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring op te doen of vrijwilligerswerk te doen.

De kwaliteit en relevantie van onderwijs-, opleidings- en jongerenorganisaties en -systemen in Europa worden verhoogd door steun voor verbeteringen van de methodes voor leren en doceren, nieuwe curricula en de professionele ontwikkeling van onderwijzend personeel en jongerenwerkers, onder meer door intensievere samenwerking tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.

Het budget van 14,7 miljard euro voor 2014-2020 houdt rekening met de geraamde inflatie voor die periode en betekent een stijging van 40 % ten opzichte van de huidige financieringen. Verdere financieringen zullen naar verwachting toegekend worden voor mobiliteit in het hoger onderwijs en het opbouwen van capaciteiten met medewerking van niet-EU landen; deze onderhandelingen zullen in 2014 worden afgerond.

Volgende stappen

Geïnteresseerde organisaties worden aangespoord om de programmagids te lezen om meer te weten te komen over de verschillende financieringsmogelijkheden. Organisaties worden uitgenodigd om hun aanvraag (in de meeste gevallen online) in te dienen bij het nationaal agentschap in hun land of bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Nadere informatie:

Programmagids en oproep tot het indienen van voorstellen

Erasmus+ op Facebook

Discussieer mee op Twitter #ErasmusPlus

De website van Commissaris Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 229-59258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 229-59667)


Side Bar