Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Paskelbtas programos „Erasmus+“ vadovas. 2014 m. numatyta 1,8 mlrd. eurų

Nuo šiandien organizacijos, norinčios 2014 m. gauti paramą pagal naująją Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programą „Erasmus+“, gali pradėti ruošti paraiškas. Naująjį programos „Erasmus+“ vadovą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kaip pateikti paraišką, galima rasti čia. Programoje gali dalyvauti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių organizacijos. Nuo sausio mėn. pabaigos jos galės pradėti teikti elektronines paraiškas finansavimui gauti. Pavieniai asmenys teikti paraiškų savo vardu negali, todėl jie turi kreiptis į savo universitetus, kolegijas ar organizacijas, kad pateiktų paraiškas.

„Šiuo metu baigiama kurti „Erasmus+“ programa, tad esame pasiruošę pradėti ją įgyvendinti. Raginu visas organizacijas įsigilinti į Programos vadovą, kad prasidėjus elektroninių paraiškų teikimo procesui jos būtų tam visiškai pasiruošusios. 40 proc. padidintas programos „Erasmus+“ biudžetas per ateinančius septynerius metus suteiks galimybę pasinaudoti parama daugiau nei 4 milijonams žmonių: studentams, stažuotojams, mokytojams ir savanoriams“, — sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Iš viso 2014 m. programai „Erasmus+“ numatyta 1,8 mlrd. eurų, kurie bus skirti:

studentų, stažuotojų, mokytojų ir kito švietimo srities darbuotojų, jaunimo mainuose dalyvaujančių jaunuolių, su jaunimu dirbančių asmenų ir savanorių judumo galimybėms skatinti. Paraiškas dėl judumo mokymosi tikslais projektų galima teikti iki 2014 m. kovo 17 d.;

švietimo, mokymo ir jaunimo įstaigų bei organizacijų ir įmonių partnerystei kurti ir gerinti. Paraiškas baigiama priimti 2014 m. balandžio mėn.;

dialogui remti ir surinkti informacijai, reikalingai, kad būtų reformuotos švietimo, mokymo ir jaunimo sistemos.

Konsorciumai, koordinuojančios organizacijos ir grupės gali pateikti vieną paraišką kelių organizacijų vardu.

Be universitetų ir kitų švietimo įstaigų, pirmą kartą finansavimą galės gauti ir naujo pobūdžio partnerystės: vadinamosios žinių ir įgūdžių sąjungos leis sukurti švietimo įstaigų ir įmonių sąveiką, kad aukštojo mokslo įstaigos, mokymo paslaugų tiekėjai ir įmonės galėtų skatinti inovatoriškumą, verslumą, rengti naujas mokymo programas ir tobulinti kvalifikacijas, kad būtų užpildytos įgūdžių spragos.

Sporto srityje daugiausia dėmesio bus skiriama tarpvalstybiniams projektams, kuriais bus remiamas mėgėjiškas sportas, siekiama kovoti su tokiomis tarpvalstybinėmis problemomis kaip susitarimais dėl varžybų baigties, dopingo vartojimu, smurtu ir rasizmu, ir kuriais bus skatinamas geras valdymas, lyčių lygybė, socialinė įtrauktis ir fizinė veikla visiems.

Pagrindiniai faktai

Programos „Erasmus+“ vadove pateikiama išsami informacija apie visų veiksmų tikslus, prioritetus ir finansavimo galimybes, taip pat techninė informacija apie paraiškų teikimą ir atrankos procesą, finansinės ir administracinės nuostatos, susijusios su dotacijos skyrimu.

Programa „Erasmus+“ apima visas dabartines ES švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto finansavimo programas: Mokymosi visą gyvenimą programą („Erasmus“, „Leonardo da Vinci“, „Comenius“, „Grundtvig“), programą „Veiklus jaunimas“ ir penkias tarptautines bendradarbiavimo programas („Erasmus Mundus“, „Tempus“, „Alfa“, „Edulink“ ir bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis programą). Pagal šią programą pirmą kartą skiriama paramai ir sportui. Tokia integruota programa padės pareiškėjams lengviau suprasti finansavimo galimybes, o kiti pakeitimai leis paprasčiau pasinaudoti programa.

Programa „Erasmus+“ pradedama vykdyti tokiu metu, kai ES darbo neturi beveik 6 mln. jaunuolių, — kai kuriose šalyse jaunimo nedarbas viršija 50 proc. Tuo pačiu metu esama daugiau kaip 2 mln. laisvų darbo vietų, o trečdalis darbdavių teigia, kad jiems sunku rasti reikiamų įgūdžių turinčių darbuotojų. Tai rodo, kad Europoje esama didelių įgūdžių spragų. Programa „Erasmus+“ bus sprendžiamos su šiomis spragomis susijusios problemos, suteikiant žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.

Suteikiant paramą mokymo ir mokymosi metodų gerinimui, naujoms mokymo programoms, švietimo įstaigų darbuotojų ir su jaunimu dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui bei skatinant aktyvesnį įmonių ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, padidės Europos švietimo, mokymo, jaunimo įstaigų ir sistemų kokybė bei aktualumas.

2014—2020 m. biudžetą, nustatytą atsižvelgiant į prognozuojamą būsimą infliaciją, sudaro 14,7 mlrd. eurų, — tai 40 proc. daugiau nei anksčiau. Numatoma papildomų lėšų skirti judumui aukštojo mokslo srityje ir gebėjimų ugdymui, susijusiam su ES nepriklausančiomis šalimis, skatinti; derybos dėl šių papildomų lėšų bus užbaigtos 2014 m.

Tolesni žingsniai

Suinteresuotosios organizacijos skatinamos perskaityti programos vadovą ir sužinoti daugiau apie įvairias finansavimo galimybes. Organizacijos gali pateikti paraiškas (dažniausiai elektronines) savo šalių Nacionalinėms agentūroms arba Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

Programos vadovas ir kvietimas teikti paraiškas

Erasmus+ Facebook

Twitter # ErasmusPlus

Komisijos narės A. Vassiliou interneto svetainė

Androullos Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar