Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Vejledning om Erasmus+ offentliggjort: Et støttebeløb på 1,8 milliarder EUR er til rådighed i 2014

Fra i dag af kan organisationer, der ønsker at ansøge om støttebeløb i 2014 gennem Erasmus+, den Europæiske Unions nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, begynde at udarbejde deres støtteansøgninger. Den nye programvejledning til Erasmus+, som giver detaljerede oplysninger om, hvordan man ansøger, findes her. Programmet er åbent for organisationer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom eller idræt. De kan ansøge om støtte online fra udgangen af januar. Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om tilskud, men bør i stedet kontakte deres undervisningsinstitution eller organisation, som indgiver ansøgningen.

"Processen for iværksættelsen af Erasmus+ er nu i sin endelige fase, og vi er klar til gennemførelsesfasen. Jeg opfordrer organisationerne til at læse programvejledningen omhyggeligt for at sikre, at de er fuldt ud forberedte, når onlineansøgningsforløbet engang går i gang. Stigningen på 40 % i Erasmus+-budgettet betyder, at mere end 4 mio. mennesker, herunder studerende, praktikanter, undervisere og frivillige, vil få gavn af tilskud i løbet af de næste syv år," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Der vil i alt være 1,8 milliarder EUR til rådighed i støtte fra Erasmus+ i 2014 til at:

Fremme mulighederne for mobilitet for studerende, praktikanter, lærere og andre undervisere, unge på ungdomsudveksling, ungdomsledere og frivillige. Ansøgningsfristen for læringsmobilitetsprojekter er den 17. marts 2014.

Skabe og forbedre partnerskaber mellem uddannelses- og ungdomsinstitutioner og organisationer tilknyttet arbejdslivet. Ansøgningsfristen er i april 2014.

Støtte den dialog og dokumentationsopbygning, der er nødvendige for at gennemføre reformer i uddannelses- og ungdomssystemer.

Konsortier, koordinatororganisationer og grupper kan indgive en enkeltansøgning på vegne af et antal organisationer.

Ud over universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner vil der også blive stiftet nye innovative partnerskaber for første gang. De såkaldte "videnalliancer" og "alliancer for sektorbaserede kvalifikationer" vil skabe synergier mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet ved at gøre det muligt for højere læreanstalter, udbydere af erhvervsuddannelse og virksomheder at fremme innovation og iværksætterånd samt ved at udvikle nye læseplaner og kvalifikationer for at mindske kvalifikationskløften.

Inden for sporten er der fokus på grænseoverskridende projekter, der støtter breddeidræt og bekæmpelse af grænseoverskridende udfordringer såsom aftalt spil, doping, vold og racisme samt fremme af gode styreformer, ligestilling, social integration og fysisk aktivitet for alle.

Baggrund

Vejledningen til Erasmus+-programmet indeholder detaljerede oplysninger om mål, prioriteter, støttemuligheder for hver aktion, herunder tekniske oplysninger om støtteansøgninger og udvælgelsesprocessen såvel som de økonomiske og administrative bestemmelser, der er forbundet med tildelingen af støtte.

Erasmus+ kombinerer alle EU's eksisterende støtteordninger til almen uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdomsanliggender, herunder handlingsprogrammet for livslang læring (Erasmus, Leonardo Da Vinci, Comenius og Grundtvig), Aktive unge og fem internationale samarbejdsprogrammer (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink og programmet for samarbejde med industrialiserede lande). Det indfører også støtte til sport for første gang. Det integrerede program vil gøre det lettere for ansøgere at forstå, hvilke støttemuligheder der findes, mens andre forenklinger også vil lette adgangen.

Erasmus+ lanceres på et tidspunkt, hvor der er næsten 6 millioner arbejdsløse unge i EU, og niveauet for arbejdsløshed er på over 50 % i nogle lande. Samtidig findes der over 2 millioner ledige stillinger, og en tredjedel af arbejdsgiverne har svært ved at ansætte personale med de nødvendige kvalifikationer. Det viser et væsentligt misforhold mellem de arbejdssøgendes kvalifikationer og de efterspurgte kvalifikationer i Europa. Erasmus+ vil søge at afhjælpe dette misforhold ved at give borgerne mulighed for at uddanne sig, få erhvervserfaring eller arbejde frivilligt i udlandet.

Europas uddannelses- og ungdomsorganisationer og -ordninger vil blive forbedret og gjort mere relevante ved at fremme undervisnings- og læringsmetoder, udarbejde nye læseplaner og udvikle videreuddannelsesmuligheder for undervisningspersonale og ungdomsarbejdere, herunder gennem bedre samarbejde mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Budgettet for 2014-2020 på 14,7 milliarder EUR tager højde for den forventede inflation og udgør en stigning på 40 % i forhold til det nuværende niveau. Det forventes, at der afsættes yderligere midler til at fremme mobilitet inden for de videregående uddannelser og kapacitetsopbygning, der omfatter tredjelande. Disse forhandlinger forventes afsluttet i 2014.

De næste skridt

Interesserede organisationer opfordres til at læse programvejledningen for at få mere at vide om de forskellige støttemuligheder. Organisationer opfordres til at indsende deres ansøgning (i de fleste tilfælde online) til det nationale kontor i deres hjemland eller Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Yderligere oplysninger:

Programvejledning og indkaldelse af forslag

Erasmus+ på Facebook

Deltag i diskussionen på Twitter: #ErasmusPlus

EU-kommissær Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar