Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. decembra 2013

Eurobarometer: polovica Evropejcev je zadovoljna z domačimi železnicami, vendar bi bilo treba ponudbo storitev izboljšati

Glede na danes objavljeno raziskavo Eurobarometer je 58 % Evropejcev zadovoljnih z železniškimi storitvami v svoji državi. Vendar se razmeroma malo Evropejcev vozi z vlakom. V nekaterih državah je število uporabnikov, ki menijo, da je nakup vozovnic preveč zapleten, zaskrbljujoče visoko. Približno 19 % Evropejcev pa se z vlakom ne vozi zaradi težav v zvezi z dostopnostjo. Funkcionalno ovirane osebe se zlasti pritožujejo nad slabo dostopnostjo vagonov in peronov in pomanjkanjem informacij o dostopnosti pri načrtovanju potovanja.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, ki je pristojen za promet, je povedal: „Samo četrtina potnikov v EU se redno vozi z vlakom, kar je premalo. Prizadevati si moramo, da bo železniški prevoz postal privlačnejši, in ta raziskava nam je zelo jasno pokazala, pri katerih vprašanjih je treba ukrepati. Nesprejemljivo je na primer, da je v nekaterih državah nakup železniških vozovnic tako zapleten. Izbira prevoza z vlakom mora biti tako hitra in enostavna, kakor da bi se usedli v avto in odpeljali iz garaže.“

Reprezentativna raziskava, ki je zajela 26 000 Evropejcev, je bila izvedena za ugotavljanje zadovoljstva železniških potnikov EU z domačimi železniškimi storitvami, vključno z vlaki, železniškimi postajami in dostopnostjo za funkcionalno ovirane osebe. Nastala je na podlagi podobne raziskave, izvedene leta 2011 (na voljo na: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Rezultati raziskave potrjujejo, da je treba storiti več, da bi prevoz z vlakom postal uporabnikom prijazen način prevoza. Komisija je januarja 2012 predložila četrti železniški paket z daljnosežnimi predlogi za odprtje domačih storitev železniškega potniškega prometa konkurenci.

Vozovnice in informacije

Splošna raven zadovoljstva z enostavnostjo nakupa vozovnic se od leta 2011 ni zvišala (78 % zadovoljstvo); močno je narasla le v Avstriji in Grčiji (za 14 oziroma 10 odstotnih točk), v Italiji, na Danskem in v Sloveniji pa je zaskrbljujoče padla (povsod za več kot 10 odstotnih točk).

Zadovoljstvo z zagotavljanjem informacij med potovanjem z vlakom, zlasti v primeru zamud, je še vedno premajhno (pod 50 %). Najvišja raven zadovoljstva je bila ugotovljena v Združenem kraljestvu (70 %), na Finskem in Irskem (68 % in 62 %), najnižja pa v Franciji (47 %) in Nemčiji (42 %).

Četrti železniški paket vsebuje predloge, ki bodo omogočili skupne informacijske sisteme in povezane sisteme za izdajo vozovnic.

Zanesljivost

Zadovoljstvo s točnostjo in zanesljivostjo je največje na Irskem, v Latviji, Avstriji in Združenem kraljestvu (nad 73 %), najmanjše pa v Italiji (44 %), Nemčiji (42 %), na Poljskem (40 %) in v Franciji (39 %).

Zadovoljstvo s pogostnostjo vlakov je bistvenega pomena za privabljanje potnikov – čas potovanja je ključni dejavnik pri odločanju potrošnikov. Na splošno je 59 % Evropejcev zadovoljnih s pogostnostjo vlakov. V Italiji ter v srednji in jugovzhodni Evropi je raven zadovoljstva najnižja.

Predlogi iz četrtega železniškega paketa za okrepitev upravljavcev infrastrukture bi okrepili upravljanje železniškega omrežja in povečali zanesljivost.

EU je v okviru svoje nove infrastrukturne politike namenila 26 milijard evrov finančne podpore vseevropskim prometnim projektom, zlasti za železnice, in sicer za izgradnjo čezmejnih manjkajočih povezav, odpravo ozkih grl in povečanje učinkovitosti omrežja.

Dostopnost

Samo 37 % Evropejcev je zadovoljnih s splošno dostopnostjo postaj za funkcionalno ovirane osebe. Zadovoljstvo je največje v Združenem kraljestvu (61 %), na Irskem (56 %) in v Franciji (52 %). Podpovprečna raven zadovoljstva je značilna za Nemčijo, Švedsko, Italijo in vzhodno Evropo.

Samo 46 % Evropejcev je zadovoljnih z dostopnostjo peronov (40 % z dostopnostjo vagonov), še manj pa z informacijami pred potovanjem glede dostopnosti (39 %) ali pomoči za funkcionalno ovirane osebe (37 %). Deleži so še nižji, kadar anketirance vprašanje neposredno zadeva (43 % zadovoljstvo z dostopnostjo peronov in 37 % zadovoljstvo z dostopnostjo vagonov).

Vprašanja dostopnosti so bistvenega pomena pri povečanju modalnega deleža železniškega prometa, zlasti glede na staranje evropskega prebivalstva. 34 % anketirancev, ki se nikoli ne vozijo z vlakom, je kot razlog za to navedlo vsaj eno težavo v zvezi z dostopnostjo. To bi lahko pomenilo, da približno 19 % prebivalcev EU ne uporablja železniškega prevoza zaradi težav v zvezi z dostopnostjo.

Reševanje pritožb

Zadovoljstvo z obravnavo pritožb se je od leta 2011 povečalo za kar 11 odstotnih točk, pri čemer se kažejo prvi učinki izvajanja uredbe o pravicah potnikov1. V štirih državah članicah (v Franciji, Latviji, na Finskem in v Španiji) se je zadovoljstvo povečalo za celo več kot 20 odstotnih točk.

Sedanja uporaba vlakov v EU

Samo 35 % Evropejcev uporablja medmestne vlake večkrat na leto ali pogosteje, čeprav bi jih 83 % za pot od doma do železniške postaje porabilo največ 30 minut.

32 % Evropejcev se nikoli ne vozi z medmestnimi vlaki.

53 % Evropejcev nikoli ne uporablja primestnih vlakov, čeprav bi jih 31 % za pot od doma do železniške postaje porabilo največ 10 minut. Samo 14 % jih uporablja primestne vlake večkrat na teden.

Avtomobili so še vedno prevladujoče prevozno sredstvo v Evropi, vendar se vzorec spreminja: povprečni Evropejec je leta 2010 z avtomobilom prepotoval skoraj 9 500 km, kar pa je 100 km manj kot leta 2004.

Več informacij:

Celotni rezultati raziskave Eurobarometer o zadovoljstvu uporabnikov železniškega prevoza: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Železniški prevoz na spletni strani Komisije

Pravice potnikov v železniškem prometu na spletni strani Komisije

Informacijska kampanja o pravicah potnikov

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Uredba (ES) št. 1371/2007 o pravicah potnikov v železniškem prometu.


Side Bar