Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 16 d.

Eurobarometro apklausa: pusė visų europiečių patenkinti savo šalių geležinkeliais, tačiau geležinkelio paslaugų pasiūlą dar reikia gerinti

Šiandien paskelbtos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 58 proc. europiečių patenkinti jų šalyse teikiamomis geležinkelių paslaugomis. Tačiau traukiniais keliauja palyginti nedaug europiečių. Kai kuriose šalyse keleivių, manančių, kad įsigyti traukinio bilietą pernelyg sudėtinga, yra itin daug, ir tai kelia susirūpinimą. Maždaug 19 proc. europiečių nesinaudoja traukiniais dėl prieinamumo problemų. Žmonės su judėjimo negalia ypač skundėsi dėl prasto traukinių vagonų ir peronų prieinamumo bei informacijos apie prieinamumą trūkumo planuojant kelionę.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Traukiniais reguliariai naudojasi tik ketvirtadalis ES keleivių. To nepakanka. Turime užtikrinti, kad geležinkelių transportas būtų patrauklesnis, ir šis tyrimas labai aiškiai parodė, kuriose srityse būtina imtis veiksmų. Pavyzdžiui, tai, kad kai kuriose šalyse taip sunku nusipirkti traukinio bilietą, yra nepriimtina. Priimti sprendimą keliauti traukiniu turi būti taip greita ir lengva, kaip įsėsti į garaže stovintį automobilį.“

Reprezentatyvi 26 tūkst. europiečių apklausa atlikta siekiant išsiaiškinti, ar ES geležinkelių keleivius tenkina vidaus geležinkelių paslaugos, taip pat traukiniai, geležinkelio stotys ir prieinamumas žmonėms su judėjimo negalia. Ši apklausa susijusi su panašia apklausa, kuri atlikta 2011 m. (apklausos rezultatai pateikti svetainėje http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Iš apklausos rezultatų matyti, kad reikia daug ką nuveikti norint padaryti geležinkelių transportą patrauklų vartotojams. 2012 m. sausio mėn. Komisija pateikė 4-ąjį geležinkelių teisės aktų rinkinį, į kurį įtraukti pasiūlymai atverti keleivinio geležinkelio transporto vidaus paslaugų rinką konkurencijai.

Bilietai ir informacijos teikimas

Bendras pasitenkinimo galimybe įsigyti bilietus lygis nuo 2011 m. nepakilo (pasitenkinimo rodiklis – 78 proc.), tačiau Austrijoje ir Graikijoje patenkintųjų skaičius gerokai padidėjo (atitinkamai 14 ir 10 procentinių punktų), o Italijoje, Danijoje ir Slovėnijoje pastebėta priešinga susirūpinimą kelianti tendencija – padaugėjo nepatenkintųjų (visose šalyse daugiau kaip 10 procentinių punktų).

Pasitenkinimas informacijos teikimu keliaujant traukiniu, ypač kai traukiniai vėluoja, vis dar nepakankamas (pasitenkinimo rodiklis mažesnis kaip 50 proc.). Pasitenkinimo lygis aukščiausias Jungtinėje Karalystėje (70 proc.), Suomijoje ir Airijoje (68 ir 62 proc.). Daugiausia nepatenkintųjų yra Prancūzijoje (47 proc.) ir Vokietijoje (42 proc.).

4-ojo geležinkelių teisės aktų rinkinio pasiūlymuose numatyta taikyti bendras informavimo ir integruoto bilietų pardavimo sistemas.

Patikimumas

Pasitenkinimas punktualumu ir patikimumu didžiausias Airijoje, Latvijoje, Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje (didesnis kaip 73 proc.). Nepasitenkinimo lygis aukščiausias Italijoje (44 proc.), Vokietijoje (42 proc.), Lenkijoje (40 proc.) ir Prancūzijoje (39 proc.).

Pasitenkinimas traukinių kursavimo dažnumu yra būtinas siekiant pritraukti keleivių – eismo grafikas yra svarbus keleivių sprendimams poveikį darantis veiksnys. Traukinių kursavimo dažnumu patenkinti iš viso 59 proc. europiečių. Labiausiai nepatenkinti keleiviai Italijoje, Vidurio, Pietų ir Rytų Europoje.

4-ojo geležinkelių teisės aktų rinkinio pasiūlymai, kuriais sustiprinamas infrastruktūros valdytojų vaidmuo, turėtų patobulinti geležinkelių tinklo valdymą ir padidinti patikimumą.

Pagal naująją ES infrastruktūros politiką europiniams transporto projektams (visų pirma geležinkelių transporto projektams), kuriais siekiama sukurti trūkstamas tarpvalstybines jungtis, pašalinti kliūtis ir padaryti tinklą pažangesnį, ES skiria 26 mlrd. eurų finansinės paramos.

Prieinamumas

Bendru stočių prieinamumu žmonėms su judėjimo negalia patenkinti tik 37 proc. europiečių. Pasitenkinimo lygis aukščiausias Jungtinėje Karalystėje (61 proc.), Airijoje (56 proc.) ir Prancūzijoje (52 proc.). Nustatyta, kad pasitenkinimo lygis yra mažesnis už vidurkį Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, Vidurio, Pietų ir Rytų Europoje.

Tik 46 proc. europiečių patenkinti peronų prieinamumu (40 proc. keleivių patenkinti vagonų prieinamumu), o dar mažiau patenkintųjų prieš kelionę teikiama informacija apie prieinamumą (39 proc.) arba pagalba žmonėms su judėjimo negalia (37 proc). Respondentai dar mažiau patenkinti jiems tiesiogiai aktualios geležinkelių infrastruktūros prieinamumu (pasitenkinimo peronų prieinamumu rodiklis – 43 proc., o pasitenkinimo vagonų prieinamumu rodiklis – 37 proc.).

Tik išsprendus prieinamumo klausimus galima paskatinti daugiau naudotis geležinkelių transportu (palyginti su kitų rūšių transportu), visų pirma atsižvelgiant į tai, kad Europos gyventojai sensta. 34 proc. traukiniais niekuomet nesinaudojančių respondentų, nurodydami tokio savo sprendimo priežastis, paminėjo bent vieną prieinamumo problemą. Tai galėtų reikšti, kad maždaug 19 proc. ES gyventojų nesinaudoja geležinkelių paslaugomis dėl prieinamumo problemų.

Skundų nagrinėjimas

Nuo 2011 m. pasitenkinimo skundų nagrinėjimu rodiklis padidėjo net 11 procentinių punktų – tai rodo, kad įgyvendinant Keleivių teisių reglamentą1 padėtis ima keistis. 4 valstybėse narėse (Prancūzijoje, Latvijoje, Suomijoje ir Ispanijoje), pasitenkinimas padidėjo net daugiau nei 20 procentinių punktų.

Dabartiniai duomenys apie traukinių naudojimą Europos Sąjungoje

Tik 35 proc. europiečių naudojasi tarpmiestiniais traukiniais kelis kartus per metus ar dažniau, nors 83 proc. gyvena 30 min. kelio atstumu nuo geležinkelio stoties.

32 proc. europiečių niekada nesinaudoja tarpmiestiniais traukiniais.

53 proc. europiečių visai nesinaudoja priemiestiniais traukiniais, nors 31 proc. gyvena 10 min. kelio atstumu nuo geležinkelio stoties. Tik 14 proc. naudojasi priemiestiniais traukiniais kelis kartus per savaitę.

Automobiliai tebėra populiariausia transporto rūšis Europoje, nors keliavimo įpročiai keičiasi: 2010 m. vidutinis europietis nukeliavo beveik 9 500 km automobiliu – tai 100 km mažiau nei 2004 m.

Daugiau informacijos

Visi „Eurobarometro“ apklausos dėl geležinkelių keleivių pasitenkinimo rezultatai: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Komisijos geležinkelių transporto svetainė

Traukinių keleivių teisės Komisijos svetainėje

Informavimo apie keleivių teises kampanija

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel.+32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

1 :

Reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl traukiniais keliaujančių keleivių teisių


Side Bar