Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 16. prosinca 2013.

Eurobarometar: polovica Europljana zadovoljna je svojim željeznicama, ali je potrebno poboljšati ponudu usluga

Prema danas objavljenom istraživanju Eurobarometra 58 % Europljana zadovoljno je željezničkim uslugama u svojoj zemlji. Međutim, prilično malo Europljana vozi se vlakom. U nekim je zemljama broj korisnika koji smatraju da je kupnja karata pretjerano složena zabrinjavajuće visok, a otprilike 19 % Europljana ne vozi se vlakom zbog problema s pristupačnošću. Osobe sa smanjenom pokretljivošću osobito se žale na loš pristup vagonima i peronima te nedostatak informacija o mogućnostima pristupa na koji nailaze prilikom planiranja putovanja.

Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik odgovoran za prijevoz Siim Kallas izjavio je: „Samo četvrtina putnika u EU-u svakodnevno putuje vlakom. To nije dovoljno. Moramo putovanje vlakom učiniti privlačnijim, a ovo istraživanje jasno nam je pokazalo na što se moramo usredotočiti. Primjerice, neprihvatljivo je da je u nekim zemljama kupnja karata toliko složena. Odabir vlaka kao prijevoznoga sredstva treba biti jednostavan i lagan kao izvoženje automobila iz garaže.”

Reprezentativno istraživanje koje obuhvaća 26 000 Europljana provedeno je kako bi se utvrdilo zadovoljstvo putnika domaćim željezničkim uslugama, uključujući vlakove, željezničke stanice i pristupačnost za osobe sa smanjenom pokretljivošću. To se istraživanje nadovezuje na slično istraživanje provedeno 2011. (dostupno na http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Rezultati istraživanja potvrđuju da je potrebno daljnje djelovanje kako bi se željeznički prijevoz prilagodio potrebama potrošača. U siječnju 2012. Komisija je predstavila četvrti paket u području željezničkih usluga s dalekosežnim prijedlozima o otvaranju domaćih usluga željezničkog prijevoza putnika tržišnom natjecanju.

Prijevozne karte i informacije

Općenita razina zadovoljstva u pogledu lakoće kupnje karata nije porasla od 2011. (78 % zadovoljnih ispitanika), iako su postignuti veliki pomaci u Austriji i Grčkoj (porast od 14 postotnih bodova u Austriji i 10 u Grčkoj). S druge je strane prisutan zabrinjavajući porast nezadovoljstva u Italiji, Danskoj i Sloveniji (porast za više od 10 postotnih bodova u sve tri zemlje).

Razina zadovoljstva informacijama dobivenim tijekom putovanja vlakom, posebice u slučaju kašnjenja, i dalje je nedovoljna (manje od 50 % zadovoljnih ispitanika). Najviša stopa zadovoljstva zabilježena je u Ujedinjenoj Kraljevini (47 %), Finskoj i Irskoj (68 % i 62 %), a najviša stopa nezadovoljstva u Francuskoj (47 %) i Njemačkoj (42 %).

Četvrti paket u području željezničkih usluga sadržava prijedloge koji će omogućiti zajedničke sustave informiranja i integrirane sustave prodaje karata.

Pouzdanost

Zadovoljstvo točnošću i pouzdanošću najveće je u Irskoj, Latviji, Austriji i Ujedinjenoj Kraljevini (iznad 73 %). Nezadovoljstvo je najveće u Italiji (44 %), Njemačkoj (42 %), Poljskoj (40 %) i Francuskoj (39 %).

Zadovoljstvo učestalošću vlakova ključno je u privlačenju putnika, a vrijeme je jedan od osnovnih čimbenika na kojima se temelje odluke potrošača. Općenito gledajući 59 % Europljana zadovoljno je učestalošću vlakova. Stopa zadovoljstva najniža je u Italiji te središnjoj i jugoistočnoj Europi.

Prijedlozi iz četvrtog paketa u području željezničkih usluga usmjereni na jačanje upravitelja infrastrukture trebali bi ojačati upravljanje željezničkom mrežom i poboljšati njezinu pouzdanost.

EU u okviru svoje nove infrastrukturne politike ulaže 26 milijardi EUR u financijsku potporu paneuropskim projektima u području prijevoza, posebice u željezničkom sektoru, kako bi se izgradile nepostojeće prekogranične veze, uklonila uska grla i mreža učinila inteligentnijom.

Pristupačnost

Samo je 37 % Europljana zadovoljno općom pristupačnošću stanica za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Zadovoljstvo je najveće u Ujedinjenom Kraljevstvu (61 %), Irskoj (56 %) i Francuskoj (52 %), a ispodprosječne stope zadovoljstva utvrđene su u Njemačkoj, Švedskoj, Italiji te istočnoj Europi.

Samo 46 % ispitanika zadovoljno je pristupačnošću perona (40 % pristupačnošću vagona), a još manji broj njih informacijama o mogućnostima pristupa koje su im na raspolaganju prije putovanja (39 %) ili pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću (37 %). Postotci dodatno padaju kada se to izravno odnosi na same ispitanike (43 % ispitanika zadovoljno pristupačnošću perona i 37 % pristupačnošću vagona).

Pristupačnost je ključna ako se želi povećati udio željezničkog prijevoza, posebice u kontekstu starenja europskog stanovništva. 34 % ispitanika koji se nikad ne voze vlakom navelo je barem jedan problem s pristupačnošću kao razlog zbog kojega nikad ne putuju vlakom. To bi moglo značiti da zbog problema s pristupačnošću željeznica ne dosiže oko 19 % populacije EU-a.

Rješavanje pritužbi

Zadovoljstvo rješavanjem pritužbi poraslo je od 2011. za impresivnih 11 postotnih bodova – pokazujući prve učinke provedbe Uredbe o pravima putnika1. U četiri države članice (Francuska, Latvija, Finska i Španjolska) zadovoljstvo je poraslo čak za više od 20 postotnih bodova.

Trenutačno korištenje vlakovima u EU-u

samo 35 % Europljana koristi se međugradskim vlakovima više puta godišnje ili češće, iako njih 83 % živi na najviše 30 minuta udaljenosti od željezničke stanice,

32 % Europljana nikad se ne vozi međugradskim vlakovima,

53 % Europljana se ne koristi regionalnim vlakovima, iako njih 31 % živi na 10 minuta udaljenosti od željezničke stanice. Samo 14 % Europljana koristi se regionalnim vlakovima nekoliko puta tjedno,

automobili su i dalje glavno prijevozno sredstvo u Europi, ali taj se trend mijenja. Prosječni Europljanin autom je u 2010. proputovao gotovo 9 500 km što je 100 km manje nego u 2004.

Više informacija:

Cjelokupne rezultate istraživanja Eurobarometra o zadovoljstvu korisnika željeznice http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Željeznički prijevoz na web-mjestu Komisije

Prava putnika u željezničkom prijevozu na web-mjestu Komisije

Informativna kampanja o putničkim pravima

Potpredsjednika Kallasa pratite na Twitter

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Uredba 1371/2007 o pravima putnika u željezničkom prometu


Side Bar