Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 16. joulukuuta 2013

Eurobarometri: puolet eurooppalaisista on tyytyväisiä rautateihin, mutta palveluissa on vielä parantamisen varaa

Tänään julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 58 prosenttia eurooppalaisista on tyytyväisiä maansa rautatieliikenteen palveluihin. Varsin harva eurooppalainen kuitenkaan matkustaa junalla. Joissakin maissa on huolestuttavan paljon matkustajia, jotka pitävät matkalippujen ostamista liian monimutkaisena. Lisäksi noin 19 prosenttia eurooppalaisista ei käytä junaa saavutettavuuteen liittyvistä syistä. Liikuntarajoitteiset henkilöt valittivat erityisesti laitureille pääsyn ja junaan nousun vaikeudesta sekä matkan suunnittelussa tarvittavien tietojen puutteellisuudesta.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas harmittelee, että ainoastaan neljännes matkustajista EU:ssa kulkee säännöllisesti junalla. "Junamatkustuksen houkuttelevuutta on lisättävä, ja tämä tutkimus on osoittanut hyvin selvästi, missä toimia tarvitaan. Ei esimerkiksi voida hyväksyä, että joissakin maissa junalippujen ostaminen on niin monimutkaista. Junalla matkaan lähtemisen on oltava yhtä nopeaa ja helppoa kuin auton saamisen ulos tallista”, toteaa Kallas.

Tässä edustavassa kyselyssä tutkittiin 26 000 eurooppalaisen junamatkustajan tyytyväisyyttä kotimaisiin rautatiepalveluihin: juniin, asemiin ja liikuntarajoitteisten mahdollisuuksiin käyttää näitä palveluja. Kyselytutkimus on jatkoa vuonna 2011 tehdylle samankaltaiselle tutkimukselle (saatavissa osoitteessa http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Tutkimuksen tulokset vahvistavat, että tarvitaan vielä työtä, jotta junamatkustamisesta tulisi käyttäjäystävällinen kuljetusmuoto. Komissio esitteli tammikuussa 2012 neljännen rautatiepaketin, joka sisältää kauaskantoisia ehdotuksia kotimaisten henkilöliikennepalvelujen avaamiseksi kilpailulle.

Matkaliput ja tiedottaminen

Yleinen tyytyväisyys lippujen ostamisen helppouteen ei ole parantunut vuodesta 2011 (78 % matkustajista tyytyväisiä). Tilanne on kuitenkin parantunut paljon Itävallassa ja Kreikassa (14 ja 10 prosenttiyksikön kasvu), mutta Italiassa, Tanskassa ja Sloveniassa tyytymättömyys on lisääntynyt huolestuttavasti (kaikissa yli 10 prosenttiyksikköä).

Matkustajille tiedottaminen junamatkan aikana ja erityisesti viivästymistapauksissa on edelleen riittämätöntä (alle 50 % matkustajista tyytyväisiä). Tyytyväisimpiä matkustajat ovat Yhdistyneessä kuningaskunnassa (70 % matkustajista), Suomessa (68 %) ja Irlannissa (62 %). Tyytymättömimpiä matkustajat taas ovat Ranskassa (47 %) ja Saksassa (42 %).

Neljänteen rautatiepakettiin sisältyy ehdotuksia, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa yhteisen tiedotuksen ja yhdennetyt lipunmyyntijärjestelmät.

Luotettavuus

Tyytyväisyys rautateiden täsmällisyyteen ja luotettavuuteen on suurin Irlannissa, Latviassa, Itävallassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (yli 73 %). Tyytymättömimpiä ollaan Italiassa (44 %), Saksassa (42 %), Puolassa (40 %) ja Ranskassa (39 %).

Tyytyväisyys junien kulkutiheyteen on olennaisen tärkeää matkustajien houkuttelemiseksi –aikataulut on tärkein matkustamispäätökseen vaikuttava tekijä. Eurooppalaisista 59 prosenttia on yleisesti ottaen tyytyväisiä liikennöintitiheyteen. Tyytymättömimpiä ollaan Italiassa ja Keski- ja Kaakkois-Euroopassa.

Neljännen rautatiepaketin ehdotukset infrastruktuurin hallinnon vahvistamiseksi parantaisivat rautatieverkoston hallinnointia ja luotettavuutta.

Osana uutta infrastruktuuripolitiikkaansa EU investoi 26 miljardia euroa yleiseurooppalaisiin liikennehankkeisiin, erityisesti rautateihin. Tarkoituksena on kehittää rajat ylittäviä puuttuvia yhteyksiä, poistaa pullonkauloja ja järkiperäistää liikenneverkkoa.

Helppopääsyisyys

Ainoastaan 37 prosenttia eurooppalaisista on tyytyväisiä siihen, miten helppoa liikuntarajoitteisten henkilöiden on päästä asemille. Tyytyväisimpiä ollaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa (61 %), Irlannissa (56 %) ja Ranskassa (52 %). Keskimääräistä tyytymättömämpiä ollaan Saksassa, Ruotsissa, Italiassa ja itäisessä Euroopassa.

Vain 46 prosenttia matkustajista on tyytyväisiä laitureille pääsyn helppouteen (40 % junaan nousun helppouteen), ja vielä harvempi on tyytyväinen liikuntarajoitteisille henkilöille ennen matkaa annettavien tietojen (39 %) tai avustuspalvelujen (37 %) saatavuuteen. Prosenttiosuudet laskevat entisestään, kun vastaaja on itse asianosainen (43 % on tyytyväisiä laitureille pääsyn helppouteen ja 37 % junaan nousun helppouteen).

Pääsyn helppouteen liittyvät kysymykset ovat olennaisia raideliikenteen osuuden kasvattamiseksi, erityisesti kun otetaan huomioon Euroopan väestön ikääntyminen. 34 prosenttia vastaajista, jotka eivät käytä koskaan junaa, mainitsivat tähän vähintään yhden saavutettavuuteen liittyvän syyn. Tämä saattaa merkitä sitä, että rautateiltä jää tavoittamatta noin 19 prosenttia EU:n väestöstä saavutettavuuteen liittyvistä syistä.

Valitusten käsittely

Tyytyväisyys valitusten käsittelyyn on kasvanut komeat 11 prosenttiyksikköä vuodesta 2011 –mikä on osoitus matkustajien oikeuksista annetun asetuksen1 täytäntöönpanon ensimmäisistä vaikutuksista. Neljässä jäsenvaltiossa (Ranskassa, Latviassa, Suomessa ja Espanjassa) tyytyväisyys parani peräti yli 20 prosenttiyksikköä.

Junamatkustus EU:ssa tänä päivänä

Vain 35 prosenttia eurooppalaisista käyttää kaukoliikenteen junia useita kertoja vuodessa, vaikka 83 prosenttia asuu alle puolen tunnin päässä juna-asemasta.

32 prosenttia eurooppalaisista ei matkusta koskaan kaukoliikenteen junilla.

53 prosenttia eurooppalaisista ei käytä lähiliikenteen junia lainkaan, vaikka 31 prosenttia asuu alle 10 minuutin päässä juna-asemasta. Vain 14 prosenttia käyttää lähiliikenteen junia useita kertoja viikossa.

Henkilöauto ovat edelleen tärkein liikkumismuoto Euroopassa, mutta tilanne on muuttumassa: keskimääräinen eurooppalainen matkusti lähes 9 500 km autolla vuonna 2010 –eli 100 km vähemmän kuin vuonna 2004.

Lisätietoja:

Rautateiden asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavan Eurobarometri-tutkimuksen kaikki tulokset: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Rautatieliikenne komission verkkosivustolla

Junamatkustajien oikeudet komission verkkosivustolla

Matkustajien oikeuksia käsittelevä tiedotuskampanja

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasta Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Asetus (EY) N:o 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista.


Side Bar