Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 16. december 2013

Eurobarometer: Halvdelen af europæerne er tilfredse med deres jernbaner, men der skal gøres mere for at forbedre servicetilbuddet

Ifølge en Eurobarometerundersøgelse, som blev offentliggjort i dag, er 58 % af europæerne tilfredse med jernbanetjenesterne i deres land. Det er dog forholdsvist få europæere, der tager toget. I visse lande er der foruroligende mange, som synes, det er for kompliceret at købe en billet. Og omkring 19 % af europæerne underlader at bruge toget, fordi det er for besværligt. Bevægelseshæmmede personer klagede især over, at det er svært at komme ind i togene og til perronen, og at der mangler oplysninger om tilgængeligheden, når de planlægger deres rejse.

Næstformand for Kommissionen med ansvar for transport, Siim Kallas, udtaler: "Kun en fjerdedel af de rejsende i EU tager jævnligt toget. Det er ikke nok. Vi bliver nødt til at gøre det mere attraktivt at køre med tog, og denne undersøgelse viser meget tydeligt, hvor der skal gøres en indsats. Det er f.eks. ikke acceptabelt, at det er så kompliceret at købe en togbillet i visse lande. Når man vælger at tage toget, skal det være lige så nemt og hurtigt som at køre bilen ud af garagen."

Den repræsentative undersøgelse, som omfattede 26 000 europæere, skulle undersøge, om togpassagerer i EU er tilfredse med togdriften i deres hjemland, herunder selve togene, togstationerne og adgangen for bevægelseshæmmede personer. Den følger op på en lignende undersøgelse fra 2011 (som kan læses på http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Resultaterne af undersøgelsen bekræfter, at der skal gøres mere for at gøre togtransport mere brugervenligt. I januar 2012 præsenterede Kommissionen den fjerde jernbanepakke med vidtrækkende forslag om at åbne op for konkurrencen inden for national passagerbefordring med jernbane.

Biletter og information

Den gennemsnitlige tilfredshed med billetsalget er ikke blevet bedre siden 2011 (78 % er tilfredse). Der er dog store forbedringer i Østrig og Grækenland (en stigning på henholdsvis 14 og 10 procentpoint), mens utilfredsheden stiger i bekymrende grad i Italien, Danmark og Slovenien (alle over 10 procentpoint).

Der er fortsat utilfredshed med informationen under togrejsen, særligt i forbindelse med forsinkelser (under 50 % er tilfredse). Flest er tilfredse i Storbritannien (70 %), Finland og Irland (68 % og 62 %), mens den største utilfredshed findes i Frankrig (47 %) og Tyskland (42 %).

Den fjerde jernbanepakke indeholder forslag, som vil gøre det muligt at anvende fælles informations- og billetsystemer.

Pålidelighed

Tilfredsheden med punktlighed og pålidelighed er størst i Irland, Letland, Østrig og Storbritannien (over 73 %). Der er størst utilfredshed at spore i Italien (44 %), Tyskland (42 %), Polen (40 %) og Frankrig (39 %).

Det er vigtigt at skabe tilfredshed med togfrekvensen for at tiltrække rejsende – afgangstider er en kritisk faktor for forbrugernes valg. I gennemsnit er 59 % af europæerne tilfredse med frekvensen. Der er mindst tilfredshed i Italien og Central- og Sydøsteuropa.

Forslagene i den fjerde jernbanepakke om at forbedre infrastrukturforvaltere vil styrke forvaltningen af jernbanenet og forbedre pålideligheden.

Med den nye infrastrukturpolitik investerer EU 26 mia. euro i finansiel støtte til tværeuropæiske transportprojekter, særligt jernbaner, for at opbygge manglende forbindelser på tværs af grænserne, fjerne flaskehalse og gøre nettene mere velfungerende.

Tilgængelighed

Kun 37 % af europæerne er tilfredse med den generelle tilgængelighed på stationer for bevægelseshæmmede personer. Der er størst utilfredshed i Storbritannien (61 %), Irland (56 %) og Frankrig (52 %). I Tyskland, Sverige, Italien og Østeuropa ligger tilfredsheden under gennemsnittet.

Kun 46 % er tilfredse med tilgængeligheden på perronerne (40 % mht. barnevogne) og endnu færre er tilfredse med informationen om tilgængeligheden inden rejsen (39 %) eller hjælpen til bevægelseshæmmede personer (37 %). Tilfredsheden er endnu lavere, når de adspurgte selv er direkte berørt (43 % er tilfredse med adgangen til perronerne og 37 % med adgangen for barnevogne)

Spørgsmålet om tilgængelighed er afgørende for at forbedre jernbanernes andel af transportmarkedet, særligt i en tid, hvor befolkningen bliver ældre. 34 % af de adspurgte, som aldrig bruger toget, anførte mindst ét problem med tilgængeligheden som grund til, at de ikke tager toget. Det kan betyde, at omkring 19 % af EU's befolkning undlader at tage toget på grund af problemer med tilgængeligheden.

Behandling af klager

Der er sket en imponerende stigning i tilfredsheden med behandling af klager på 11 procentpoint siden 2011 – hvilket viser de første resultater af gennemførelsen af forordningen om passagerrettigheder1. I fire medlemslande (Frankrig, Letland, Finland og Spanien) er tilfredsheden endda steget med mere end 20 procentpoint.

Den nuværende togbrug i EU

Kun 35 % af europæerne bruger intercitytog flere gange om året eller oftere, selvom 83 % bor inden for 30 minutter fra en togstation.

32 % af europæerne tager aldrig intercitytoget.

53 % bruger aldrig lokalbanetog, selvom 31 % bor inden for 10 minutter fra togstationen. Kun 14 % bruger lokalbanetog flere gange om ugen.

Biler er stadig det dominerende transportmiddel i Europa, men mønstret er ved at ændre sig: Den gennemsnitlige europæer kørte næsten 9 500 km med bil i 2010 – det er 100 km mindre end i 2004.

Yderligere oplysninger:

Hele resultatet af Eurobarometerundersøgelsen om togpassagerer tilfredshed:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Jernbanetransport på Kommissionens website

Togpassagerers rettigheder på Kommissionens website

Informationskampagne om passagerrettigheder

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Forordning nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser


Side Bar