Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 16 декември 2013 г.

Евробарометър: Половината от всички европейци са удовлетворени от железниците, но трябва да се направи повече за подобряване на предлаганите услуги.

Според публикувано днес проучване на Евробарометър 58 % от европейците са доволни от железопътните услуги в своите страни. Въпреки това сравнително малко европейци ползват влак. В някои страни броят на потребителите, които смятат, че закупуването на билети е твърде сложно, е обезпокоително висок. А около 19 % от европейците не използват влак поради проблеми с достъпността. Хората с намалена подвижност се оплакват конкретно от лошата достъпност на вагоните и пероните и липсата на информация за достъпността, когато планират своето пътуване.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, комисар в областта на транспорта, заяви: „Само една четвърт от пътниците в ЕС ползват редовно влак. Това не е достатъчно. Трябва да направим железопътния транспорт по-привлекателен и проучването ни показва много ясно къде са необходими действия. Например, недопустимо е, че в някои страни купуването на билети за влак е толкова сложно. Изборът на влак трябва да е нещо толкова бързо и лесно като изкарването на автомобила от гаража.“

Представителното проучване сред 26 000 европейци беше проведено, за да се изследва удовлетворението на пътниците в ЕС от вътрешните железопътни услуги, включително от самите влакове, гари и достъпността за лица с намалена подвижност. Подобно проучване бе проведено през 2011 г. (достъпно на адрес http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_326_en.pdf).

Резултатите от проучването потвърждават, че има какво още да се направи, за да стане железопътният транспорт по-ориентиран към клиента. През януари 2012 г. Комисията внесе четвъртия пакет за железопътния транспорт с широкообхватни предложения за отваряне на вътрешните пътнически железопътни услуги за конкуренция.

Билети и информация

Общото ниво на удовлетвореност от леснотата на закупуване на билети не се е подобрило от 2011 г. насам (78 % удовлетворение) с големи подобрения в Австрия и Гърция (повишение с 14 и 10 процентни пункта съответно), но съществува тревожно повишаване на неудовлетвореността в Италия, Дания и Словения (навсякъде с повече от 10 процентни пункта).

Удовлетвореността от предоставянето на информация по време на пътуването с влак, по-специално в случай на закъснения, остава недостатъчно (по-малко от 50 % удовлетвореност). Най-високите нива на удовлетвореност се наблюдават в Обединеното кралство (70 %), Финландия и Ирландия (68 % и 62 %). Най-високите нива на недоволство се наблюдават във Франция (47 %) и Германия (42 %).

В четвъртия железопътен пакет се съдържат предложения, които ще позволят създаване на системи за интегрирана продажба на билети и обща информация.

Надеждност

Удовлетвореността от точността и надеждността е най-голяма в Ирландия, Латвия, Австрия и Обединеното кралство (над 73 %). Неудовлетвореността е най-голяма в Италия (44 %), Германия (42 %), Полша (40 %) и Франция (39 %).

Удовлетвореността от честотата на влаковете е от съществено значение за привличане на пътниците – времето за пътуване е основен фактор, оказващ влияние върху решенията на пътниците. Като цяло 59 % от европейците са доволни от честотата. В Италия и Централна/Югоизточна Европа удовлетвореността е най-ниска.

Предложенията в четвъртия железопътен пакет за укрепване на ролята на управителите на инфраструктурата ще подобрят управлението на железопътната мрежа и надеждността.

Съгласно новата политика на ЕС в областта на инфраструктурата Съюзът инвестира 26 милиарда евро във общоевропейски транспортни проекти, по-специално за железопътни линии, изграждане на липсващи трансгранични връзки, решаване на затрудненията при преминаване и повишаване на „интелигентността“ на мрежата.

Достъпност

Само 37 % от европейците са доволни от цялостната достъпност на гарите за лица с намалена подвижност. Удовлетворението е най-високо в Обединеното кралство (61 %), Ирландия (56 %) и Франция (52 %). Нива на удовлетвореност под средното показват Германия, Швеция, Италия и Източна Европа.

Само 46 % са доволни от достъпността на пероните (40 % за вагоните) и още по-малко от предварителната информация за достъпността (39 %) или от помощта за лицата с намалена подвижност (37 %). Процентите са по-ниски, когато става дума за самите анкетирани (43 % са удовлетворени от достъпността на пероните, а 37 % от достъпността на вагоните).

Достъпността е от ключово значение за подобряване на дела на железопътните превози, особено в контекста на застаряването на населението в Европа. 34 % от участниците в проучването, които никога не използват влак, са посочили поне един проблем с достъпността като причина, поради която не го използват. Това означава, че железопътният транспорт не се използва от около 19 % от населението на ЕС поради проблеми, свързани с достъпността.

Разглеждане на жалби

Удовлетворението от разглеждането на жалби се е увеличило впечатляващо с 11 процентни пункта от 2011 г. насам, – което показва, че са налице първите резултати от прилагането на Регламента за правата на пътниците.1 В 4 държави членки (Франция, Латвия, Финландия и Испания) удовлетворението дори се е подобрило с над 20 процента.

Настоящо използване на влакове в ЕС

Само 35 % от европейците използват междуградски влакове по няколко пъти на година или повече, въпреки че 83 % от тях живеят на разстояние до 30 минути от железопътна гара.

32 % от европейците никога не използват междуградски влакове.

53 % от европейците не използват градски влакове, въпреки че 31 % живеят на разстояние до 10 минути от железопътна гара. Само 14 % използват градски влакове по няколко пъти на седмица.

Автомобилите все още са основно средство за транспорт в Европа, въпреки че ситуацията се променя: Средният европеец е изминал почти 9 500 км с автомобил през 2010 г. – това е със 100 км по-малко отколкото през 2004 г.

За повече информация:

Пълните резултати от проучването на Евробарометър за удовлетвореността на пътуващите с влак:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#382a

Железопътният транспорт на уебсайта на Комисията

Правата на пътуващите с влак на уебсайта на Комисията

Информационна кампания за правата на пътниците

Следвайте Сийм Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата на пътниците, пътуващи с влак


Side Bar