Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 december 2013

Programmet Kreativa Europa får 170 miljoner euro för 2014

Organisationer inom kultur och skapande som vill söka medel för 2014 ur Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna, kan redan idag börja förbereda sina ansökningar. De första uppgifterna om möjligheter till bidrag (”inbjudningar att lämna projektförslag” finns här). För att få hjälp med ansökningen hittar man i den nya programhandledningen till Kreativa Europa en stor mängd information om hur man får bidrag. Det finns nästan 170 miljoner euro att söka inom de första inbjudningarna att lämna projektförslag 2014. Enskilda personer kan inte söka direkt, utan de måste ta kontakt med exempelvis kulturföreningar, festivaler, teatrar eller filmdistributörer, som lämnar in en ansökan, eller med Kreativa Europa-kontoret i sitt land.

Under de kommande sju åren kommer det att ges bidrag ur programmet Kreativa Europa till gränsöverskridande projekt, så att 250 000 konstnärer och yrkesversamma inom kultur kommer att kunna nå ut till ny publik utomlands. Man kommer också att göra stora investeringar i den europeiska filmindustrin genom att stödja 2 000 biografer och hundratals filmer. Författare och förläggare kommer att få bidrag till översättning och vi kommer även i fortsättningen att ge bidrag till Europeiska kulturhuvudstäder och många andra initiativ, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Programmet Kreativa Europa kommer att ha en sammanlagd budget på 1,46 miljarder euro1 under de kommande sju åren, vilket är 9 % mer än den aktuella nivån. Ur den kommer man att stödja konstnärer, yrkesverksamma inom kultur och kulturorganisationer inom exempelvis scenkonst, bildkonst, förlagsverksamhet, film, TV, musik, videospel, tvärdisciplinär konst samt kulturarv, så att de ska kunna verka i andra länder och utveckla de färdigheter som behövs i den digitala tidsåldern. Genom att göra europeiska kulturalster mer synliga i andra länder kommer programmet även att främja kulturell och språklig mångfald.

Förutom delprogrammen Kultur och Media kommer Kreativa Europa även att innehålla en övergripande del som stöder samarbete eller övergripande åtgärder, och en ny möjlighet till finansiell garanti som kommer att göra det möjligt för små och medelstora företag i de kulturella och kreativa sektorerna att få banklån på upp till 750 miljoner euro. Denna möjlighet kommer att finnas från och med 2016.

1. 1,46 miljarder euro med beaktande av uppskattad inflation. Detta motsvarar 1,3 miljarder euro i 2011 års priser.

Bakgrund

Det uppskattas att programmet Kreativa Europa kommer att uppnå följande:

  • 250 000 konstnärer och yrkesverksamma inom kultur och deras verk kommer att få bidrag för att nå ut till ny publik i andra länder.

  • Över 800 europeiska filmer kommer att få distributionsstöd och därför kunna ses av publik i hela Europa och i övriga världen.

  • Minst 2 000 europeiska biografer kommer att få stöd genom det europeiska biografnätverket så att minst 50 % av de filmer de visar är europeiska.

  • Över 4 500 böcker och andra skönlitterära verk får bidrag till översättning så att läsarna kan få njuta av dem på sitt modersmål.

  • Tusentals organisationer och yrkesveksamma inom de kulturella och de audiovisuella sektorerna får fortbildning för att lära sig nya färdigheter och bli bättre på att arbeta internationellt.

Europeiska kulturhuvudstäder, Europeiska kulturarvsmärkningen, Europeiska kulturarvsdagarna samt fem priser inom kultur och den audiovisuella sektorn får också bidrag ur Kreativa Europa.

I det nya programmet, som ersätter programmen Media, Media Mundus och Kultur, kommer 56 % av budgeten att gå till stöd till film och den audiovisuella sektorn och 31 % till kultur.

De europeiska kulturella och kreativa sektorerna representerar upp till 4,5 % av den europeiska BNP och svarar för cirka 3,8 % av EU:s arbetskraft (8,5 miljoner personer).

Mer information

Creative Europe video

Programhandledning till Kreativa Europa

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htmEuropeiska kommissionen

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar