Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. decembra 2013

Objavljen vodnik po financiranju v okviru programa Ustvarjalna Evropa: leta 2014 bo na voljo 170 milijonov evrov

Kulturne in ustvarjalne organizacije, ki želijo v letu 2014 pridobiti podporo v okviru Ustvarjalne Evrope, novega programa Evropske unije za kulturni in ustvarjalni sektor, lahko od danes naprej začnejo pripravljati svoje vloge za dodelitev nepovratnih sredstev. Prve podrobnejše informacije o možnostih financiranja („razpisih za zbiranje predlogov“) lahko najdejo tukaj. Novi vodnik po programu Ustvarjalna Evropa vsebuje številne informacije o postopku financiranja za lažjo pripravo vloge. Za prve razpise programa za leto 2014 je na voljo skoraj 170 milijonov evrov. Posamezniki za nepovratna sredstva ne morejo zaprositi neposredno, temveč bi morali to storiti prek ustreznih organizacij, kot so kulturna združenja, festivali, gledališki in filmski distributerji itn., ali pa stopiti v stik z nacionalnim centrom Ustvarjalna Evropa.

„V naslednjih sedmih letih bo program Ustvarjalna Evropa zagotovil sredstva za nadnacionalne projekte, ki bodo 250 000 umetnikom in kulturnim delavcem omogočili doseči novo občinstvo zunaj meja svojih držav. Prav tako bo veliko sredstev namenjenih evropski filmski industriji, s podporo za 2 000 kinematografov in več sto filmov. Avtorji in založniki bodo deležni podpore za prevode, še naprej pa bomo zagotavljali tudi sredstva za evropske prestolnice kulture in številne druge pobude,“ je povedala evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou.

Program Ustvarjalna Evropa bo s skupnim proračunom v višini 1,46 milijarde evrov1 za naslednjih sedem let (9 % več od sedanjega) podprl umetnike, kulturne delavce in kulturne organizacije s področij, kot so uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, založništvo, film, televizija, glasba, interdisciplinarne umetnosti, dediščina in video igre, pri njihovem delovanju v drugih državah in pridobivanju v digitalni dobi potrebnih spretnosti. S povečanjem prepoznavnosti evropskih kulturnih del v drugih državah bo spodbujal tudi kulturno in jezikovno raznolikost.

Poleg podprogramov Kultura in MEDIA bo Ustvarjalna Evropa zajemala tudi medsektorski sklop za podporo političnega sodelovanja, prečnih ukrepov in novega finančnega jamstvenega instrumenta, ki bo malim in srednjim podjetjem v kulturnem in ustvarjalnem sektorju omogočil dostop do 750 milijonov evrov v obliki bančnih posojil ter bo deloval od leta 2016.

Ozadje

Ocenjuje se, da bo program Ustvarjalna Evropa omogočil:

  • podporo za 250 000 umetnikov in kulturnih delavcev ter njihova dela, da bodo lahko dosegli novo občinstvo zunaj meja svojih držav;

  • distribucijsko podporo za več kot 800 evropskih filmov, da se bodo lahko predvajali v Evropi in drugod po svetu;

  • podporo za vsaj 2 000 evropskih kinematografov v okviru podpore za evropsko kinematografsko mrežo, s čimer bodo lahko med predvajanimi filmi zagotovili vsaj petdesetodstotni delež evropskih filmov;

  • podporo za prevode več kot 4 500 knjig in drugih literarnih del, da jih bodo lahko bralci brali v svojem maternem jeziku;

  • usposabljanje za več tisoč kulturnih in avdiovizualnih organizacij ter strokovnjakov, da bodo lahko pridobili nove spretnosti in okrepili svojo zmogljivost za mednarodno delovanje.

Program Ustvarjalna Evropa podpira tudi evropske prestolnice kulture, znak evropske dediščine, dneve evropske dediščine ter pet nagrad s kulturnega in avdiovizualnega področja.

V okviru novega programa, ki nadomešča programe MEDIA, MEDIA Mundus in Kultura, bo 56 % proračuna namenjenega podpori za kinematografski in avdiovizualni sektor, 31 % pa za kulturo.

Evropski kulturni in ustvarjalni sektor zajema do 4,5 % evropskega BDP ter okoli 3,8 % delovnih mest (8,5 milijona zaposlenih) v EU.

Več informacij

Creative Europe video

Vodnik po programu Ustvarjalna Evropa

Evropska komisija

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Spremljajte komisarko Androullo Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakta:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

1,46 milijarde evrov ob upoštevanju predvidene inflacije, kar je enakovredno znesku 1,3 milijarde evrov v fiksnih cenah za leto 2011.


Side Bar