Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 11 d.

Paskelbtas programos „Kūrybiška Europa“ finansavimo vadovas. 2014 m. numatyta skirti 170 mln. EUR

Kultūros ir kūrybos sektorių organizacijos, norinčios 2014 m. gauti finansavimą pagal naują kultūros ir kūrybos sektoriams skirtą Europos Sąjungos programą „Kūrybiška Europa“, gali šiandien pradėti rengti savo paraiškas.  Pradinę informaciją apie finansavimo galimybes (kvietimus teikti paraiškas) galima rasti čia. Kad paraiškas rengti būtų lengviau, naujame programos „Kūrybiška Europa“ vadove pateikiama daug informacijos apie finansavimo procesą. Pagal pirmuosius programos kvietimus teikti paraiškas 2014 m. numatyta skirti beveik 170 mln. EUR. Pavieniai asmenys negali tiesiogiai teikti paraiškų paramai gauti. Jie turėtų susisiekti su atitinkamomis organizacijomis, pavyzdžiui, kultūros asociacijomis, festivaliais, teatrais, filmų platintojais ir kt., kurie pateiks paraišką. Taip pat jie gali kreiptis į nacionalinį programos „Kūrybiška Europa“ centrą.

Per ateinančius septynerius metus pagal programą „Kūrybiška Europa“ bus finansuojami tarptautiniai projektai, taigi 250 00 menininkų ir kultūros srities specialistų turės galimybę pasiekti naują auditoriją užsienyje. Bus daug investuojama į Europos kino pramonę – paramą gaus 2 000 kino teatrų ir šimtai filmų. Autoriai ir leidėjai gaus paramą vertimui. Taip pat toliau finansuosime Europos kultūros sostines ir daug kitų iniciatyvų“, – sakė už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Programos „Kūrybiška Europa“ ateinančių septynerių metų biudžetas bus 1,46 mlrd. EUR1, tai yra 9 proc. didesnis nei dabar. Iš šio biudžeto bus remiami menininkai, kultūros srities specialistai, kultūros organizacijos tokiose srityse kaip scenos menas, vaizduojamoji dailė, leidyba, filmai, televizija, muzika, vaizdo žaidimai, tarpdisciplininės meno rūšys ir paveldas, kad jie galėtų veikti kitose šalyse ir ugdyti skaitmeniniame amžiuje reikalingus įgūdžius. Didinant Europos kultūrinių darbų matomumą kitose šalyse, taip pat bus skatinama kultūros ir kalbų įvairovė.

Be papogramių „Kultūra“ ir MEDIA, pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat numatyta tarpsektorinė kryptis, kurios tikslas – remti bendradarbiavimą politikos srityje, universaliąsias priemones ir naują finansinių garantijų mechanizmą, pagal kurį mažosios ir vidutinės kultūros ir kūrybos sektorių įmonės turės galimybę gauti iki 750 mln. EUR banko paskolų. Priemonė pradės veikti 2016 m.

Pagrindiniai faktai

Numatytos šios programos „Kūrybiška Europa“ galimybės:

  • bus remiama 250 000 menininkų ir kultūros srities specialistų ir jų veikla, kad būtų pasiektos naujos auditorijos už jų šalies ribų;

  • bus skirta parama daugiau kaip 800 Europos filmų platinti, taigi juos galės pamatyti įvairių Europos ir pasaulio šalių žiūrovai;

  • parama pasinaudos bent 2 000 Europos kino teatrų, kurie galės užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 proc. jų rodomų filmų būtų europietiški;

  • bus finansuojamas daugiau kaip 4 500 knygų ir kitų literatūros kūrinių vertimas, kad skaitytojai kūrinius galėtų skaityti gimtąja kalba;

  • tūkstančiai kultūros ir audiovizualinio sektoriaus organizacijų bei specialistų galės pasinaudoti mokymosi galimybėmis, kad įgytų naujų įgūdžių ir patobulintų gebėjimus dirbti tarptautiniu lygmeniu.

Pagal programą „Kūrybiška Europa“ taip pat bus remiamos Europos kultūros sostinės, Europos paveldo ženklas, Europos paveldo dienos ir penki Europos apdovanojimai kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose.

Pagal naują programą, kuri pakeičia programas MEDIA, „MEDIA Mundus“ ir „Kultūra“, 56 proc. biudžeto bus skirta kino ir audiovizualiniam sektoriui, o 31 proc. – kultūros sektoriui paremti.

Europos kultūros ir kūrybos sektoriams tenka iki 4,5 proc. ES BVP, jame dirba maždaug 3,8 proc. visos ES darbo jėgos (8,5 mln. žmonių).

Daugiau informacijos

Creative Europe video

Programos „Kūrybiška Europa“ vadovas

Europos Komisija

Androullos Vassiliou svetainė

Androulla Vassiliou Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

1 :

1,46 mlrd. EUR atsižvelgiant į numatomą infliaciją. Ši suma atitinka 1,3 mlrd. EUR 2011 m. fiksuotomis kainomis.


Side Bar