Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 11. prosinca 2013.

Objavljen je vodič za financiranje u okviru programa Kreativna Europa: u 2014. na raspolaganju 170 milijuna EUR

Kulturne i kreativne organizacije koje se u 2014. žele natjecati za financiranje u okviru programa Kreativna Europa, novog programa Europske unije za kulturne i kreativne sektore, mogu od danas početi pripremati svoje prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava. Prve detalje o mogućnostima financiranja (pozivi na podnošenje prijedloga) mogu pronaći ovdje. Kako bi im se pomoglo u pripremi prijava, novi vodič programa Kreativna Europa sadržava brojne informacije o postupku financiranja. U okviru prvih poziva za 2014. iz programa je na raspolaganju gotovo 170 milijuna EUR. Pojedinci se ne mogu izravno prijaviti za bespovratna sredstva, nego bi se za to trebali obratiti odgovarajućim organizacijama (kulturne udruge, festivali, kazališta, filmski distributeri itd.) koje će podnijeti prijavu ili nacionalnom centru programa Kreativna Europa.

Tijekom sljedećih sedam godina u okviru programa Kreativna Europa financirat će se transnacionalni projekti, što će za 250 000 umjetnika i djelatnika u kulturi značiti mogućnost dosezanja nove publike u inozemstvu. Puno će se ulagati i u europsku filmsku industriju te će se osigurati potpora za 2 000 kina i stotine filmova. Autori i izdavači imat će koristi od potpore za prevođenje, a nastavit ćemo pružati potporu i Europskim prijestolnicama kulture te raznim drugim inicijativama”, izjavila je povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade Androulla Vassiliou.

U okviru programa Kreativna Europa, čiji će ukupni proračun tijekom sljedećih sedam godina iznositi 1,46 milijardi EUR1 (9 % više od sadašnjeg), pružat će se potpora umjetnicima, djelatnicima u kulturi i kulturnim organizacijama u područjima kao što su izvođačka umjetnost, likovna umjetnost, izdavaštvo, film, televizija, glazba, videoigre, interdisciplinarne umjetnosti i kulturno nasljeđe kako bi im se omogućilo djelovanje u drugim zemljama i razvijanje vještina potrebnih u digitalnom dobu. Povećanjem vidljivosti europskih kulturnih djela u drugim zemljama promicat će se i kulturna i jezična različitost.

Kreativna Europa, osim potprograma Kultura i MEDIA, sadržava i međusektorsku sastavnicu za potporu suradnji politika, horizontalnim mjerama i novom instrumentu za davanje jamstava kojim će se malim i srednjim poduzećima u kulturnim i kreativnim sektorima omogućiti pristup bankovnim zajmovima u ukupnom iznosu do 750 milijuna EUR. Instrument će početi s djelovanjem od 2016. godine.

Kontekst

Procjenjuje se da će zahvaljujući programu Kreativna Europa:

  • 250 000 umjetnika i kulturnih djelatnika te njihov rad primiti financijsku potporu kako bi mogli dosegnuti novu publiku izvan svojih zemalja,

  • više od 800 europskih filmova dobiti potporu za distribuciju kako bi ih mogla pogledati publika diljem Europe i svijeta,

  • najmanje 2 000 europskih kina iskoristiti potpore za europsku mrežu kina kako bi se osiguralo da barem 50 % filmova koje prikazuju budu europski filmovi,

  • više od 4 500 knjiga i drugih književnih djela primiti potporu za prijevod što će čitateljima omogućiti da u njima uživaju na materinskom jeziku,

  • tisuće kulturnih i audiovizualnih organizacija i djelatnika imati koristi od osposobljavanja u cilju stjecanja novih vještina i jačanja sposobnosti za rad u inozemstvu.

U okviru programa Kreativna Europa osigurat će se potpora i za Europske prijestolnice kulture, oznaku europskog kulturnog nasljeđa, Dane europske baštine te pet nagrada u području kulture i audiovizualnih djelatnosti.

U okviru novog programa, koji zamjenjuje programe MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura, 56 % sredstava dodijelit će se potpori za kinematografski i audiovizualni sektor, a 31 % kulturi.

Europski kulturni i kreativni sektori čine do 4,5 % europskog BDP-a, a zapošljavaju približno 3,8 % radne snage EU-a (8,5 milijuna zaposlenih).

Dodatne informacije

Creative Europe video

Vodič programa Kreativna Europa

Europska komisija

Web-mjesto Androulle Vassiliou

Pratite Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 milijardi EUR uzimajući u obzir procijenjenu inflaciju što odgovara iznosu od 1,3 milijarde u fiksnim cijenama za 2011.


Side Bar