Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. joulukuuta 2013

Luova Eurooppa -rahoitusopas julkaistu: tarjolla 170 miljoonaa euroa vuonna 2014

Kulttuurialalla ja luovilla aloilla toimivat organisaatiot, jotka haluavat hakea rahoitusta EU:n uudesta Luova Eurooppa -ohjelmasta vuonna 2014, voivat nyt alkaa valmistella tukihakemuksiaan. Ensimmäiset tiedot rahoitusmahdollisuuksista (ehdotuspyynnöistä) löytyvät . Uusi Luova Eurooppa -ohjelmaopas sisältää runsaasti hakemusten laatimista helpottavia tietoja rahoitusmenettelystä. Ohjelman ensimmäisiä ehdotuspyyntöjä varten on saatavilla lähes 170 miljoonaa euroa rahoitusta vuonna 2014. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea suoraan, vaan heidän on otettava yhteys alan organisaatioihin, esim. kulttuurijärjestöihin, festivaalien järjestäjiin, teattereihin tai elokuvien levittäjiin, jotka tekevät hakemukset, taikka Luova Eurooppa -tiedotustoimistoon.

”Seuraavien seitsemän vuoden aikana Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan kansainvälisiä hankkeita, joiden avulla 250 000 taiteilijaa ja kulttuurialan ammattilaista voi saavuttaa uutta yleisöä ulkomailla. Myös eurooppalaiseen elokuvateollisuuteen panostetaan voimakkaasti: tukea annetaan 2 000 elokuvateatterille ja sadoille elokuville. Kirjailijat ja kustantajat hyötyvät kääntämisen osoitetusta tuesta, ja lisäksi jatkamme Euroopan kulttuuripääkaupunki -aloitteen ja monien muiden aloitteiden tukemista”, kertoo koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou.

Luova Eurooppa -ohjelman budjetti on 1,46 miljardia euroa1 seuraavien seitsemän vuoden aikana, mikä on 9 prosenttia nykyistä enemmän. Ohjelmasta tuetaan taiteilijoita sekä kulttuurialan ammattilaisia ja organisaatioita esittävien taiteiden, kuvataiteiden, julkaisutoiminnan, elokuvan, television, musiikin, taiteidenvälisen toiminnan, kulttuuriperinnön ja videopelituotannon aloilla niin, että heillä on mahdollisuus toimia muissa maissa ja kehittää digitaaliaikakaudella tarvittavia taitoja. Lisäämällä eurooppalaisten kulttuuriteosten näkyvyyttä muissa maissa ohjelma myös edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta.

Kulttuuri- ja Media-alaohjelmien lisäksi Luova Eurooppa -ohjelma sisältää monialaisen ohjelmalohkon, josta tuetaan poliittista yhteistyötä, monialaisia toimenpiteitä ja uutta rahoitustakuuvälinettä, jonka avulla kulttuuri- ja luovilla aloilla toimivat pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada jopa 750 miljoonan euron arvosta pankkilainoja. Takuujärjestelmä alkaa toimia vuonna 2016.

Taustaa

Arvioidaan, että Luova Eurooppa -ohjelman avulla:

  • 250 000 taiteilijalle ja kulttuurialan ammattilaiselle ja heidän teoksilleen järjestyy rahoitusta, jonka turvin he voivat saavuttaa uutta yleisöä muuallakin kuin kotimaassaan,

  • yli 800 eurooppalaista elokuvaa saa levitystukea, jonka ansiosta niitä voidaan katsella kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa,

  • vähintään 2 000 eurooppalaiselle elokuvateatterille on tarjolla rahoitusta, jonka turvin ne voivat taata, että vähintään puolet niissä esitettävistä elokuvista on eurooppalaisia,

  • yli 4 500 kirjaa ja muuta kirjallista teosta saa käännöstukea, jolloin lukijat voivat nauttia niistä omalla äidinkielellään,

  • tuhannet kulttuuri- ja audiovisuaalialan organisaatiot ja ammattilaiset saavat koulutusta hankkiakseen uusia taitoja ja vahvistaakseen valmiuksiaan kansainvälistä työskentelyä varten.

Myös Euroopan kulttuuripääkaupungit, Euroopan kulttuuriperintötunnus, Euroopan kulttuuriperintöpäivät sekä viisi kulttuuri- ja audiovisuaalialalla jaettavaa palkintoa saavat tukea Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Tämän Media-, Media Mundus- ja Kulttuuri-ohjelmat korvaavan uuden ohjelman talousarviosta 56 prosenttia kohdistetaan elokuva- ja audiovisuaalialalle ja 31 prosenttia kulttuurialalle.

Kulttuuriala ja luovat toimialat tuottavat noin 4,5 prosenttia Euroopan BKT:stä ja työllistävät noin 3,8 prosenttia EU:n työvoimasta (8,5 miljoonaa henkilöä).

Lisätietoja

Creative Europe video

Luova Eurooppa -ohjelmaopas

European Commission

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Arvioitu inflaatio huomioon ottaen; vastaa 1,3 miljardia euroa vuoden 2011 kiinteinä hintoina.


Side Bar