Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. detsember 2013

Avaldati programmi „Loov Euroopa” rahastamisjuhend: 2014. aastaks on eraldatud 170 miljonit eurot

Kultuuri- ning loomeorganisatsioonid, kes soovivad 2014. aastal taotleda rahastamist Euroopa Liidu uue kultuuri- ja loomesektorite toetusprogrammi „Loov Euroopa” kaudu, võivad alates tänasest oma toetustaotlusi koostama hakata. Teave esimeste rahastamisvõimaluste (konkursikutsed) kohta on kättesaadav siin. Uus programmi „Loov Euroopa” juhend sisaldab hulgaliselt teavet rahastamisprotsessi kohta ning on abiks taotluse ettevalmistamisel. Programmi esimeste konkursikutsete jaoks 2014. aastal on eraldatud ligikaudu 170 miljonit eurot. Üksikisikud ei saa toetust taotleda otse, vaid peavad võtma ühendust vastava valdkonna organisatsioonidega, nagu kultuuriühingud, festivalid, teatrid, filmilevitajad vm, kes rahastamist taotlevad, või programmi „Loov Euroopa” riikliku teabepunktiga.

Järgmise seitsme aasta jooksul rahastatakse programmi „Loov Euroopa” kaudu riikidevahelisi projekte, mis võimaldavad 250 000 loovisikul ja kultuuritöötajal jõuda uue publikuni väljaspool oma kodumaad. Samuti investeeritakse Euroopa filmitööstusesse, toetades 2000 kino ja sadu filme. Kirjandusteoste tõlkimiseks antavate toetuste näol saavad kasu ka autorid ja kirjastajad. Samuti jätkame Euroopa kultuuripealinnade ja paljude muude algatuste rahastamist,” sõnas hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Programmi „Loov Euroopa” järgmise seitsme aasta eelarve on kokku 1,46 miljardit eurot1, mis on praegusest 9% rohkem. Selle raames toetatakse loovisikuid, kultuuritöötajaid ja kultuuriorganisatsioone näitekunsti, kujutava kunsti, kirjastamise, filminduse, televisiooni, muusika, interdistsiplinaarse kunsti, kultuuripärandi ning videomängude valdkondades, et nad saaksid tegutseda väljaspool oma kodumaad ja arendada digitaalajastul vajaminevaid oskusi. Euroopa kultuuriteoste nähtavuse suurendamisega teistes riikides edendatakse ka kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.

Peale alaprogrammide „Kultuur” ja „MEDIA” hõlmab „Loov Euroopa” ka sektoriülest tegevussuunda, et toetada poliitikakoostööd, laialdase rakendusalaga abimeetmeid ning uut finantstagatisrahastut, mis võimaldab väikestel kultuuri ja loometegevuse alal tegutsevatel ettevõtjatel saada kokku kuni 750 miljoni euro ulatuses pangalaene. Rahastu hakkab toimima 2016. aasta juunis.

Taust

Hinnangute kohaselt võimaldab programm „Loov Euroopa”

  • toetada rahaliselt 250 000 loovisikut ja kutselist kultuuritöötajat ning nende teoseid, et nad jõuaksid uue publiku ette väljaspool nende kodumaad;

  • anda levitamistoetust enam kui 800 Euroopa filmile, mis võimaldab neid näidata vaatajatele nii kogu Euroopas kui ka mujal maailmas;

  • toetada Euroopa kinovõrgustiku kaudu vähemalt 2000 Euroopa kino tegevust, et nende ekraanidel linastuvatest filmidest vähemalt 50% oleksid Euroopa päritolu;

  • toetada enam kui 4500 raamatu ja muu kirjandusteose tõlkimist, et lugejad saaksid neid lugeda oma emakeeles;

  • koolitada tuhandeid kultuuri- ja audiovisuaalsektori organisatsioone ning töötajaid, et nad omandaksid uusi oskusi ja suureneks nende suutlikkus tegutseda rahvusvaheliselt.

Programmi „Loov Euroopa” kaudu toetatakse ka Euroopa kultuuripealinnu, Euroopa kultuuripärandi märgist, Euroopa kultuuripärandi päevi ning viit Euroopa Liidu auhinda kultuuri- ja audiovisuaalsektoris.

Uue programmiga asendatakse programmid „MEDIA”, „MEDIA Mundus” ja „Kultuur” ning 56% selle eelarvest eraldatakse kino ja audiovisuaalsektori toetuseks ning 31% kultuuri toetuseks.

Euroopa kultuuri- ja loomesektorid moodustavad Euroopa SKPst umbes 4,5% ning annavad tööd ligikaudu 3,8%-le ELi tööjõust (8,5 miljonit inimest).

Lisateave

Creative Europe video

Programmi „Loov Euroopa” juhend

Euroopa Komisjon

Androulla Vassiliou veebisait

Jälgige Androulla Vassilioud Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 miljardit eurot, kui võtta arvesse hinnangulist inflatsiooni. See vastab 1,3 miljardile eurole 2011. aasta „fikseeritud” hindades.


Side Bar