Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. december 2013

Tilskudsvejledningen til Et Kreativt Europa er blevet offentliggjort: 170 mio. EUR til fordeling i 2014

Kulturelle og kreative organisationer, der ønsker at ansøge om midler i 2014 gennem Et Kreativt Europa, EU's nye program for de kulturelle og kreative sektorer, kan begynde at forberede deres ansøgninger allerede i dag. De kan finde de første oplysninger om støttemuligheder ("indkaldelser af forslag") her. For at hjælpe dem med at forberede deres ansøgning indeholder den nye tilskudsvejledning til Et Kreativt Europa et væld af oplysninger om finansieringsprocessen. Der er afsat næsten 170 mio. EUR til finansiering under programmets første indkaldelser i 2014. Enkeltpersoner kan ikke ansøge direkte om tilskud; de skal i stedet tage kontakt til relevante organisationer som f.eks. kulturelle organisationer, filmfestivaler, teatre og filmdistributører, som indsender ansøgningen, eller deres nationale kontor for Et Kreativt Europa.

"I løbet af de næste syv år vil Et Kreativt Europa yde støtte til tværnationale projekter, som vil give 250 000 kunstnere og kulturarbejdere mulighed for at nå ud til nye målgrupper i udlandet. Programmet vil også foretage store investeringer i den europæiske filmindustri, med støtte til 2 000 biografer og hundredvis af film. Forfattere og udgivere vil drage fordel af støtte til oversættelse, og vi vil fortsat yde støtte til de europæiske kulturhovedstæder og mange andre initiativer," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Et Kreativt Europa får et samlet budget på 1,46 mia. EUR1 i løbet af de næste syv år — 9 % mere end det aktuelle niveau — og vil støtte kunstnere, kulturarbejdere og kulturelle organisationer på områder som scenekunst, billedkunst, forlagsvirksomhed, film, tv, musik, videospil, tværfaglig kunst, kulturarv og videospil til brug i andre lande og til udvikling af de kvalifikationer, der er behov for i den digitale tidsalder. Ved at gøre europæiske kulturelle værker mere synlige i andre lande vil programmet også fremme kulturel og sproglig mangfoldighed.

Ud over Kultur- og Media-delprogrammer vil Et Kreativt Europa omfatte et tværsektorielt delprogram til støtte for politisk samarbejde, tværgående foranstaltninger og en ny finansieringsgarantifacilitet, som vil gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder i de kulturelle og kreative sektorer at få adgang til op til 750 mio. EUR i banklån. Faciliteten bliver operationel i juni 2016.

Baggrund

Det forventes, at Et Kreativt Europa program vil gøre det muligt at:

  • 250 000 kunstnere og kulturarbejdere og deres værker kan modtage støtte til at nå ud til nye målgrupper uden for deres hjemlande

  • mere end 800 europæiske film kan modtage støtte til distribution og derfor ses af nye målgrupper i Europa og resten af verden

  • mindst 2 000 europæiske biografer kan få del i støtten til europæiske biografsammenslutninger, således at mindst 50 % af de film, der vises, er europæiske

  • over 4 500 bøger og andre litterære værker vil modtage støtte til oversættelse, således at læserne kan få fornøjelse af dem på deres modersmål

  • tusindvis af kulturorganisationer og audiovisuelle organisationer og av-fagfolk vil kunne deltage i uddannelse og erhverve nye kompetencer og styrke deres evne til at arbejde i andre lande.

De europæiske kulturhovedstæder, det europæiske kulturarvsmærke, europæiske kulturarvsdage og 5 priser på det kulturelle og audiovisuelle område støttes også gennem Et Kreativt Europa.

Det nye program, som erstatter Media, Media Mundus og kulturprogrammet, vil afsætte 56 % af sit budget til støtte til film- og av-sektoren og 31 % til kultur.

De europæiske kulturelle og kreative sektorer tegner sig for op til 4,5 % af EU's BNP og for ca. 3,8 % af EU's arbejdsstyrke (8,5 mio. mennesker).

Yderligere oplysninger

Creative Europe video

Programvejledning for Et Kreativt Europa

Europa-Kommissionen

Androulla Vassiliou's websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

1,46 mia. EUR under hensyntagen til den estimerede inflation. Dette svarer til 1,3 mia. EUR i "faste" 2011-priser.


Side Bar