Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 11. prosince 2013

Vycházejí pokyny k financování z programu Kreativní Evropa: 170 milionů eur k dispozici na rok 2014

Kulturní a tvůrčí organizace, které se v roce 2014 chtějí ucházet o financování prostřednictvím nového programu Evropské unie pro odvětví kultury a tvorby nazvaného Kreativní Evropa, mohou ode dneška začít přípravovat své žádosti o grant. První podrobné informace o možnostech financování („výzvy k předkládání návrhů“) jsou k dispozici zde. Pokyny k novému programu Kreativní Evropa mají zájemcům o grant pomoci s vypracováním přihlášky a obsahují mnoho informací o procesu financování. Pro první výzvy pro rok 2014 je v programu k dispozici téměř 170 milionů EUR. O granty se nemohou ucházet jednotlivci přímo. Musí se obrátit buď na příslušné organizace, mezi něž patří například kulturní sdružení, festivaly, divadla a filmoví distributoři, které přihlášku podají, nebo na kontaktní místo programu Kreativní Evropa ve své zemi.

Program Kreativní Evropa poskytne v nadcházejících sedmi letech financování pro nadnárodní projekty, které 250 000 umělců a odborníků v oblasti kultury otevřou dveře k novému publiku v zahraničí. Velké investice z tohoto programu poplynou také do evropského filmového průmyslu: podpory se dočká 2 000 kin a stovky filmů. Autoři a nakladatelé budou moci využít podpory na překlady. I nadále budou financována evropská města kultury a řada dalších iniciativ“, uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Program Kreativní Evropa, jehož celkový rozpočet na příštích sedm let bude činit 1,46 miliardy eur1 – tedy o 9 % více, než v současnosti – bude podporovat umělce, odborníky v oboru kultury a kulturní organizace zabývajících scénickým uměním, výtvarným uměním, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou, interdisciplinárními druhy umění, kulturním dědictvím a odvětvím videoher, což jim umožní působit v jiných zemích a rozvíjet dovednosti potřebné v digitální éře. Zviditelněním evropských kulturních děl v jiných zemích tento program podpoří také kulturní a jazykovou rozmanitost.

Program Kreativní Evropa bude vedle podprogramů Kultura a MEDIA zahrnovat také víceoborovou část na podporu politické spolupráce, průřezových opatření a novou facilitu finanční záruky, která malým a středním podnikům v odvětví kultury a tvorby umožní přístup k 750 milionům eur v podobě bankovních půjček. Tato facilita bude zprovozněna v roce 2016.

Souvislosti

Očekává se, že program Kreativní Evropa umožní, aby:

  • 300 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury, respektive jejich díla, obdrželo finanční podporu určenou na oslovení nového publika v zahraničí,

  • přes 800 evropských filmů obdrželo distribuční podporu, díky níž je shlédne publikum v celé Evropě a ve světě,

  • alespoň 2 000 evropských kin využilo podpory poskytnuté síti evropských kin, což umožní, aby alespoň 50 % filmů, které promítají, bylo evropských,

  • se dostalo podpory překladu více než 4 500 knih a jiných literárních děl, což umožní čtenářům vychutnat si je ve svém mateřském jazyce,

  • tisíce kulturních a audiovizuálních organizací a odborníků v oblasti kultury měly možnost využít školení, která jim pomohou získat nové dovednosti a posílí jejich schopnost pracovat v mezinárodním měřítku.

Program Kreativní Evropa podporuje také evropská hlavní města kultury, označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví, jakož i pět ocenění v kulturní a audiovizuální oblasti.

Z rozpočtu tohoto nového programu, který nahrazuje programy MEDIA, MEDIA Mundus a Kultura, bude 56 % vyčleněno na podporu kinematografie a audiovizuálního odvětví a 31 % na kulturu.

Evropské kulturní a tvůrčí odvětví generuje až 4,5 % evropského HDP a zaměstnává v EU zhruba 3,8 % pracovníků (8,5 milionu lidí).

Další informace

Creative Europe video

Creative Europe Programme Guide

Evropská komise

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

1,46 mld. EUR se zohledněním odhadované inflace. To odpovídá částce 1,3 miliardy EUR ve „stálých“ cenách roku 2011.


Side Bar