Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 11. prosince 2013

Vycházejí pokyny k financování z programu Kreativní Evropa: 170 milionů eur k dispozici na rok 2014

Kulturní a tvůrčí organizace, které se v roce 2014 chtějí ucházet o financování prostřednictvím nového programu Evropské unie pro odvětví kultury a tvorby nazvaného Kreativní Evropa, mohou ode dneška začít přípravovat své žádosti o grant. První podrobné informace o možnostech financování („výzvy k předkládání návrhů“) jsou k dispozici zde. Pokyny k novému programu Kreativní Evropa mají zájemcům o grant pomoci s vypracováním přihlášky a obsahují mnoho informací o procesu financování. Pro první výzvy pro rok 2014 je v programu k dispozici téměř 170 milionů EUR. O granty se nemohou ucházet jednotlivci přímo. Musí se obrátit buď na příslušné organizace, mezi něž patří například kulturní sdružení, festivaly, divadla a filmoví distributoři, které přihlášku podají, nebo na kontaktní místo programu Kreativní Evropa ve své zemi.

Program Kreativní Evropa poskytne v nadcházejících sedmi letech financování pro nadnárodní projekty, které 250 000 umělců a odborníků v oblasti kultury otevřou dveře k novému publiku v zahraničí. Velké investice z tohoto programu poplynou také do evropského filmového průmyslu: podpory se dočká 2 000 kin a stovky filmů. Autoři a nakladatelé budou moci využít podpory na překlady. I nadále budou financována evropská města kultury a řada dalších iniciativ“, uvedla Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Program Kreativní Evropa, jehož celkový rozpočet na příštích sedm let bude činit 1,46 miliardy eur1 – tedy o 9 % více, než v současnosti – bude podporovat umělce, odborníky v oboru kultury a kulturní organizace zabývajících scénickým uměním, výtvarným uměním, vydavatelskou činností, filmem, televizní tvorbou, hudbou, interdisciplinárními druhy umění, kulturním dědictvím a odvětvím videoher, což jim umožní působit v jiných zemích a rozvíjet dovednosti potřebné v digitální éře. Zviditelněním evropských kulturních děl v jiných zemích tento program podpoří také kulturní a jazykovou rozmanitost.

Program Kreativní Evropa bude vedle podprogramů Kultura a MEDIA zahrnovat také víceoborovou část na podporu politické spolupráce, průřezových opatření a novou facilitu finanční záruky, která malým a středním podnikům v odvětví kultury a tvorby umožní přístup k 750 milionům eur v podobě bankovních půjček. Tato facilita bude zprovozněna v roce 2016.

Souvislosti

Očekává se, že program Kreativní Evropa umožní, aby:

  • 300 000 umělců a profesionálů v odvětví kultury, respektive jejich díla, obdrželo finanční podporu určenou na oslovení nového publika v zahraničí,

  • přes 800 evropských filmů obdrželo distribuční podporu, díky níž je shlédne publikum v celé Evropě a ve světě,

  • alespoň 2 000 evropských kin využilo podpory poskytnuté síti evropských kin, což umožní, aby alespoň 50 % filmů, které promítají, bylo evropských,

  • se dostalo podpory překladu více než 4 500 knih a jiných literárních děl, což umožní čtenářům vychutnat si je ve svém mateřském jazyce,

  • tisíce kulturních a audiovizuálních organizací a odborníků v oblasti kultury měly možnost využít školení, která jim pomohou získat nové dovednosti a posílí jejich schopnost pracovat v mezinárodním měřítku.

Program Kreativní Evropa podporuje také evropská hlavní města kultury, označení „Evropské dědictví“, Dny evropského dědictví, jakož i pět ocenění v kulturní a audiovizuální oblasti.

Z rozpočtu tohoto nového programu, který nahrazuje programy MEDIA, MEDIA Mundus a Kultura, bude 56 % vyčleněno na podporu kinematografie a audiovizuálního odvětví a 31 % na kulturu.

Evropské kulturní a tvůrčí odvětví generuje až 4,5 % evropského HDP a zaměstnává v EU zhruba 3,8 % pracovníků (8,5 milionu lidí).

Další informace

Creative Europe video

Creative Europe Programme Guide

Evropská komise

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

1,46 mld. EUR se zohledněním odhadované inflace. To odpovídá částce 1,3 miliardy EUR ve „stálých“ cenách roku 2011.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website