Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. decembra 2013

Evropska komisarka Maria Damanaki pozdravila dokončno sprejetje reformirane skupne ribiške politike

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je pozdravila današnje končno glasovanje Evropskega parlamenta v podporo novi, reformirani skupni ribiški politiki (SRP) za EU, ki jo je začela julija 2011. To pomeni, da je reforma SRP uradno sprejeta in se bo uporabljala v vodah Evropske unije od 1. januarja 2014 naprej.

Nova SRP si prizadeva za podporo obalnim skupnostim v Evropi z ustvarjanjem ustreznih pogojev za gospodarsko donosne in trajnostne ribiške flote EU. Prav tako si prizadeva zagotoviti trajnostno upravljanje virov in hkrati ribičem omogočiti čim večji ulov. Da bi podprli ta dvojna prizadevanja, bo postopoma opuščena potratna praksa zavržkov z jasnimi obveznostmi in roki, ki bodo ribičem omogočili, da se prilagodijo. Tudi spodbujanje trajnostne akvakulture je del nove politike.

Komisarka Damanakijeva je povedala: „Rezultat današnjega glasovanja Evropskega parlamenta pomeni, da smo dobili politiko, ki bo korenito spremenila naše ribištvo in odprla pot trajnostni prihodnosti za naše ribiče in vire. Parlamentu in Svetu sem zelo hvaležna za njuno zavezo, vizijo in splošno podporo predlogom Komisije. To pomeni, da se lahko v bližnji prihodnosti vrnemo k trajnostnemu ribolovu in opustimo potratne prakse. Nova SRP je gibalo tega, kar zdaj v Evropi najbolj potrebujemo: ponovne gospodarske rasti in novih delovnih mest v naših obalnih skupnostih.“

Reformirana SRP bo zagotovila, da se bodo pri ribolovu ribičev iz EU v tujih vodah uporabljali ista načela in standardi trajnosti ter da si bo EU v svojih mednarodnih sporazumih še naprej prizadevala za trajnost. Spremembe v upravljanju in regionalne pobude, ki bodo deležnikom in državam članicam omogočile, da določijo številne podrobnosti dnevnega upravljanja ribolovne dejavnosti, kažejo na obsežnost reforme.

Današnje glasovanje pomeni vrhunec dolgotrajnega postopka, ki se je začel z obsežnim javnim posvetovanjem, po katerem je Komisija leta 2011 predložila ambiciozen sveženj reform. Na začetku letošnjega leta so delegacije Komisije, Sveta ministrov in Parlamenta organizirale konstruktivna pogajanja, ki so se maja končala s političnim dogovorom. Svet ministrov je dogovor soglasno podprl oktobra, dokončno pa je bil sprejet z glasovanjem Parlamenta na današnjem plenarnem zasedanju.

Ozadje

Glavni cilj reformirane skupne ribiške politike je opustiti prekomerni ribolov ter zagotoviti okoljsko, gospodarsko in družbeno trajnost ribištva. Reforma si prizadeva za vzpostavitev pogojev za boljšo prihodnost rib in ribištva ter morskega okolja, ki je njuna osnova. Namen politike je, da se ponovno dosežejo trajnostne ravni ribolova z boljšo uporabo znanja in znanstvenega svetovanja. Prizadeva si za podporo trajnostnega razvoja sektorja ribištva in akvakulture, ustvarjanje zaposlitvenih možnosti na obalnih območjih ter ne nazadnje zagotavljanje zdrave in trajnostne preskrbe z ribami za državljane EU. Reforma prispeva k strategiji Evropa 2020 s prizadevanjem za trdno gospodarsko uspešnost industrije in boljše povezovanje obalnih regij.

Evropska skupnost je leta 1970 uvedla prve ukrepe na področju ribištva, da bi zagotovila strukturno podporo in skupni trg za ribiške proizvode. Ribiška politika se je od takrat večkrat spremenila, zadnja reforma pa je bila izvedena leta 2002.

Dodatne informacije

Spletna stran o reformi skupne ribiške politike:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_sl.htm.

MEMO/13/1125

Kontakta:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar