Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 10. december 2013

Kommissær Maria Damanaki glæder sig over den endelige vedtagelse af reformen af den fælles fiskeripolitik

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, har udtrykt tilfredshed med Europa-Parlaments endelige afstemning i dag for en ny, revideret fælles fiskeripolitik for EU, som hun indledte i juli 2011. Med denne afstemning er reformen af den fælles fiskeripolitik officielt vedtaget og vil komme til at gælde i alle EU's farvande fra den 1. januar 2014.

Den nye fælles fiskeripolitik skal støtte kystsamfund i hele Europa ved at skabe de rette betingelser for en økonomisk rentabel og bæredygtig fiskerflåde i EU. Den skal også sikre en bæredygtig forvaltning af ressourcerne og på samme tid optimere fangsten for fiskerne. For at realisere denne dobbelte ambition vil det ressourcespild, der er forbundet med metoden med udsmid af fisk, gradvist blive stoppet med indførelse af klare forpligtelser og frister, som giver fiskerne mulighed for at tilpasse sig. Fremme af bæredygtig akvakultur er også en del af den nye politik.

Kommissær Maria Damanaki udtalte: "Dagens afstemning i Europa-Parlamentet betyder, at vi nu har en politik, som vil ændre vores fiskeri radikalt og bane vej for en bæredygtig fremtid for vores fiskere og vores ressourcer. Jeg er meget taknemmelig for både Parlamentets og Rådets engagement, vision og generelle støtte til Kommissionens forslag, hvilket betyder, at vi nu hurtigt kan vende tilbage til bæredygtigt fiskeri og sætte en stopper for ressourcespildet. Den nye fælles fiskeripolitik er en drivkraft for det, som Europa har mest behov for i dag: at vende tilbage til vækst og beskæftigelse i vores kystsamfund."

Den nye fælles fiskeripolitik vil sikre, at der gælder de samme principper og standarder for bæredygtighed, når EU-fiskere fisker i fremmede farvande, og at EU fortsat vil arbejde for bæredygtighed i sine internationale aftaler. Forvaltningsændringen og de regionaliserede initiativer, som vil give interesserede parter og medlemslande mulighed for selv at træffe mange afgørelser for den daglige forvaltning af fiskeaktiviteten, vidner om reformens vidtrækkende karakter.

Dagens afstemning er kulminationen på en lang proces, som startede med en omfattende offentlig høring, efter hvilken Kommissionen præsenterede en ambitiøs reformpakke i 2011. Tidligere i år førte delegationer fra Kommissionen, Rådet og Parlamentet konstruktive forhandlinger, som førte til politisk enighed i maj måned. Ministerrådet støttede enstemmigt aftalen i oktober, inden Parlamentet stemte endeligt for ved dagens plenarmøde.

Baggrund:

Det overordnede formål med reformen af den fælles fiskeripolitik er at bringe overfiskning til ophør og gøre fiskeriet miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredygtigt. Reformen har til formål at skabe de rette betingelser for en bedre fremtid for såvel fisk og fiskeriet som for det havmiljø, der er deres grundlag. Politikken skal bringe fiskeriet tilbage på et bæredygtigt niveau med bedre anvendelse af viden og videnskabelig rådgivning. Det tilstræbes herved at støtte en bæredygtig vækst inden for fiskeriet og akvakulturen, at skabe beskæftigelsesmuligheder i kystområderne og i sidste ende at forsyne EU-borgerne med sunde fisk på et bæredygtigt grundlag. Reformen bidrager til Europa 2020-strategien, idet der arbejdes hen imod en økonomisk velfungerende sektor og større samhørighed i kystområderne.

De første fiskeriforanstaltninger blev lanceret af EF i 1970 for at yde strukturel støtte og skabe et fælles marked for fisk. De er siden blevet ændret flere gange, herunder ved den seneste større reform i 2002.

Yderligere oplysninger

Website for reformen af den fælles fiskeripolitik:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_en.htm

MEMO/13/1125

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar