Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 december 2013

Horizon 2020 van start met 15 miljard EUR voor twee jaar

Vandaag doet de Europese Commissie voor het eerst een oproep voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen voor Horizon 2020, het programma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie ter waarde van 80 miljard EUR. In de eerste twee jaar wordt meer dan 15 miljard EUR aan financiering toegekend, om de Europese kenniseconomie te stimuleren en problemen op te lossen die iets voor de burger kunnen betekenen. Daarbij krijgen twaalf gebieden in 2014/2015 speciale aandacht, waaronder gepersonaliseerde zorg, digitale veiligheid en slimme steden (zie MEMO/13/1122).

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn zei hierover: "Het is tijd voor actie. Horizon 2020-financiering is van cruciaal belang voor de toekomst van onderzoek en innovatie in Europa, en draagt bij aan groei, werkgelegenheid en een betere levenskwaliteit. We hebben Horizon 2020 opgezet om resultaten te boeken, en bureaucratische procedures ingekort om deelname aan het programma gemakkelijker te maken. Dus roep ik onderzoekers, universiteiten, ondernemingen inclusief de kmo's, en anderen op om zich aan te melden!"

Voor het eerst heeft de Commissie financieringsprioriteiten vastgesteld voor de komende twee jaar, zodat onderzoekers en ondernemingen nu meer zekerheid dan ooit hebben over de richting die het onderzoeksbeleid van de EU uitgaat. Voor de meeste oproepen voor de begroting voor 2014 kunnen vanaf vandaag al voorstellen worden ingediend, en in de loop van volgend jaar zullen er meer volgen. De financiering voor nieuwe projecten in 2014 alleen al bedraagt zo'n 7,8 miljard EUR, en is vooral gericht op de drie kernpunten van Horizon 2020.

Wetenschap op topniveau: ongeveer 3 miljard EUR, waaronder 1,7 miljard EUR aan subsidie van de Europese Onderzoeksraad voor topwetenschappers en 800 miljoen EUR voor Marie Skłodowska-Curie-beurzen voor jonge onderzoekers (zie MEMO/13/1123).

Industrieel leiderschap: er zal 1,8 miljard worden besteed aan steun voor Europa's industriële leiderschap op gebieden als ICT, nanotechnologieën, geavanceerde productie, robotica, biotechnologieën en ruimtevaart.

Maatschappelijke uitdagingen: 2,8 miljard EUR wordt gebruikt voor innovatieve projecten voor de zeven maatschappelijke uitdagingen in Horizon 2020: gezondheid; landbouw-, maritieme en bioëconomie; energie; transport; klimaatactie, milieu, efficient gebruik van hulpbronnen en grondstoffen; reflexieve samenlevingen; en veiligheid.

Achtergrond

Horizon 2020 is het grootste kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie ooit, met een zevenjarig budget van bijna 80 miljard EUR. Het grootste deel van de EU-onderzoeksfinanciering wordt toegekend op basis van vergelijkende oproepen tot het indienen van nieuwe voorstellen, maar het budget voor Horizon omvat ook financiering voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie; het Europees Instituut voor innovatie en technologie en onderzoek dat wordt uitgevoerd in het kader van het Euratom-Verdrag. Afzonderlijke oproepen zullen worden gedaan voor specifieke partnerschappen met het bedrijfsleven en met lidstaten (zie IP/13/668). In 2014 zal de totale EU-onderzoeksbegroting, inclusief deze financieringen en administratieve kosten, rond de 9,3 miljard EUR bedragen, en in 2015 oplopen tot 9,9 miljard EUR. De uiteindelijke bedragen voor 2015 hangen af van de beslissingen voor de jaarbegroting van 2015.

De financieringsmogelijkheden onder Horizon 2020 zijn vastgesteld in werkprogramma's die zijn gepubliceerd op het digitale portaal voor onderzoeksfinanciering van de EU, dat is herontworpen voor snellere en papierloze procedures. Ook zijn de programmastructuur en het financieringsproces vereenvoudigd, is er één set regels opgesteld, en is de last van financiële controles en audits verminderd.

De oproepen voor 2014-2015 omvatten 500 miljoen EUR over twee jaar, gewijd aan innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) middels een gloednieuw kmo-instrument. Naar verwachting zullen genderaspecten bij een groot deel van de projecten een rol spelen, en wordt er financiering gebruikt om de discussie over de rol van de wetenschap binnen de maatschappij verder te stimuleren. Er zijn ook nieuwe regels opgesteld om 'vrije toegang' een vereiste te maken voor Horizon 2020, zodat de bekendmaking van de projectresultaten voor iedereen vrij toegankelijk zal zijn.

Meer informatie

MEMO/13/1085: Horizon 2020 – het nieuwe programma van de EU voor onderzoek en innovatie

Website van Horizon 2020

Portaal voor deelnemers

Contact:

Michael Jennings (+32 229-63388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 229-87303)


Side Bar