Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 11. joulukuuta 2013

Horisontti 2020 käynnistyi 15 miljardin euron rahoituksella

Euroopan komissio on esittänyt tänään ensimmäiset hanke-ehdotuspyynnöt Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa. Ohjelman talousarvio on 80 miljardia euroa, josta yli 15 miljardia euroa jaetaan kahden ensimmäisen ohjelmavuoden aikana. Rahoituksen avulla on tarkoitus vauhdittaa Euroopan osaamistaloutta ja ratkaista kysymyksiä, joilla on todellista merkitystä kansalaisten elämässä. Vuosina 2014–2015 keskitytään 12 toimialueeseen, jotka sisältävät erilaisia aihepiirejä, kuten yksilöllinen terveydenhuolto, digitaalinen turvallisuus ja älykkäät kaupungit (ks. MEMO/13/1122).

Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn kehottaa käärimään hihat ja tarttumaan toimeen: "Horisontti 2020 -ohjelmasta myönnettävä rahoitus on elintärkeää eurooppalaisen tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuuden kannalta, ja sillä lisätään kasvua, työllisyyttä ja elämänlaatua. Ohjelma on suunniteltu tuottamaan tuloksia, ja byrokratiaa on vähennetty ohjelmaan osallistumisen helpottamiseksi. Niinpä kehotankin tutkijoita, korkeakouluja, yrityksiä, pk-yrityksiä ja muita tahoja liittymään mukaan!”

Komissio ilmoitti nyt ensimmäistä kertaa, mitkä ovat ensisijaiset rahoituskohteet kahden vuoden aikana. Tämä antaa tutkijoille ja yrityksille aikaisempaa suuremman varmuuden siitä, mihin suuntaan EU:n tutkimuspolitiikkaa ollaan kehittämässä. Useimmat vuoden 2014 talousarvion piiriin kuuluvat ehdotuspyynnöt ovat jo avoinna, ja niihin otetaan vastaan hanke-ehdotuksia tästä päivästä alkaen. Lisää ehdotuspyyntöjä on tulossa ensi vuoden mittaan. Vuoden 2014 talousarvion piiriin kuuluu 7,8 miljardin euron arvosta ehdotuspyyntöjä, ja rahoitus kohdistetaan Horisontti 2020 -ohjelman kolmeen pääpilariin:

Huipputason tiede: noin 3 miljardia euroa, josta 1,7 miljardia euroa Euroopan tutkimusneuvoston avustuksina huippututkijoille ja 800 miljoonaa euroa Marie Skłodowska-Curie -apurahoja nuoremmille tutkijoille (ks. MEMO/13/1123).

Teollisuuden johtoasema: 1,8 miljardia euroa Euroopan teollisuuden johtoaseman tukemiseksi tieto- ja viestintäteknologian, nanoteknologian, edistyneiden valmistusmenetelmien, robotiikan, bioteknologian ja avaruuden kaltaisilla aloilla.

Yhteiskunnalliset haasteet: 2,8 miljardia euroa innovatiivisiin hankkeisiin, jotka liittyvät Horisontti 2020 -ohjelman seitsemään yhteiskunnalliseen haasteeseen, jotka ovat laajasti ottaen terveys, maatalous, maa- ja biotalous, energia, liikenne, ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet, pohtivat yhteiskunnat sekä turvallisuus.

Taustaa

Horisontti 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Sen seitsemän vuoden budjetti on lähes 80 miljardia euroa. Suurin osa EU:n tutkimusrahoituksesta jaetaan kilpailupyyntöjen perusteella, mutta ohjelman talousarviosta rahoitetaan myös Yhteisen tutkimuskeskuksen (Euroopan komission oma tutkimuslaitos) ja Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin toimintaa sekä Euratomin perustamissopimuksen puitteissa tehtävää tutkimusta. Erityisistä kumppanuuksista elinkeinoelämän ja jäsenvaltioiden kanssa julkaistaan erilliset ehdotuspyynnöt (ks. IP/13/668). Nämä erät ja hallintomenot sisältävä EU:n tutkimuksen kokonaisbudjetti on vuonna 2014 noin 9,3 miljardia euroa, ja se kasvaa vuonna 2015 noin 9,9 miljardiin euroon. Lopulliset summat vuodeksi 2015 määräytyvät vuoden 2015 talousarviosta päätettäessä.

Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusmahdollisuudet vahvistetaan työohjelmissa, jotka julkaistaan tutkimusrahoitusta koskevassa EU:n digitaalisessa portaalissa, jota on uudistettu nopeampia paperittomia menettelyjä varten. Myös ohjelman rakennetta ja rahoitusta on yksinkertaistettu, käytössä ovat yhdet yhteiset säännöt, ja varainhoidon valvontaan ja tilintarkastuksiin liittyvää rasitetta on kevennetty.

Vuosina 2014–2015 ehdotuspyyntöihin sisältyy 500 miljoonan euron rahoituspotti, joka osoitetaan kahden vuoden aikana innovatiivisille pk-yrityksille niille omistetun upouuden rahoitusvälineen kautta. Useisiin hankkeisiin on tarkoitus sisällyttää tasa-arvonäkökohtia, ja rahoitusta on tarjolla myös tieteen roolista yhteiskunnassa käytävän keskustelun vauhdittamiseksi. Lisäksi uusien sääntöjen mukaan Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuminen edellyttää 'vapaata saatavuutta'. Tarkoituksena on, että hankkeiden tuloksista laaditut julkaisut olisivat vapaasti kaikkien saatavilla.

Lisätietoja

MEMO/13/1085: Horisontti 2020 – EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma

Horisontti 2020 -verkkosivut

Osallistujien portaali

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar