Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. december 2013

Horisont 2020 lanceres med 15 milliarder euro i de første to år

Europa-Kommissionen har i dag for første gang iværksat indkaldelser af forslag til projekter under Horisont 2020, som er EU's forsknings- og innovationsprogram på 80 mia. EUR. I de første to år skal finansieringen på over 15 mia. EUR bidrage til at fremme den europæiske vidensøkonomi og håndtere spørgsmål, der gør en forskel i menneskers liv. Det omfatter 12 områder, som indsatsen i 2014/2015 skal fokuseres på, herunder emner som f.eks. personlig sundhedspleje, digital sikkerhed og intelligent byudvikling (se MEMO/13/1122).

EU-kommissæren med ansvar for forskning, innovation og videnskab, Máire Geoghegan-Quinn, udtaler i den forbindelse: "Det er nu, der skal tages fat. Finansieringen under Horisont 2020 er afgørende for den fremtidige forskning og innovation i Europa og vil bidrage til vækst, beskæftigelse og en bedre livskvalitet. Vi har udarbejdet Horisont 2020 med henblik på at opnå resultater, og vi har mindsket bureaukratiet for at gøre det lettere at deltage. Så jeg opfordrer forskere, universiteter, virksomheder - også SMV’er - og andre til at deltage!"

For første gang har Kommissionen anført finansieringsprioriteter for to år, og dermed har forskere og virksomheder mere end nogensinde sikkerhed for kursen for EU’s forskningspolitik. Der er allerede nu åbnet for de fleste indkaldelser for 2014-budgettet, og der kommer flere i årets løb. Indkaldelserne for alene 2014-budgettet ligger i en størrelsesorden på ca. 7,8 mia. EUR, idet finansieringen fokuserer på de tre hovedsøjler i Horisont 2020:

Videnskabelig topkvalitet: Ca. 3 mia. EUR, herunder 1,7 mia. EUR fra Det Europæiske Forskningsråd, til videnskabsfolk på topniveau og 800 mio. EUR til Marie Skłodowska-Curie-stipendier til yngre forskere (se MEMO/13/1123).

Industrielt lederskab: 1,8 mia. EUR til at støtte Europas industrielle lederskab på områder som f.eks. ikt, nanoteknologi, avancerede produktionsteknologier, robotteknik, bioteknologi og rummet.

Samfundsmæssige udfordringer: 2,8 mia. EUR til innovative projekter, som generelt tager fat om Horisont 2020's syv samfundsmæssige udfordringer: sundhed, landbrug, havforskning og bioøkonomi, energi, transport, klima, miljø, ressourceeffektivitet og råmaterialer, reflekterende samfund samt sikkerhed.

Baggrund

Horisont 2020 er det største rammeprogram for forskning og innovation, som EU nogensinde har etableret, med et budget over syv år på næsten 80 mia. EUR. Det meste af EU’s forskningsstøtte tildeles på grundlag af indkaldelser, men budgettet for Horisont omfatter også midler til Det Fælles Forskningscenter, som er Europa-Kommissionens interne videnskabelige tjenestegren, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi samt forskning, der udføres inden for rammerne af Euratomtraktaten. Der vil også blive offentliggjort særskilte indkaldelser under de specifikke partnerskaber med industrien og medlemsstaterne (se IP/13/668). I 2014 vil EU's samlede forskningsbudget, som omfatter disse poster og administrative udgifter, ligge på ca. 9,3 mia. EUR, hvorefter det i 2015 vil stige til ca. 9,9 mia. EUR. De endelige beløbsstørrelser i 2015 afhænger af, hvad der besluttes for 2015-budgettet.

Finansieringsmulighederne under Horisont 2020 er angivet i de arbejdsprogrammer, der er offentliggjort på EU's digitale portal for forskningsfinansiering, som er blevet moderniseret for at sikre hurtigere og papirløse procedurer. Deltagerne vil også se, at programstrukturen og finansieringen er blevet forenklet til et samlet sæt regler, og at den finansielle kontrol og revision er blevet mindsket.

Indkaldelserne for 2014-15 omfatter et beløb på 500 mio. EUR fordelt over to år til innovative små og mellemstore virksomheder (SMV'er) via et helt nyt SMV-instrument. Kønsaspektet forventes at blive integreret i mange af projekterne, og der er midler til yderligere at stimulere debatten om videnskabens rolle i samfundet. Der er også nye regler, der skal gøre "åben adgang" til et krav for Horisont 2020, således at alle kan få gratis adgang til publikationer med projektresultater.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/1085: Horisont 2020 – EU's nye forsknings- og innovationsprogram

Horisont 2020 — websted

Deltagerportalen

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar