Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 11. prosince 2013

Horizont 2020: 15 miliard eur na inovace a výzkum během prvních dvou let

Evropská komise dnes poprvé vyzvala k podávání návrhů na projekty, které mohou získat finanční prostředky z programu EU na podporu výzkumu a inovací s názvem Horizont 2020. Na program je vyčleněno celkem 80 miliard eur a během prvních dvou let jeho fungování bude dáno k dispozici přes 15 miliard eur. Cílem je stimulovat znalostní hospodářství EU a nalézt nová řešení v oblastech, které mohou mít velký význam pro každodenní život občanů. V období 2014 a 2015 budou ve středu zájmu například tyto oblasti:personalizace zdravotní péče, bezpečnost počítačových systémů a inteligentní města (viz MEMO/13/1122).

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Nadešel čas pustit se do práce. Horizont 2020 má pro budoucnost výzkumu a inovací v Evropě zásadní význam a přispěje k hospodářskému růstu, zvýšení zaměstnanosti a zlepšení kvality života. Tento program jsme koncipovali tak, aby přinášel výsledky, a zároveň jsme maximálně omezili administrativní formality, aby bylo jednodušší o prostředky požádat. Vyzývám tedy výzkumné pracovníky, univerzity, podniky, včetně malých a středních podniků, a další subjekty, aby se do programu přihlásily!“

Je to poprvé, co Komise uvedla priority pro financování na období dvou let. Umožnila tak výzkumným pracovníkům a podnikům získat větší jistotu ohledně směřování politiky EU v oblasti výzkumu. Od dnešního dne je možné se přihlásit ve většině výzev k podávání návrhů, které budou financovány z rozpočtu programu na rok 2014. Další příležitosti budou následovat v průběhu roku. Jen na rok 2014 je vyhrazeno kolem 7,8 miliard eur, přičemž finančními prioritami jsou tři základní pilíře programu Horizont 2020:

vynikající věda: Na podporu špičkových vědeckých pracovníků jsou vyhrazeny přibližně 3 miliardy eur, včetně 1,7 miliard na granty z Evropské rady pro výzkum. V rámci programu Marie Skłodowska-Curie bude na stipendia pro mladé výzkumné pracovníky k dispozicizi 800 milion eur (viz MEMO/13/1123).

vedoucí postavení v průmyslu: Na podporu vedoucího postavení Evropy v průmyslu v oblastech, jako jsou informační a komunikační technologie, nanotechnologie, pokročilá výroba, robotika, biotechnologie a výzkum vesmíru, vyhrazeno 1,8 miliard eur.

společenské výzvy: Na inovativní projekty řešící některé ze sedmi společenských výzev uvedených v programu Horizont 2020 bude vyhrazeno 2,8 miliard eur. Jedná se především o tyto oblasti: zdraví, zemědělství, námořní a biohospodářství, energetika, doprava, opatření v oblasti klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a surovin a bezpečnost.

Souvislosti

Horizont 2020 je doposud největším rámcovým programem EU na podporu výzkumu a inovací – poběží 7 let a disponuje rozpočtem ve výši téměř 80 miliard eur. Většina prostředků EU na výzkum se přiděluje na základě konkurenčních výzev k předkládání návrhů, ale tento program počítá rovněž s financováním Společného výzkumného střediska Evropské komise, Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a výzkumu spadajícího pod Smlouvu o Euratomu. Zároveň budou vyhlašovány individuální výzvy k podávání návrhů v rámci specifických partnerství s konkrétním odvětvím či s členskými státy (viz IP/13/668). Celkový rozpočet EU na výzkum v roce 2014, včetně individuálních výzev a administrativních nákladů, se pohybuje ve výši 9,3 miliard eur a v roce 2015 vzroste na 9,9 miliard eur. Konečná částka na rok 2015 bude známa po přijetí ročního rozpočtu na rok 2015.

Příležitosti pro získání prostředků v rámci programu Horizont 2020 jsou uvedeny v pracovním programu, který naleznete na internetových stránkách Komise věnovaných financování výzkumu. Celý proces žádosti o finanční prostředky je nyní rychlejší a lze jej celý provést elektronicky. Programová struktura je rovněž jednodušší a k dispozici je jednotný soubor pravidel. Snížena byla také zátěž způsobená finanční kontrolou a audity.

Na období 2014-2015 je vyčleněno i 500 milionů eur na inovativní malé a střední podniky, a to prostřednictvím zcela nového nástroje. Očekává se rovněž, že mnoho projektů bude obsahovat genderové aspekty. Finanční prostředky budou věnovány i na stimulaci diskuse o úloze vědy v dnešní společnosti. Byla zavedena nová pravidla, kterými se stanoví požadavek tzv. otevřeného přístupu k informacím, které se týkají výsledků projektů realizovaných v rámci Horizontu 2020. Ty by tak měly být veřejnosti dostupné zdarma.

Další informace

MEMO/13/1085 Horizont 2020 – Nový program EU na podporu výzkumu a inovací

Internetové stránky programu Horizont 2020

Portál pro účastníky

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar