Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. prosinca 2013.

Zapošljavanje: Komisija pozdravlja dogovor u Vijeću o izvršavanju zaštitnih mjera za upućene radnike

Europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor pozdravio je sporazum postignut 9. prosinca u Vijeću ministara zapošljavanja i socijalne politike EU-a o takozvanom „općem pristupu” prijedlogu Direktive o izvršenju u području upućivanja radnika. Komisija je prijedlog predstavila u ožujku 2012. (vidi IP/12/267).

Povjerenik László Andor izjavio je: "Komisija s posebnim zadovoljstvom pozdravlja opći pristup novim pravilima za provedbu zaštitnih mjera protiv socijalnog dampinga iz Direktive o upućenim radnicima koji je danas postignut u Vijeću. Potrebno je hitno ojačati zaštitne mjere u okviru pravila EU-a kako bi se osiguralo poštovanje prava upućenih radnika u praksi i omogućila veća pravna sigurnost i transparentnost u poslovanju europskih poduzeća. Pozivam Europski parlament i Vijeće da u što kraćem roku i formalno donesu Direktivu.”

Kada je riječ o upravnim zahtjevima i nacionalnim kontrolnim mjerama, jednom od najvažnijih elemenata prijedloga, tekstom koji je dogovoren u Vijeću postiže se ravnoteža između potrebe da se pružateljima usluga zajamči pravna sigurnost i transparentnost i istovremeno poštuje nadležnost država članica.

U pogledu zaštite prava radnika u izravnim podugovornim odnosima, tekstom koji je dogovorilo Vijeće priznaje se važnost odgovornosti izvoditelja, dok se državama članicama istovremeno omogućuje određena fleksibilnost da održe potrebne i primjerene mjere, čime se uvažava različitost socijalnih modela i sustava radnih odnosa u državama članicama.

Pozadina

Ako Europski parlament i Vijeće prihvate tekst u sadašnjem obliku, njime bi se omogućilo poboljšanje učinkovite provedbe, primjene i izvršavanja postojeće Direktive o upućivanju radnika (Direktiva 96/71/EC) koja sadržava niz zaštitnih mjera kojima se štite socijalna prava upućenih radnika i sprečava socijalni damping. Izvršnom bi se direktivom:

utvrdili ambiciozniji standardi za jačanje svijesti radnika i trgovačkih društava o njihovim pravima i obvezama u pogledu uvjeta zaposlenja

utvrdila pravila za poboljšanje suradnje nacionalnih tijela nadležnih za upućivanje (obveza odgovaranja na zahtjeve za pomoć nadležnih tijela drugih država članica; rok od 2 radna dana za odgovor na hitne zahtjeve za informacije i 25 radnih dana za zahtjeve koji nisu hitni)

razjasnila definicija upućivanja kako bi se izbjeglo gomilanje fiktivnih društava koja ne obavljaju stvarnu gospodarsku djelatnost u matičnoj državi članici, već koriste upućivanje kako bi zaobišla zakon

odredile nadležnosti država članica u pogledu provjere poštovanja pravila utvrđenih u Direktivi iz 1996. (države članice morale bi imenovati posebna izvršna tijela koja bi provjeravala poštovanje pravila; obveza država članica u kojima pružatelji usluga imaju poslovni nastan da poduzmu potrebne nadzorne i izvršne mjere) te inspekcijske mjere koje one trebaju poduzeti

zahtijevalo da trgovačka društva koja upućuju:

odrede osobu za kontakt s izvršnim tijelima radi prijave identiteta i broja radnika koji se upućuju, datuma početka i prestanka upućivanja i njegova trajanja, adrese radnog mjesta te vrste usluga

osiguraju raspoloživost temeljnih dokumenata, kao što su ugovori o radu, platne liste i kartice radnog vremena upućenih radnika

poboljšalo ostvarivanje prava i obrada pritužbi jer bi države članice domaćini i matične države članice bile dužne osigurati da upućeni radnici, uz potporu sindikata i drugih zainteresiranih trećih osoba, mogu u slučaju nepoštovanja njihovih prava podnijeti pritužbe i pokrenuti sudski i/ili upravni postupak protiv poslodavaca

osiguralo da se administrativne kazne i globe koje su pružateljima usluga izrekla izvršna tijela jedne države članice zbog nepoštovanja zahtjeva Direktive iz 1996. mogu provesti i naplatiti u drugoj državi članici. Sankcije zbog nepoštovanja Direktive moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Saznajte više

MEMO/13/1103

Web-mjesto Glavne uprave za zapošljavanje o upućivanju radnika

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Web-mjesto Lászla Andora

Pratite @Laszlo AndorEU na Twitteru

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar