Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 11. detsember 2013

Transport: komisjon tugevdab koostööd Iisraeliga

Komisjoni asepresident Siim Kallas, kes on ühtlasi ka ELi transpordivolinik, külastab 11. ja 12. detsembril 2013 Iisraeli, et osaleda ELi ja Iisraeli vahelist transpordialast koostööd käsitlevatel aruteludel. Visiit on jätkuks ELi-Iisraeli üldise lennutranspordilepingu allkirjastamisele käesoleva aasta juunis.

Asepresident Kallas märkis järgmist: „Iisrael on transpordi valdkonnas ELi jaoks oluline partner. Lennundusleping, mille me käesoleval aastal allkirjastasime, on väga oluline selleks, et tugevdada täiendavalt üldisi majandussuhteid, kaubandust ja turismi, samuti Iisraeli ning ELi vahelisi laiemaid poliitilisi suhteid. Mul on väga hea meel, et leping avaldab juba praegu turule positiivset mõju ning toob tarbijaile kasu.”

Oma visiidi käigus avab asepresident Kallas koos Iisraeli transpordi ja liiklusohutuse ministri Israel Katziga ELi-Iisraeli ühiskomitee esimese kohtumise. Asjaomane komitee loodi ELi-Iisraeli lennunduslepingu alusel ning selle eesmärk on tagada lepingu nõuetekohane rakendamine. Asepresident Kallas arutab ELi ja Iisraeli tihedamat koostööd lennundusvaldkonnas, sealhulgas lennundusohutuse, lennundusjulgestuse ning lennuliikluse korraldamise alal. Siim Kallas ja Israel Katz osalevad ka Vahemerd hõlmava funktsionaalse õhuruumiosa „Blue-Med” ning Iisraeli Tsiviillennundusameti vahelise koostöömemorandumi allkirjastamisel. Iisrael on algselt vaatleja, kuid lõpuks võib ta saada funktsionaalse õhuruumiosa „Blue-Med” täieõiguslikuks liikmeks. Funktsionaalse õhuruumiosa „Blue-Med” moodustasid Itaalia, Küpros, Kreeka ja Malta. Selle eesmärk on integreerida nende riikide õhuruumide toimimine, luues seeläbi käituslikku, majanduslikku, keskkonnaalast ja muud kasu parema ohutuse näol.

Asepresident Kallas külastab Vahemere rannikul asuvat Ashdodi sadamat. Iisraeli sadamad kuuluvad Euroopa Meresadamate Organisatsiooni (ESPO). ELi-Iisraeli vahelise kahepoolse kaubavahetuse olulisus õigustab sadamapoliitika alast tugevdatud koostööd mõlema poole huvides.

Visiit hõlmab ka liiklusohutust, eelkõige innovatiivset tehnoloogiat. Iisrael on seotud teadus- ja arendustegevuse 7. raamprogrammiga. Iisraelil on jätkuvalt õigus saada rahalisi vahendeid programmi „Horisont 2020” raames, sest asjaomaste tingimuste osas jõuti ELiga hiljuti kokkuleppele.

Asepresident Kallase ja Tel Avivi linnapea Ron Huldai kohtumisel on põhiteemaks linnaline liikumiskeskkond. Tel Aviv osaleb algatuse CIVITAS käimasolevas näidisprojektis 2MOVE2 koos Stuttgarti (Saksamaa), Brno (Tšehhi Vabariik) ja Malagaga (Hispaania). Lisaks sellele võtab projektist osa ka Iisraeli Tehnoloogiainstituut (Technion). Komisjon väljendab heameelt selle üle, et Tel Aviv on ühinenud algatusega CIVITAS. Mitmed küsimused, millega Tel Aviv püüab algatuse raames tegeleda – elektrisõidukid, linnaliikluse logistika, arukate transpordisüsteemide kasutuselevõtmine linnades, ühistransport – on ka ELi huviorbiidis.

Komisjon toetab programmi „Horisont 2020” raames jätkuvalt algatust CIVITAS ning esimene seonduv konkursikutse avaldatakse 11. detsembril. Aastateks 2014 ja 2015 on algatusele CIVITAS 2020 eraldatud üle 100 miljoni euro.

Peamised kavandatud kohtumised asepresident Kallase visiidi raames:

Israel Katz, transpordi ja liiklusohutuse minister

Zeev Elkin, asevälisminister

Giora Rome, Iisraeli Tsiviillennundusameti peadirektor

Ron Huldai, Tel Avivi linnapea (säästvad linnatranspordiprojektid)

Ben Gurioni rahvusvahelise lennujaama külastus (põhitähelepanuga lennujaama julgestusele)

Ettevõtte Mobileye Vision Technology külastus (visioonipõhise tehnoloogia väljatöötamine ohutu autojuhtimise täiustamiseks)

Ashdodi sadama külastus

Lisateave

http://ec.europa.eu/transport/air/

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar