Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. prosinca 2013.

Razlike u plaćama između spolova: rezultati izvješća Komisije pokazuju da žene u Europi i dalje 59 dana odrade besplatno

Europska komisija danas je objavila najnovije podatke prema kojima razlika u plaćama između spolova odnosno prosječna razlika između dohotka po satu muškaraca i žena diljem EU-a iznosi 16,2 %. Ti su podaci ostali u potpunosti nepromijenjeni u odnosu na prošlu godinu. Prema danas objavljenom izvješću, u svim državama EU-a i dalje postoje razlike u plaćama muškaraca i žena, a kreću se od 27,3 % u Estoniji do 2,3 % u Sloveniji. Sveukupni podaci potvrđuju slab silazni trend posljednjih godina pa je tako između 2008. i 2011. zabilježeno smanjenje od 1,1 %. Iz današnjeg je izvješća vidljivo da su praktična primjena pravila o jednakim plaćama i nedovoljan broj postupaka koje žene pokreću pred nacionalnim sudovima najveća prepreka smanjenju razlika u plaćama unutar EU-a.

Ravnopravnost spolova se, zahvaljujući propisima kojima se jamči jednaka plaća za jednaki rad, jednakost na radnom mjestu i minimalna prava na rodiljni dopust, ubraja među europska postignuća. Ali pred nama je još dug put do potpune ravnopravnosti spolova. Razlike u plaćama i dalje su velike i ne smanjuju se. Da bi stvar bila gora, veći dio silaznog trenda zapravo je posljedica smanjenih primanja muškaraca, a ne njihova povećanja kod žena”, izjavila je Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Načelo jednake plaće za jednaki rad utvrđeno je u ugovorima EU-a od 1957. Krajnje je vrijeme da se ta jednakost ostvari i na radnom mjestu.

U danas objavljenom izvješću ocijenjena je primjena odredbi o jednakim plaćama u državama EU-a te se predviđa da će u budućnosti za sve države članice glavni izazov biti propisna primjena i izvršenje pravila utvrđenih Direktivom o ravnopravnosti iz 2006.

Kao čuvarica ugovora Komisija je osigurala pravilno prenošenje pravila EU-a o jednakom postupanju u nacionalna zakonodavstva država članica te je protiv 23 države članice pokrenula postupke zbog kršenja prava u vezi s načinom na koji su te države članice prenijele veći broj propisa EU-a o ravnopravnosti spolova. Samo je jedan od tih predmeta još uvijek u postupku.

Međutim, današnjim je izvješćem potvrđeno i da učinkovitu primjenu načela jednakih plaća koče nedovoljna transparentnost sustava plaća, nedovoljno jasna mjerila u pogledu jednakosti plaća i nedostatak jasnih informacija dostupnih radnicima prema kojima se nejednako postupa. Povećanjem transparentnosti platnog sustava mogao bi se poboljšati položaj pojedinačnih žrtava diskriminacije u plaćama jer bi im se tako omogućila jednostavnija usporedba s radnicima suprotnog spola.

Sljedeći koraci: U stvarnosti su samo dvije države članice (Francuska i Nizozemska) u svoje zakonodavstvo pravilno i jasno prenijele Direktivu o ravnopravnosti iz 2006., tako da se od njih više ne zahtijevaju dodatne informacije. Komisija prati stanje u preostalih 26 država članica te će nastojati osigurati da se prava utvrđena zakonodavstvom EU-a u potpunosti primjenjuju i izvršavanju, po potrebi i pokretanjem novih postupaka zbog kršenja prava.

Kontekst

Ravnopravnost spolova jedno je od temeljnih načela Europske unije. Načelo jednake plaće utvrđeno je ugovorima od 1957., a uključeno je i u Direktivu 2006/54/EZ o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Pružanje potpore državama članicama kako bi ispunile svoju dužnost u pogledu smanjenja razlike u plaćama između spolova važna je obveza i prioritet Europske komisije, utvrđen Strategijom Europske komisije za ravnopravnost žena i muškaraca (2010. – 2015).

Uz današnje izvješće objavljen je i sveobuhvatni pregled nacionalne sudske prakse i sudske prakse EU-a u području jednakosti plaća, kao i pregled Komisijinih mjera za rješavanje tog problema s primjerima najbolje prakse iz država članica.

Među Komisijinim mjerama za smanjenje razlika u plaćama između spolova jesu i inicijativa o jednakosti plaća; godišnje posebne preporuke po državama članicama u kojima se države članice pozivaju na rješavanje tog problema; europski dani jednakih plaća; razmjena najbolje prakse; i financiranje inicijativa država članica sredstvima iz strukturnih fondova.

Primjeri najbolje prakse u državama članicama u pogledu jednakosti plaća:

Belgijski parlament je 2012. donio zakon kojim se od poduzeća zahtijeva da svake dvije godine provedu komparativnu analizu svoje platne strukture. Belgija je i prva država EU-a koja je organizirala Dan jednakih plaća (u 2005.).

U skladu s francuskim zakonom o jednakim plaćama iz 2006., poduzeća su dužna izvješćivati o plaćama i planovima za rješavanje problema razlika u plaćama. Znakovito je i da se istim zakonom od poslodavaca zahtijeva da izrade pisano godišnje izvješće o ravnopravnosti spolova te da ga podnesu predstavnicima radnika.

Austrijskim zakonom o jednakom postupanju od poduzeća se zahtijeva izrada izvješća o jednakim plaćama. Pravila se uvode postupno i sada su obvezna za poduzeća s više od 250, 500 i 1000 zaposlenika. Za poduzeća koja zapošljavaju više od 150 radnika obveza podnošenja izvješća stupa na snagu u 2014.

Više primjera iz država članica dostupno je u današnjem izvješću.

Dodatne informacije:

Europska komisija – razlike u plaćama između spolova:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe: http://ec.europa.eu/reding

Potpredsjednica na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Prilog: Podaci o razlikama u plaćama između spolova u državama EU-a

 

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

Razlika 2011. – 2008.

EU27

:

17,3

17,2

16,2

16,2 (p)

1,1

BE

10,1

10,2

10,1

10,2

10,2

0,0

BG

12,1

12,3

13,3

13,0

13,0

-0,7

CZ

23,6

26,2

25,9

21,6

21,0

5,2

DK

17,7

17,1

16,8

16,0

16,4

0,7

DE

22,8

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

0,6

EE

30,9

27,6

26,6

27,7

27,3

0,3

IE

17,3

12,6

12,6

13,9

:

 

EL

21,5

22,0

:

15,0

:

 

ES

18,1

16,1

16,7

16,2

16,2 (p)

-0,1

FR

17,3

16,9

15,2

15,6

14,8 (p)

2,2

HR

:

:

:

15,5

17,6 (p)

:

IT

5,1

4,9

5,5

5,3

5,8

-0,9

CY

22,0

19,5

17,8

16,8

16,4 (p)

3,1

LV

13,6

11,8

13,1

15,5

13,6

-1,8

LT

22,6

21,6

15,3

14,6

11,9

9,7

LU

10,2

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

1,0

HU

16,3

17,5

17,1

17,6

18,0

-0,5

MT

7,8

9,2

7,7

7,2

6,0

3,2

NL

19,3

18,9

18,5

17,8

17,9

1,0

AT

25,5

25,1

24,3

24,0

23,7

1,4

PL

14,9

11,4

8,0

4,5

4,5

6,9

PT

8,5

9,2

10,0

12,8

12,5

-3,3

RO

12,5

8,5

7,4

8,8

12,1

-3,6

SI

5,0

4,1

-0,9

0,9

2,3

1,8

SK

23,6

20,9

21,9

19,6

20,5

0,4

FI

20,2

20,5

20,8

20,3

18,2 (p)

2,3

SE

17,8

16,9

15,7

15,4

15,8

1,1

UK

20,8

21,4

20,6

19,5

20,1

1,3

Izvor: Eurostat, SES

*(p) = privremeni podaci


Side Bar