Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 9. prosinca 2013.

Donesen je prvi pravni instrument EU-a za uključivanje Roma

Danas se svih 28 država članica obvezalo na provedbu niza preporuka koje je predložila Europska komisija kako bi se pojačala gospodarska i društvena integracija romskih zajednica. Preporuka Vijeća donesena je jednoglasno na sastanku ministara u Vijeću manje od šest mjeseci nakon prijedloga Komisije (IP/13/607, MEMO/13/610). Riječ je o prvom pravnom instrumentu na razini EU-a za uključivanje Roma. Donošenjem Preporuke države članice obvezuju se da će poduzeti ciljano djelovanje kako bi se premostio jaz između Roma i ostalog stanovništva.

„Današnji je dogovor jasan signal da su države članice spremne uhvatiti se u koštac s izazovnom zadaćom izravnog integriranja Roma. Ministri su se jednoglasno obvezali da će poboljšati situaciju romskih zajednica na terenu”, izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Ključni alat za integraciju Roma sada je u rukama država članica te je važno riječi popratiti djelima. Podsjećat ćemo države članice na njihove obveze te ćemo osigurati da ih ispune.”

„Donošenje Preporuke važan je dokaz zajedničke obveze država članica da ulažu više i učinkovitije u ljudski kapital kako bi se unaprijedili životni uvjeti Roma diljem Europe”, izjavio je László Andor, povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje. „Ne možemo si priuštiti da ih iznevjerimo. Sada je vrijeme da države članice dodijele znatna sredstva EU-a u razdoblju 2014. – 2020., uz nacionalna sredstva, kako bi pomogle romskim zajednicama da ostvare svoj puni potencijal te da se pokaže politička volja na svim razinama kako bi se osiguralo da je novac dobro uložen.”

Preporukom Vijeća o djelotvornim mjerama integracije Roma u državama članicama koja je danas donesena daju se konkretne smjernice kako bi se pomoglo državama članicama pri jačanju i ubrzavanju njihovih nastojanja. Njome se preporučuje da države članice poduzmu ciljano djelovanje kako bi se premostio jaz između Roma i ostalog stanovništva. Jača se okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma koji su dogovorile države članice 2011. (IP/11/789) stvaranjem uvjeta za učinkovito uključivanje Roma u državama članicama.

Na temelju izvješća Komisije o stanju Roma tijekom zadnjih godina, Preporuka je usredotočena na četiri područja u kojima su se čelnici EU-a obvezali na zajedničke ciljeve za integraciju Roma unutar okvira EU-a za nacionalne strategije integracije, a to su pristup obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju. Kako bi se provelo ciljano djelovanje, od država članica zatraženo je da dodijele ne samo sredstva EU-a već i nacionalna sredstva te sredstva iz trećeg sektora za uključivanje Roma – ključni čimbenik koji je Komisija otkrila u svojoj prošlogodišnjoj procjeni nacionalnih strategija država članica (IP/12/499).

Uz to se njome pružaju smjernice državama članicama o transverzalnim politikama za integraciju Roma, poput osiguravanja da se strategije provode i lokalno, provedbe antidiskriminacijskih pravila, primjene pristupa socijalnog ulaganja, zaštite romske djece i žena te borbe protiv siromaštva.

Sljedeći koraci

Iako Preporuka nije pravno obvezujuća, od država članica sada se očekuje da konkretne mjere pretvore u djela kako bi se poboljšao položaj Roma na terenu. Izvješćem Komisije o napretku iz lipnja pokazalo se da države članice trebaju bolje provesti svoje nacionalne strategije integracije Roma u skladu s okvirom EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (vidi informativne listiće za svaku državu). Komisija će ponovno izvijestiti o napretku država članica u proljeće 2014.

Iako se u Europskom parlamentu službeno ne zahtijeva glasovanje u vezi s time, i on je podržao Preporuku Vijeća nakon glasovanja u Odboru za građanske slobode (LIBE) 5. prosinca. Odbor je podržao nacrt rezolucije o napretku provedbe nacionalnih strategija integracije Roma kojom je naglašena uloga lokalnih i regionalnih nadležnih tijela u razvoju i provedbi politika Roma te važnost dodjele adekvatnih financijskih sredstava politikama uključivanja Roma. Očekuje se da će Europski parlament na plenarnoj sjednici na početku 2014. podržati tu rezoluciju.

Komisija će, kao svoj doprinos, nastaviti svakog proljeća ocjenjivati napredak u svojem godišnjem izvješću o napretku integracije Roma. Rezultati će se koristiti i u okviru procesa Europskog semestra za gospodarsku i političku koordinaciju. U svibnju 2013., na temelju prijedloga Komisije, Vijeće je izdalo preporuke za svaku pojedinu državu članicu, tj. za pet država članica u okviru Europskog semestra o pitanjima povezanima s Romima (Bugarska, Češka Republika, Mađarska, Rumunjska, Slovačka). Tih pet država članica pozvano je da osiguraju provedbu svojih nacionalnih strategija integracije Roma i integriraju mjere koje se specifično odnose na Rome u odgovarajuće horizontalne politike. Godišnjim se ciklusom europskog semestra osigurava da integracija Roma ostane čvrst i trajan dio europske agende.

Kako bi se osigurali opipljivi i održivi rezultati na terenu, potrebno je od 2014. osigurati proračunska sredstva iz nacionalnih sredstava i sredstava EU-a. Strukturni fondovi EU-a, posebice Europski socijalni fond, ostat će važna financijska poluga za potporu uključivanju Roma. Za sljedeće financijsko razdoblje Komisija je predložila da integracija marginaliziranih zajednica, primjerice Roma, bude specifični prioritet ulaganja.
U pogledu toga, predloženi su ex ante uvjeti kako bi se osiguralo da je potpora EU-a sastavni dio sveobuhvatne strategije uključivanja Roma. Kako bi se osigurala odgovarajuća financijska sredstva, države članice moraju namijeniti najmanje 20 % svojih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za socijalno uključivanje.

Kontekst

Integracija Roma nije samo moralna obveza već je i u interesu država članica, osobito onih s velikom romskom manjinom. Romi čine značajan i rastući udio stanovništva školske dobi i buduće radne snage. Učinkovite politike uključivanja na tržište rada te individualizirane i pristupačne službe potpore za Rome koji traže posao ključne su kako bi se Romima omogućilo da ostvare svoj ljudski kapital te aktivno i ravnopravno sudjeluju u gospodarstvu i društvu.

U svojem izvješću iz 2013. Europska komisija zatražila je od država članica da provedu svoje nacionalne strategije kako bi se poboljšala gospodarska i društvena integracija Roma u Europi. Države članice izradile su te planove kao odgovor na Komisijin okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma koji je donesen 5. travnja 2011. (vidi IP/11/400 MEMO/11/216) i koji su podržali čelnici EU-a u lipnju 2011. (IP/11/789).

Strukturni fondovi EU-a dostupni su državama članicama za financiranje projekata socijalne integracije, uključujući za unapređenje integracije Roma u područjima poput obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstva. Oko 26,5 milijardi eura izdvojeno je za projekte socijalnog uključivanja tijekom razdoblja 2007. – 2013. Države članice odgovrne su za upravljanje tim sredstvima, uključujući za odabir određenih projekata. Velik dio sredstava dodjeljuje se projektima namijenjenima društveno isključenim skupinama i nije nužno namijenjen isključivo romskim zajednicama. Kako bi se osigurali učinkovitiji i ciljani projekti, Komisija je od država članica zatražila uspostavu nacionalnih kontaktnih točaka kako bi se pomoglo pri planiranju uporabe sredstava za Rome unutar država članica, u što su uključena lokalna i regionalna nadležna tijela.

Dodatne informacije

Komisijin prijedlog Preporuke Vijeća:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Izvješće Komisije o napretku u 2013.:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Europska komisija – Romi:

http://ec.europa.eu/roma

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU Prilog1.

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Web-mjesto Lászlóa Andora

Pratite Lászlóa Andora na Twitteru

Ako želite primati e-poruke Europske komisije, pretplatite se na besplatni: bilten o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključenosti

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar