Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2013

Πρώτη νομική πράξη της ΕΕ για κοινωνική ένταξη των Ρομά

Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύθηκαν σήμερα να εφαρμόσουν μια σειρά συστάσεων, που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ταχύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των κοινοτήτων των Ρομά. Η σύσταση του Συμβουλίου εγκρίθηκε ομόφωνα από τους υπουργούς των κρατών μελών σε λιγότερους από έξι μήνες από την υποβολή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IP/13/607, MEMO/13/610). Πρόκειται για την πρώτη νομική πράξη που εκδίδεται σε επίπεδο ΕΕ για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Εγκρίνοντας τη σύσταση αυτή, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναλάβουν στοχευμένη δράση για τη γεφύρωση των χάσματος ανάμεσα στους Ρομά και τον υπόλοιπο πληθυσμό.

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να προωθήσουν την ένταξη των Ρομά με ουσιαστικό τρόπο. Οι υπουργοί ανέλαβαν ομόφωνα τη δέσμευση να βελτιώσουν στην πράξη την κατάσταση των κοινοτήτων των Ρομά», δήλωσε η επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βίβιαν Ρέντιγκ. «Τα βασικά εργαλεία για την ένταξη των Ρομά βρίσκονται πλέον στα χέρια των κρατών μελών και πρέπει τώρα τα λόγια να γίνουν πράξεις. Δεν θα διστάσουμε να υπενθυμίζουμε στις χώρες της ΕΕ τις δεσμεύσεις τους και να μεριμνούμε για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.»

«Η έγκριση της σύστασης καταδεικνύει την από κοινού δέσμευση των κρατών μελών να επενδύουν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Λάσλο Άντορ. «Δεν έχουμε το περιθώριο να τους απογοητεύσουμε. Έχει έρθει πια η ώρα για τα κράτη μέλη να διαθέσουν σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2014-20, καθώς και εθνικούς πόρους, για να βοηθήσουν τις κοινότητες των Ρομά να πραγματώσουν το πλήρες δυναμικό τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να επιδείξουν πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα ώστε να εξασφαλίσουν τη σωστή διάθεση των χρημάτων.

Η σύσταση του Συμβουλίου για αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη, η οποία εγκρίθηκε σήμερα, παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να εντείνουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους. Τους συνιστά να λάβουν στοχευμένα μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους Ρομά και τον υπόλοιπο πληθυσμό και ισχυροποιεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εθνικές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά που συμφωνήθηκε από όλα τα κράτη μέλη το 2011 (IP/11/789), καθώς ορίζει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική ένταξη των Ρομά στα κράτη μέλη.

Με βάση τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση των Ρομά τα τελευταία χρόνια, η σύσταση επικεντρώνεται στους τέσσερις τομείς όπου οι ηγέτες της ΕΕ είχαν θέσει κοινούς στόχους σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά: πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση. Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, ζητά από τα κράτη μέλη να διαθέσουν όχι μόνον ευρωπαϊκούς, αλλά και εθνικούς πόρους, καθώς και πόρους από τον τρίτο (εθελοντικό) τομέα για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, – κάτι που έχει αποδειχθεί ότι έχει καθοριστική σημασία, σύμφωνα με την περυσινή αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IP/12/499).

Δίνει επίσης οδηγίες στα κράτη μέλη για διατομεακές πολιτικές που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά, π.χ. προσαρμογή των στρατηγικών στα τοπικά δεδομένα, επιβολή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων, υιοθέτηση μιας πολιτικής «κοινωνικών επενδύσεων», προστασία των παιδιών και γυναικών των Ρομά και καταπολέμηση της φτώχειας.

Επόμενα βήματα

Παρότι η σύσταση δεν είναι δεσμευτική από νομική άποψη, τα κράτη μέλη αναμένεται τώρα να θέσουν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να αλλάξει επί της ουσίας η κατάσταση των Ρομά. Σύμφωνα με την έκθεση προόδου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή των εθνικών τους στρατηγικών για τους Ρομά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά (βλ. ενημερωτικά δελτία ανά χώρα). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει και πάλι έκθεση την άνοιξη του 2014 για την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη.

Αν και τυπικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποχρεούται να ψηφίσει επί του θέματος, υποστήριξε τη σύσταση του Συμβουλίου με ψηφοφορία που διενεργήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE). Η επιτροπή αυτή ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών ένταξης των Ρομά, στο οποίο υπογραμμίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την ανάπτυξη και υλοποίηση των σχετικών πολιτικών, καθώς και τη σημασία της διάθεσης επαρκών οικονομικών πόρων για τις πολιτικές αυτές. Το ψήφισμα αναμένεται να εγκριθεί από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές του 2014.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων προόδου για τους Ρομά που δημοσιεύει κάθε χρόνο την άνοιξη. Τα πορίσματα των εκθέσεων θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Τον Μάιο του 2013, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το Συμβούλιο εξέδωσε, κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα για πέντε κράτη μέλη όσον αφορά τους Ρομά (Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία). Τα εν λόγω κράτη μέλη καλούνταν να μεριμνήσουν για την υλοποίηση των εθνικών τους στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και να ενσωματώσουν στις σχετικές οριζόντιες πολιτικές τους ειδικά στοχευμένα μέτρα για τους Ρομά. Χάρη στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, το θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά παραμένει σταθερά και διαρκώς στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Προκειμένου να επιτευχθούν απτά και διατηρήσιμα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν πιστώσεις από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τον προϋπολογισμό της ΕΕ από το 2014 και μετά. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα παραμείνουν σημαντική πηγή οικονομικής στήριξης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Όσον αφορά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε η δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση μέτρων για την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά. Προτάθηκε δε η θέσπιση ενός ειδικού, εκ των προτέρων όρου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι χρηματοδοτικοί πόροι, τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που τους αναλογούν σε δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Ιστορικό

Η ένταξη των Ρομά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν είναι μόνον ένα ηθικό καθήκον, αλλά είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών, ιδίως εκείνων που έχουν μεγάλες μειονότητες Ρομά. Οι Ρομά αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικίας, αλλά και του μελλοντικού εργατικού δυναμικού. Η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού και την παροχή εξατομικευμένων και προσιτών υπηρεσιών στήριξης των Ρομά που αναζητούν εργασία παίζει καθοριστικό ρόλο για να μπορέσουν τα άτομα αυτά να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους και να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στην οικονομία και την κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη έκθεση που εξέδωσε το 2013, είχε καλέσει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για καλύτερη οικονομική και κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη κατάρτισαν τα σχέδιά τους για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εθνικών Στρατηγικών Ένταξης των Ρομά, το οποίο εκδόθηκε στις 5 Απριλίου 2011 (βλ. IP/11/400, MEMO/11/216) και εγκρίθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Ιούνιο του 2011 (IP/11/789).

Κονδύλια των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ είναι διαθέσιμα για τα κράτη μέλη με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ένταξης των Ρομά, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη. Την περίοδο 2007-2013 διατέθηκαν γύρω στα 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ για προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των κονδυλίων αυτών, καθώς και για την επιλογή των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης διοχετεύεται σε προγράμματα για κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες γενικά και όχι απαραίτητα μόνο για κοινότητες των Ρομά. Για να είναι τα προγράμματα πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επικοινωνίας, τα οποία θα βοηθούν στον προγραμματισμό της χρήσης των κονδυλίων για τους Ρομά στα κράτη μέλη, με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_460_en.pdf

Έκθεση προόδου που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_en.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ρομά:

http://ec.europa.eu/roma

Αρχική σελίδα του ιστότοπου της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

Ιστότοπος του Λάσλο Άντορ

Ακολουθήστε τον Λάσλο Άντορ στο Twitter

Γίνετε συνδρομητής στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Cécile Dubois (+


Side Bar