Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 6. decembrī

ES apņemas finansēt Āfrikas dalībnieku vadītu starptautisko atbalsta misiju Centrālāfrikas Republikā

Tā kā jau ilgāk nekā gadu politiskais un humanitārais stāvoklis Centrālāfrikas Republikā (CĀR) pakāpeniski pasliktinās, Eiropas Komisija, lai palīdzētu cilvēkiem un uzlabotu viņu drošību, turpina sniegt attīstības palīdzību.

ES Politikas un drošības komiteja 2013. gada 5. decembrī apstiprināja Eiropas Savienībai adresētu Āfrikas Savienības lūgumu (datēts ar 2013. gada 21. novembri) piešķirt finansējumu € 50 miljonu apmērā, kas paredzēts Āfrikas dalībnieku vadītai starptautiskai atbalsta misijai CĀR (AFISM-CĀR).

“AFISM-CĀR sniegs ieguldījumu valsts stabilizācijā un vietējo iedzīvotāju aizsardzībā, radot labvēlīgus apstākļus humānās palīdzības sniegšanai un drošības un aizsardzības nozares reformai,” teica Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs.

“Es atzinīgi vērtēju mūsu Āfrikas partneru nenogurstošos centienus, kas vērsti uz stabilitātes panākšanu Centrālāfrikas Republikā. Šis jaunākais ES ieguldījums € 50 miljonu apmērā palīdzēs AFISM-CĀR ciešā koordinācijā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un citiem partneriem rast risinājumu šai krīzei. Es aicinu Centrālāfrikas Republikas pagaidu pārvaldes iestādes rīkoties, lai nekavējoties tiktu pārtraukta karadarbība, un bez kavēšanās ieviest pārejas nolīgumu, kas līdz 2015. gada februārim ļautu rīkot vēlēšanas un atjaunot konstitucionālo kārtību”, piebilda Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone.

ES finansiālais atbalsts būtu jāpiešķir no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda (kas ir daļa no Eiropas Attīstības fonda (EAF)), no kura būtu jāsedz izvietotā karaspēka pabalsti, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas. No fonda būtu jāsedz arī AFISM-CĀR civilā personāla algas un dažādas darbības izmaksas, piemēram, attiecībā uz transportu, sakariem vai medicīniskajiem pakalpojumiem. Šis atbalsts būs būtisks elements misijas pareizas darbības nodrošināšanai.

Lai gan drošības un institucionālās situācijas dēļ Eiropas Savienības un CĀR sadarbība attīstības jomā ievērojami palēninājās, tā nekad nav tikusi apturēta. Jaunu darba vietu radīšana, realizējot ceļu uzturēšanas projektus, valsts finanšu pārvaldība un rīcības politikas atjaunošana iedzīvotāju aizsardzībai ir dažas no ES un CĀR sadarbības prioritātēm.

Šiem mērķiem, izmantojot līdzekļus no 10. Eiropas Attīstības fonda, tiek gatavoti projekti € 23 miljonu apmērā, par kuriem līdz 2013. gada beigām ir jāpieņem lēmums. Tikko tiks atjaunota drošība, vissteidzamākā prioritāte būs atbalstīt pārejas procesu, kas vērsts uz demokrātisko institūciju atjaunošanu un sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Eiropas Savienība – lielākā humānās palīdzības sniedzēja CĀR – ir dubultojusi savu finansiālo palīdzību, kas šogad ir € 20 miljoni. Turklāt pēdējo mēnešu laikā ES ir pastiprinājusi savas uz vietas esošās pastāvīgās humānās palīdzības ekspertu grupas darbību. Lai izvērtētu humānās krīzes apjomu, komisāre Georgijeva pēdējos sešu mēnešu laikā ir apmeklējusi šo valsti divreiz.

Vispārīga informācija: Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds tika izveidots 2004. gadā pēc Āfrikas valstu vadītāju pieprasījuma Āfrikas Savienības augstākā līmeņa sanāksmē Maputu 2003. gadā. Ar Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda starpniecību ES sniedz ievērojamu finansējumu Āfrikas miera uzturēšanas darbībām, un tādējādi ES ir viena no galvenajām starptautiskā atbalsta sniedzējām mieram un drošībai Āfrikā. Piemēram, kopš 2007. gada Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds atbalsta Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM) un 2013. gadā – Āfrikas dalībnieku vadīto starptautisko atbalsta misiju Mali (AFISMA). Fonds nesedz izmaksas, kas saistītas ar militāro aprīkojumu.

Sīkāka informācija

Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/peace/index_en.htm

ES Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Ketrinas Eštones runaspersonas paziņojums par vardarbību Centrālāfrikas Republikā un par Drošības Padomes rezolūcijas Nr. 2127 (2013) pieņemšanu:

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131205_03_fr.pdf

Kontaktinformācija:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar