Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 december 2013

Luftfart: EU utvidgar användningen av elektronisk utrustning ombord på flygplan

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) har idag uppdaterat sina riktlinjer om användningen av bärbar elektronisk utrustning ombord, bland annat smarttelefoner, pekdatorer och e-bokläsare. Byrån bekräftar att utrustning av den här typen kan användas i "flight mode" (dvs. med sändningsfunktionen frånkopplad) under hela resan (även taxning, start och landning) utan att flygsäkerheten äventyras. Vice ordförande Siim Kallas, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, har bett Easa att påskynda sin granskning av säkerheten ombord när elektronisk utrustning används med sändningsfunktionen i aktivt läge. Den nya vägledningen väntas offentliggöras i början av 2014.

– Alla vill vi vara uppkopplade när vi reser, men säkerheten kommer i första hand. Jag har bett om en granskning med utgångspunkt i en klar och tydlig princip: om det inte är säkert ska det inte vara tillåtet. Är det säkert får det användas enligt de regler som gäller. Idag tar vi ett första steg genom att på ett säkert sätt tillåta användningen av elektronik ombord även under taxning, start och landning. Därefter kommer vi att titta på hur man kan koppla upp sig på nätet under sin vistelse ombord. Granskningen kommer att ta tid och den måste vara bevisbaserad. Vi förväntar oss att nästa år kunna utfärda nya EU-riktlinjer om hur elektronik med sändningsfunktionen i aktivt läge ska användas ombord på flygplan från EU-flygbolag, säger Siim Kallas.

De nya riktlinjerna

De uppdaterade säkerhetsriktlinjer som offentliggörs idag avser bärbar elektronisk utrustning med sändningsfunktionen frånkopplad, i dagligt tal ”flight mode”. För första gången blir det tillåtet att använda personlig elektronisk utrustning i flight mode under hela flygresan, från gate till gate.

Tidigare måste all personlig elektronisk utrustning stängas av helt och hållet under taxning, start och landning.

Nästa steg — Bluetooth, wifi, mobiltelefoner

EU:s transportkommissionär Siim Kallas har bett Easa att påskynda sin granskning av säker användning ombord av elektronik med sändningsfunktionen i aktivt läge — nya riktlinjer offentliggörs under de kommande månaderna.

Generellt tillåter flygbolagen i dagens läge inte telefon- eller wifi-uppkoppling från det att flygplansdörren har stängts till dess att flygplanet har ankommit till gaten och dörrarna åter har öppnats.

Idag är det möjligt att koppla upp sig på nätet endast i specialutrustade flygplan som kan koppla upp passagerarna till ett nätverk (tillåts först när flygplanet har nått marschhöjd). I dessa fall kopplar passagerarna inte upp sig till ett markbaserat nät utan till ett säkerhetsgodkänt system ombord. I dagens läge finns det endast ett fåtal flygplan som har denna utrustning, men vi kan vänta oss att få se fler under de kommande åren. Kommissionen har nyligen fattat beslut på telekomområdet för att möjliggöra tillhandahållande av 3G och 4G som ska ge bättre uppkopplingsmöligheter ombord på flygplan som är utrustade för att erbjuda denna tjänst.

Vad betyder allt det här för min nästa flygresa?

Nu är det upp till varje flygbolag att se över och uppdatera sina driftsregler. Många väntas göra det inom de närmaste veckorna. Under alla omständigheter ska passagerarna alltid följa besättningens säkerhetsföreskrifter. Du får således endast använda elektronisk utrustning om besättningen tillåter det. Besättningen kommer i alla händelser fortfarande att kräva din uppmärksamhet under genomgången av säkerhetsföreskrifterna och de kan be dig att stuva undan tunga apparater under start och landning

När får jag använda min smarttelefon, pekdator, e-bokläsare eller musikspelare?

Flight mode påkopplad

Flight mode frånkopplad

På fältet (taxning)

JA, men var uppmärksam på säkerhetsgenomgången och stuva undan tunga apparater före start

NEJ

Start

JA

NEJ

Marschfart

JA

JA, men endast ombord på specialutrustade flygplan och när besättningen tillåter det

Landning

JA

NEJ

Läs mer:

MEMO/13/1100

SPEECH/13/1044

http://easa.europa.eu/home.php

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/2013-12-06-ped-technical-note.pdf

Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar