Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9.12.2013

Ilmailu: EU laajentaa elektronisten laitteiden käyttöä lentokoneissa

EU:n lentoturvallisuusvirasto (EASA) on tänään päivittänyt ohjeet henkilökohtaisten elektronisten laitteiden käytöstä lentokoneissa. Tällaisia laitteita ovat mm. älypuhelimet, tabletit ja sähköiset lukulaitteet. Ohjeissa vahvistetaan, että tällaisia laitteita voi käyttää ”lentotilassa” (muussa kuin lähetystilassa) koko lennon ajan (myös rullauksen, nousun ja laskun aikana) turvallisuuden vaarantumatta. Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas on pyytänyt EASA:a nopeuttamaan turvallisuusarviointia lähettävässä tilassa olevien elektronisten laitteiden käytöstä lentokoneessa. Uudet ohjeet julkaistaneen vuonna 2014.

”Haluamme kaikki pysyä ajan tasalla matkustaessamme, mutta turvallisuus on kuitenkin tärkeintä. Olen pyytänyt, että lähetystilassa olevien laitteiden käyttömahdollisuutta tarkastellaan uudelleen. Peruslähtökohdan tässä on oltava, että jos se ei ole turvallista, sitä ei pidä sallia, mutta jos se on turvallista, sen pitäisi olla tietyin säännöin sallittua. Tänään otamme ensimmäisen askeleen kohti näiden sähköisten laitteiden käytön sallimista lentokoneessa myös rullauksen, nousun ja laskun aikana. Seuraavaksi haluamme selvittää, miten verkkoonliittyminen lentokoneessaoloaikana olisi mahdollista. Uudelleentarkastelu vie aikaa, ja sen on perustuttava näyttöön. Odotamme voivamme ensi vuoden aikana antaa EU:ssa uudet ohjeet lähetystilassa olevien sähköisten laitteiden käytöstä eurooppalaisten lentoyhtiöiden koneissa.”

Uudet ohjeet

Tänään julkaistu turvallisuusohjeiden päivitys koskee henkilökohtaisia elektronisia laitteita, joita käytetään muussa kuin lähetystilassa eli ns. lentotilassa. Henkilökohtaisten elektronisten laitteiden käyttö lentotilassa on ohjeiden mukaan nyt ensimmäistä kertaa sallittua lennon kaikissa vaiheissa, portilta portille.

Tähän asti kaikkien henkilökohtaisten elektronisten laitteiden oli oltava kytkettynä täysin pois päältä rullauksen, nousun ja laskun ajan.

Seuraavana vuorossa Bluetooth, Wi-Fi ja matkapuhelimet

EU:n liikennekomissaari Siim Kallas on pyytänyt EU:n lentoturvallisuusvirastoa (EASA) nopeuttamaan uudelleenarviointiaan lähetystilassa olevien laitteiden turvallisesta käytöstä lentokoneissa niin, että asiaa koskevat uudet ohjeet saataisiin julkaistua lähikuukausina.

Lentoyhtiöt eivät yleisesti tällä hetkellä salli puhelimen tai Wi-Fi-yhteyden käyttöä lentokoneen ovien sulkemisesta siihen asti, kun lentokone on saapunut portille ja sen ovet avataan.

Verkkoonliittyminen on tällä hetkellä mahdollista vain erityisvarustetuissa lentokoneissa, jotka mahdollistavat yhteyden saamisen verkkoon (tämä on sallittua lentokorkeudessa). Tällöin matkustaja ei ole yhteydessä maaverkkoon, vaan lentokoneen omaan turvavarmennettuun järjestelmään. Näin varustettuja lentokoneita on nykyään vain muutamia, mutta niiden uskotaan lisääntyvän lähivuosina. Jos lentokoneisiin asennetaan tämän palvelun tarjoamiseen tarvittava varustus, komission äskettäin tekemien telealan päätösten avulla voidaan tarjota 3G- ja 4G-palveluja tiedonsiirtolaitteiden parempiin yhteyksiin.

Entä seuraavalla lennollani?

Kaikki lentoyhtiöt voivat nyt päivittää laitteiden käyttöä koskevat sääntönsä. Monien uskotaan tekevän niin lähiviikkoina. Matkustajien on kuitenkin aina noudatettava miehistön antamia turvallisuusohjeita, joten elektronisia laitteita saa käyttää vain silloin kun miehistö antaa siihen luvan. Miehistö haluaa joka tapauksessa edelleen kiinnittää matkustajien huomion turvallisuusdemonstraation aikana, ja se voi pyytää matkustajia siirtämään raskaat esineet istuimen alle tai matkatavarahyllylle nousun ja laskun ajaksi.

Koska voin käyttää älypuhelintani, tablettiani, sähköistä lukulaitettani tai musiikkilaitettani?

Lentotila ”päällä”

Lentotila ”pois päältä”

Kentällä (rullausvaiheessa)

KYLLÄ, mutta turvallisuusdemonstraatioon on kiinnitettävä huomiota ja raskaat esineet on siirrettävä istuimen alle tai matkatavarahyllylle ennen lentoonlähtöä

EI

Nousu

KYLLÄ

EI

Lentokorkeudessa

KYLLÄ

KYLLÄ, mutta vain erityisvarustetuissa lentokoneissa ja miehistön luvalla

Lasku

KYLLÄ

EI

Lisätietoja:

MEMO/13/1100

SPEECH/13/1044

http://easa.europa.eu/home.php

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/2013-12-06-ped-technical-note.pdf

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasta Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar