Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. detsember 2013

Euroopa Liit laiendab tehnikaseadmete kasutust lennukis

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) ajakohastas täna suuniseid kaasaskantavate tehnikaseadmete (sh nutitelefonid, tahvelarvutid ja e-lugerid) kasutamise kohta lennukis. Suunistes on öeldud, et neid seadmeid võib kogu reisi vältel (sh ruleerimine, õhkutõus ja maandumine) hoida sisselülitatuna lennurežiimil (st mobiilsideühendus on välja lülitatud), ilma et see ohustaks turvalisust. ELi transpordivolinik, Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas on palunud, et EASA kiirendaks tehnikaseadmete ohutut kasutamist lennukis käsitlevate suuniste läbivaatamist. Uued suunised peaks avaldatama 2014. aasta alguses.

„Me kõik soovime reisi ajal mobiilsidet kasutada, kuid siin on võtmesõnaks ohutus. Olen palunud suuniste läbivaatamisel lähtuda selgest põhimõttest: kui mobiilside kujutab endast ohtu, ei tohiks seda lubada, kui see aga on ohutu, võib seda eeskirjade kohaselt kasutada. „Täna astume esimese sammu selles suunas, et lubada tehnikaseadmete ohutut kasutamist lennukis ruleerimise, õhkutõusu ja maandumise ajal. Järgmisena tahame uurida, kuidas oleks võimalik lennukis mobiilsidet kasutada. Läbivaatamine võtab aega ja see peab põhinema tõenditel. Loodame, et uued ELi suunised mobiilsideseadmete kasutamise kohta ELi lennufirmade lennukites avaldatakse järgmise aasta jooksul.”

Uued suunised

Täna avaldatud ajakohastatud ohutussuunistes on juttu kaasaskantavate tehnikaseadmete kasutamisest ilma mobiilsideühenduseta, st lennurežiimil. See on esimene kord, kus isiklikke tehnikaseadmeid lubatakse lennurežiimil kasutada kõigis lennuetappides, väravast väravani.

Seni on kõik isiklikud tehnikaseadmed tulnud ruleerimise, õhkutõusu ja maandumise ajaks täielikult välja lülitada.

Järgmised sammud — Bluetooth, Wi-Fi ja mobiiltelefonid

ELi transpordivolinik Siim Kallas on palunud Euroopa Lennundusohutusametil (EASA) mobiilsideseadmete lennukis ohutu kasutamise läbivaatamist kiirendada. Uued suunised peaks avaldatama lähikuude jooksul.

Üldiselt ei luba lennufirmad telefoni- või Wi-Fi-ühendust praegu kasutada lennuki uste sulgemisest kuni väravasse jõudmise ja uste avamiseni.

Mobiilsideühendus on praegu võimalik üksnes spetsiaalselt varustatud lennukites, mis võimaldavad võrguühendust (seda lubatakse lennukõrgusel). Sel juhul ei kasuta reisijad maapealset võrku, vaid sertifitseeritud ohutut pardasüsteemi. Selline võimalus on praegu vaid üksikutes lennukites, kuid lähiaastatel võib oodata võimaluste avardumist. Nimetatud teenust pakkuvate lennukite kohta võttis komisjon hiljuti vastu telekommunikatsiooni käsitlevad otsused, mis võimaldavad pakkuda 3G ja 4G mobiilsidevõrke, et tagada mobiilsideseadmetele parem ühendus.

Mida see kõik minu järgmise lennu jaoks tähendab?

Lennufirmadel tuleb nüüd oma töökorda ajakohastada. Paljud teevad seda eeldatavasti lähinädalatel. Reisijad peavad siiski igal juhul alati järgima lennukipersonali ohutusjuhiseid ning seega võib tehnikaseadmeid kasutada vaid juhul, kui personal seda lubab. Lennukipersonal nõuab ohutusalase juhendamise ajal igal juhul reisijate tähelepanu ja võib paluda rasked esemed õhkutõusu ja maandumise ajaks kindlalt ära panna.

Millal võin kasutada nutitelefoni, tahvelarvutit, e-lugerit või muusikamängijat?

Lennurežiim sisse lülitatud

Lennurežiim välja lülitatud

Maa peal (ruleerimine)

JAH, kuid pöörake tähelepanu ohutusjuhistele ja pange rasked esemed enne õhkutõusu alati kindlalt ära.

EI

Õhkutõus

JAH

EI

Lennu ajal

JAH

JAH, kuid ainult spetsiaalselt varustatud lennukis ja kui lennukipersonal seda lubab

Maandumine

JAH

EI

Lisateave:

MEMO/13/1100

SPEECH/13/1044

http://easa.europa.eu/home.php

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/2013-12-06-ped-technical-note.pdf

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar