Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. december 2013

Luftfart: EU udvider brug af elektronik om bord i fly

EU's Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) har i dag opdateret sine retningslinjer for brug af bærbart elektronisk udstyr om bord, herunder smartphones, tablets og e-læsere. De bekræfter, at elektronik godt må være tændt i "flytilstand" (sendefunktion slået fra) under hele turen (herunder taxiing, start og landing), når der ikke er nogen sikkerhedsrisiko. EU's transportkommissær, næstformand Siim Kallas, har anmodet EASA om at fremskynde sin gennemgang af sikkerheden ved brug af elektronik om bord med sendefunktionen slået til. Nye retningslinjer forventes offentliggjort i 2014.

"Vi vil alle gerne være på, mens vi rejser, men sikkerheden kommer først. Jeg har bedt om en gennemgang med udgangspunkt i et klart princip: Hvis det ikke er sikkert, skal det ikke være tilladt. Er det sikkert, må det bruges inden for reglerne. "I dag tager vi første skridt mod sikker brug af elektronik i fly ved at tillade brug under taxiing, start og landing. Derefter vil vi se på, hvordan man kan koble sig på et netværk, mens man er om bord. Gennemgangen vil tage tid, og den skal være evidensbaseret. Vi forventer at udstede nye EU-retningslinjer for brug af elektronik med sendefunktionen slået til om bord i fly fra europæiske flyselskaber i løbet af et år."

De nye retningslinjer

De opdaterede retningslinjer, der blev offentliggjort i dag, vedrører bærbart elektronisk udstyr, der bruges med sendefunktionen slået fra, bedre kendt som "flytilstand". De tillader for første gang brug af personlig elektronik med sendefunktionen slået fra under hele flyvningen fra gate-to-gate.

Tidligere skulle al personlig elektronik være fuldstændig slukket under taxiing, start og landing.

Næste skridt – Bluetooth, Wi-Fi, mobiltelefoner

EU's transportkommissær, Siim Kallas, har anmodet EU's Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) om at fremskynde undersøgelsen af sikker brug elektronik om bord med sendefunktionen slået til – nye retningslinjer offentliggøres i de kommende måneder.

Generelt tillader luftfartsselskaber i øjeblikket ikke brug af telefon- eller Wi-Fi-forbindelser fra det tidspunkt, hvor flyets døre bliver lukket, til flyet er ankommet til gaten, og dørene åbnes igen.

I det er det kun muligt at koble sig på i særligt udstyrede fly, der kan forbinde passagererne med et netværk (først tilladt, når flyet har nået sin marchhøjde). I disse tilfælde kobler passagererne sig ikke på det jordbaserede net, men et sikkerhedsgodkendt system om bord. Der er i øjeblikket kun få fly, der har udstyret, men vi kan forvente at se flere i de kommende år. Kommissionen har for nyligt vedtaget afgørelser på teleområdet for at åbne mulighed for bruge 3G og 4G til at give bedre forbindelser i fly, der er udstyret til at tilbyde sådanne tjenester.

Hvad betyder det alt sammen for min næste flyvning?

Nu er det op til hvert enkelt luftfartsselskab at opdatere deres regler. Mange forventes at gøre det i de kommende uger. Under alle omstændigheder skal passagerne altid følge besætningens sikkerhedsinstrukser. Så du må kun bruge elektronik, hvis besætningen giver dig lov. Besætningen vil under alle omstændigheder stadig kræve din opmærksomhed under sikkerhedsgennemgangen, og de kan bede dig om at pakke tunge ting væk under start og landing.

Hvornår må jeg bruge min smartphone, tablet, e-læser eller musikafspiller?

Flytilstand "til"

Flytilstand "fra"

På jorden (taxiing)

JA, men vær opmærksom på sikkerhedsgennemgangen og pak tunge ting væk før start

NEJ

Start

JA

NEJ

I marchhøjde

JA

JA, men kun i fly med særligt udstyr, og når besætningen tillader det

Landing

JA

NEJ

Læs mere

MEMO/13/1100

SPEECH/13/1044

http://easa.europa.eu/home.php

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/doc/2013-12-06-ped-technical-note.pdf

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar