Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 6. decembra 2013

Okolje: vas ta tema INSPIRIRA? – Izrazite svoje mnenje o infrastrukturi za prostorske informacije v Evropski uniji (INSPIRE)

Evropska komisija prosi za mnenja o Direktivi o infrastrukturi za prostorske informacije v Evropski skupnosti. Gre za vseevropsko pobudo, znano kot INSPIRE, za pomoč vladam, državljanom in podjetjem pri izmenjavi geografskih, socialno-ekonomskih in okoljskih podatkov. Posvetovanje je namenjeno zbiranju povratnih informacij o izkušnjah posameznih uporabnikov in pripravljavcev teh prostorskih podatkov, ki delajo za javne organe, zasebni in akademski sektor ali pa jih to zanima kot posamezne državljane, s čimer bi izboljšali zagotavljanje informacij za politike in dejavnosti, ki vplivajo na okolje.

Odzivi na težave, kot so onesnaževanje zraka, izginevanje biotske raznovrstnosti in preprečevanje naravnih nesreč, zahtevajo kakovostne podatke in okoljske informacije, ki naj bi jih zagotavljala Direktiva INSPIRE. Direktiva je v veljavi od leta 2007, Komisija pa zdaj išče načine, kako bi jo prilagodila nadaljnjemu napredku.

Posvetovanje je odprto za vse. Zlasti so dobrodošli udeleženci z izkušnjami na področju pobude INSPIRE, ki bodo zaprošeni za mnenja o temah, kot je raven dokumentacije o prostorskih podatkih in storitvah, in o tem, ali Direktiva INSPIRE olajšuje uporabo, zbiranje, pregledovanje in prenos prostorskih podatkov in storitev, ki jih potrebujejo. Dobrodošla so tudi mnenja o storitvah, ki jih zagotavljajo evropski geoportal in drugi portali za geoinformacije.

Udeleženci so vabljeni, da izrazijo svoje mnenje o pomenu Direktive INSPIRE, uporabnosti njenih ukrepov, njeni stroškovni učinkovitosti in njenem izvajanju. Evropsko komisijo zanima tudi, ali so ugotovili pozitivne in/ali negativne učinke prelivanja pobude INSPIRE na področju okoljske politike in v zvezi z drugimi politikami, kot je e-uprava.

Posvetovanje je na voljo v vseh jezikih EU.

Naslednji ukrepi

Rezultati tega javnega posvetovanja bodo prispevali k ocenjevanju politike INSPIRE, o njih pa bodo leta 2014 obveščeni vsi deležniki ter Evropski parlament in Svet. To lahko privede do popravnih ukrepov politike, potrebnih za prilagoditev sedanjih pristopov in njihovo ponovno uskladitev z izvirnimi cilji Direktive INSPIRE in cilji strategije EU 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Ozadje

Ocena politike INSPIRE je potrebna, ker bo morala Komisija Svetu in Evropskemu parlamentu predložiti poročilo o izvajanju politike. Pri oceni se prav tako upošteva Sporočilo REFIT z dne 2. oktobra, v katerem je Komisija določila načine za celovit pregled nekaterih delov zakonodaje.

Glej tudi:

Spletno posvetovanje je na voljo na naslednji spletni povezavi: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_sl.htm.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/.

Kontakt:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar