Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 december 2013

Milieu: geïnspireerd door INSPIRE? — Geef uw mening over de infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Unie.

De Europese Commissie vraagt om advies over de richtlijn Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Europese Gemeenschap. Dit pan-Europees initiatief met de naam Inspire moet overheden, burgers en bedrijven helpen geografische, sociaaleconomische en milieu‑informatie uit te wisselen. De raadpleging is bedoeld om feedback te verzamelen over de ervaringen van individuele gebruikers en leveranciers van deze ruimtelijke gegevens die voor de overheid, voor de particuliere of academische sector of als individuele burgers werken, teneinde de informatieverstrekking voor beleidsvorming en activiteiten die gevolgen voor het milieu hebben, te verbeteren.

Om goed op problemen als luchtverontreiniging, verarming van de biodiversiteit en mogelijke natuurrampen te kunnen reageren, zijn gegevens en milieu-informatie van goede kwaliteit nodig en juist om die reden is de Inspire-richtlijn vastgesteld. De richtlijn is sinds 2007 van kracht en de Commissie zoekt nu naar manieren om deze aan recentere ontwikkelingen aan te passen.

Iedereen kan op de raadpleging reageren. Met name respondenten die ervaring met Inspire hebben, zijn welkom; zij zullen om hun mening worden gevraagd over onderwerpen als de kwaliteit van de documentatie van de ruimtelijke gegevens en diensten en over de vraag of Inspire het al dan niet makkelijker maakt de ruimtelijke gegevens en diensten die zij nodig hebben, te gebruiken, te zoeken, te raadplegen en te downloaden. Views on the services provided by the European geo-portal and other gateways to geo-information are also welcome.

Respondenten worden naar hun mening gevraagd over de relevantie van Inspire, het nut van de acties, de kostenefficiëntie en de tenuitvoerlegging ervan. De Europese Commissie wil ook graag weten of zij op het gebied van het milieubeleid en andere beleidsterreinen zoals e-overheid positieve en/of negatieve spillover-effecten van Inspire hebben waargenomen.

De raadpleging is beschikbaar in alle EU-talen.

Volgende stappen

De resultaten van deze openbare raadpleging zullen bijdragen aan de beleidsevaluatie van Inspire. In 2014 wordt aan alle belanghebbenden en aan het Europees Parlement en de Raad verslag uitgebracht van de resultaten. Dit kan leiden tot aanpassing van de huidige aanpak om deze opnieuw af te stemmen op de oorspronkelijke doelstellingen van Inspire en op die van de EU 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Achtergrond

De Commissie heeft een beleidsevaluatie van Inspire nodig wanneer een verslag over de tenuitvoerlegging van een beleidslijn aan de Raad en het Europees Parlement moet worden voorgelegd. Bij de evaluatie wordt ook de REFIT-mededeling van 2 oktober 2013 in aanmerking genomen, waarin de Commissie de modaliteiten voor een uitgebreide beoordeling van bepaalde onderdelen van de wetgeving heeft vastgesteld.

Zie ook:

De onlineraadpleging staat op de volgende website:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_nl.htm

Aanvullende informatie staat op de Inspire-website: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Contactpersonen:

Joe Hennon (+32 229-53593)


Side Bar