Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 6 d.

Aplinka. Ką manote apie Europos Sąjungos erdvinės informacijos infrastruktūrą?

Europos Komisija kviečia pasidalyti savo nuomone apie Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros direktyvą. Sukūrus Europos erdvinės informacijos infrastruktūrą (angl. Infrastructure for Spatial Information, arba INSPIRE), valdžios institucijos, piliečiai ir įmonės gali lengviau dalytis geografiniais, socialiniais ir ekonominiais bei aplinkos duomenimis. Per šias konsultacijas siekiama surinkti tiek erdvinių duomenų naudotojų, tiek tokių duomenų kūrėjų, dirbančių valdžios institucijose, privačiajame arba akademiniame sektoriuje ar individualiai, atsiliepimų, kuriais remiantis bus tobulinamas informacijos teikimas politikos ir kitos susijusios veiklos, darančios poveikį aplinkai, reikmėms.

Tokioms problemoms, kaip oro tarša, biologinės įvairovės nykimas ir gaivalinių nelaimių prevencija, spręsti reikalingi kokybiški duomenys ir informacija apie aplinką – INSPIRE direktyva to ir siekiama. Direktyva galioja jau nuo 2007 m.; dabar Komisija ieško būdų, kaip ją pritaikyti prie naujausių pokyčių.

Konsultacijose gali dalyvauti visi. Ypač svarbi Europos erdvinės informacijos infrastruktūros naudojimosi patirties turinčių respondentų nuomonė – jie galės nurodyti, ką mano apie erdvinių duomenų ir paslaugų dokumentacijos lygį, ar ši infrastruktūra jiems padeda naudoti, atrasti, pasižiūrėti ir parsisiųsti reikiamus erdvinius duomenis ir gauti reikiamas paslaugas. Taip pat bus galima pareikšti nuomonę apie geografinių duomenų portalo European geo-portal ir kitų geografinės informacijos teikėjų paslaugas.

Respondentų klausiama nuomonės apie Europos erdvinės informacijos infrastruktūros reikalingumą, naudingumą, rentabilumą bei įgyvendinimą. Europos Komisija taip pat norėtų sužinoti, ar respondentai pastebėjo teigiamą ir (arba) neigiamą erdvinės informacijos infrastruktūros antrinį poveikį aplinkos ir kitų sričių, pavyzdžiui, e. valdžios, politikai.

Konsultacijos vyksta visomis ES kalbomis.

Tolesni veiksmai

Viešųjų konsultacijų rezultatai padės įvertinti INSPIRE politiką. 2014 m. jie bus pateikti visoms suinteresuotosiomis šalimis ir Europos Parlamentui bei Tarybai. Atsižvelgiant į rezultatus, gali reikėti imtis taisomųjų veiksmų ir dabartinę strategiją labiau priartinti prie pirminių Europos erdvinės informacijos infrastruktūros kūrimo tikslų bei pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Pagrindiniai faktai

Kaskart, prieš teikdama INSPIRE politikos įgyvendinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, Komisija turi ją įvertinti. Vertinant taip pat atsižvelgiama į 2013 m. spalio 2 d. komunikatą dėl reglamentavimo kokybės ir rezultatų (REFIT), kuriame Komisija konkrečiai nustato, kaip turėtų būti atliekama išsami tam tikrų teisės aktų peržiūra.

Taip pat žr.:

Nuoroda į internetines konsultacijas http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_lt.htm

Daugiau informacijos pateikiama INSPIRE interneto svetainėje http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Asmuo ryšiams

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93


Side Bar