Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 6.

Környezetvédelem: Érez INSPIRÁCIÓT? – Mondja el véleményét az INSPIRE-ről, a térinformációs infrastruktúrát szabályozó európai uniós irányelvről!

Az Európai Bizottság szeretné megismerni az érintettek véleményét az Európai Közösség térinformációs infrastruktúráját szabályozó irányelvről. Az INSPIRE néven is ismert európai kezdeményezés a kormányokat, a polgárokat és a vállalkozásokat segíti földrajzi, társadalmi, gazdasági és a környezetünkre vonatkozó adatokkal. A konzultáció keretében a Bizottság az ilyen jellegű adatokat felhasználó és előállító, a közigazgatásban, illetve a magán- vagy az akadémiai-egyetemi szektorban dolgozó szakemberek és a magánfelhasználók visszajelzéseit szeretné összegyűjteni azzal a céllal, hogy javítsa a környezetre kiható szakpolitikákhoz és intézkedésekhez rendelkezésre álló információk minőségét.

Olyan kérdésekben, mint a levegőszennyezés, a biológiai sokféleség csökkenése vagy a természeti katasztrófák megelőzése, létfontosságú a jó minőségű környezeti adatok és információk hozzáférhetősége, és az INSPIRE irányelv éppen ezt hivatott biztosítani. Az irányelv 2007-ben lépett hatályba, és a Bizottság most azt vizsgálja, hogyan lehetne hozzáigazítani az azóta bekövetkezett fejleményekhez.

A konzultáción bárki részt vehet. A Bizottság különösen hasznosnak tartaná, ha az irányelvvel kapcsolatban tapasztalatokkal rendelkezők is kifejtenék véleményüket például a térinformatikai adatok és szolgáltatások dokumentálásának minőségével kapcsolatban, vagy éppen arról, hogy az INSPIRE valóban megkönnyíti-e a számukra szükséges térinformatikai adatok és szolgáltatások használatát, keresését, megtekintését és letöltését. De az is érdekes, hogyan vélekednek a megszólalók például az európai geoportál és más, a földrajzi adatokhoz hozzáférést biztosító informatikai rendszerek szolgáltatásairól.

A konzultáció keretében a válaszadóknak az INSPIRE célra való alkalmasságával, az irányelven alapuló szolgáltatások hasznosságával, valamint a szabályozás költséghatékonyságával és végrehajtásával kapcsolatban feltett kérdésekre is kell válaszolniuk. Az Európai Bizottság emellett azt is szeretné megtudni, találkoztak-e az érintettek olyan jelenséggel, hogy az INSPIRE hatásai – akár pozitív, akár negatív értelemben – az eredetileg megcélzott területeken kívül is jelentkeznek: a környezetvédelem más területein, vagy akár más szakpolitikai területeken, például az elektronikus kormányzat kérdéskörében.

A konzultációba bármelyik EU-nyelven be lehet kapcsolódni.

A következő lépések

A nyilvános konzultáció eredményeit a Bizottság figyelembe fogja venni, amikor értékeli az INSPIRE irányelv hatásait. Az értékelés eredményeit 2014 folyamán ismerhetik meg az érdekeltek, illetve az Európai Parlament és a Tanács. Az értékelés nyomán előfordulhat, hogy – egyfelől az INSPIRE irányelv elfogadásakor eredetileg kitűzött célok, másfelől pedig az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés ügyét zászlajára tűző Európa 2020 stratégia figyelembevételével – ki kell majd igazítani a szakpolitikai törekvések jelenlegi irányait.

Háttér

Az INSPIRE irányelv hatásainak értékelését a Bizottság annak kapcsán végzi, hogy az irányelv végrehajtásáról be kell számolnia a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. Az értékelés figyelembe veszi a 2013. október 2-án közreadott úgynevezett REFIT közleményt is, amelyben a Bizottság egyes szabályozási területek átfogó felülvizsgálatának módozatait vázolta fel.

További információk

Az online konzultáció a következő internetcímen érhető el: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_hu.htm

Kiegészítő információk az INSPIRE irányelvvel foglalkozó internetes oldalakon találhatók: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kapcsolattartó:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar