Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 6. prosinca 2013.

Okoliš: Osjećate li se INSPIRIRANO? – Izrazite svoje mišljenje o „infrastrukturi prostornih informacija u Europskoj uniji”

Europska komisija prikuplja mišljenja o direktivi o uspostavi infrastrukture prostornih informacija u Europskoj zajednici. Riječ je o paneuropskoj inicijativi poznatoj pod imenom INSPIRE, kojom se vladama, građanima i poduzećima želi pomoći u razmjeni geografskih, društveno-gospodarskih podataka i podataka o okolišu. Cilj je savjetovanja prikupiti povratne informacije o iskustvima pojedinih korisnika i proizvođača tih prostornih podataka koji rade za javna tijela, privatni i akademski sektor ili kao obični građani kako bi se poboljšala raspoloživost informacija za politike i aktivnosti koje imaju učinak na okoliš.

Rješenja za probleme poput onečišćenja zraka, gubitka biološke raznolikosti i sprječavanja prirodnih katastrofa iziskuju raspoloživost kvalitetnih podataka i informacija o okolišu koje bi trebala omogućiti Direktiva INSPIRE. Direktiva je donesena 2007., no Komisija sada razmatra na koji bi je se način moglo prilagoditi naknadnom napretku.

Savjetovanje je otvoreno za sve. Posebno je dobrodošlo sudjelovanje onih koji su već imali iskustva s Direktivom INSPIRE, a koje će se pozvati da izraze mišljenje o pitanjima poput razine dokumentacije o prostornim podacima i uslugama te o tome smatraju li da se Direktivom INSPIRE pospješuje korištenje, otkrivanje, pregledavanje i preuzimanje traženih prostornih podataka i usluga. Dobrodošla su i mišljenja o uslugama europskog geoportala i drugih portala za geoinformacije.

Od sudionika se traži mišljenje o važnosti Direktive INSPIRE, korisnosti njezina djelovanja, njezinoj ekonomičnosti i provedbi. Europska komisija također želi saznati jesu li uočeni pozitivni i/ili negativni učinci prelijevanja Direktive INSPIRE u području politike zaštite okoliša i u odnosu na druge politike poput e-vlade.

Savjetovanje je dostupno na svim jezicima EU-a.

Sljedeći koraci

Rezultati tog javnog savjetovanja pridonijet će ocjeni politike INSPIRE, a o njima će se 2014. obavijestiti sve dionike te Europski parlament i Vijeće. To bi moglo dovesti do korektivnih mjera politike potrebnih za prilagodbu sadašnjih pristupa i njihovo usklađivanje s ciljevima strategije EU 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

Kontekst

Komisija ima obvezu provođenja ocjene politike INSPIRE kada Vijeću i Europskom parlamentu mora podnijeti izvješće o provedbi politike. U ocjeni se također uzima u obzir Komunikacija REFIT od 2. listopada 2013. u kojoj je Komisija utvrdila modalitete temeljite revizije određenih pravnih propisa.

Vidi i:

Savjetovanje na internetu dostupno je na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

Dodatne informacije dostupne su na web-mjestu INSPIRE http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Osobe za kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar