Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 6. december 2013

Miljø: Infrastruktur for geodata i EU – Giv din mening til kende nu!

Føler du dig INSPIREret? Så vil Europa-Kommissionen gerne høre din mening om direktivet om infrastrukturen for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab – bedre kendt som Inspire. Inspire er et europadækkende initiativ, som skal hjælpe regeringer, borgere og virksomheder med at dele miljømæssige og socialøkonomiske data. Formålet med høringen er at indhente feedback fra folk, der bruger og producerer geografisk information, enten som privatpersoner eller som ansatte i den offentlige sektor, erhvervslivet eller den akademiske verden. Målgruppen skal desuden have en vision om at forbedre de politiske og aktivitetsrelaterede informationer, som vedrører miljøet.

For at kunne forebygge luftforurening og tab af biodiversitet samt naturkatastrofer er det nødvendigt med data og miljøinformationer af høj kvalitet. Netop derfor blev Inspire-direktivet sat i værk. Direktivet har eksisteret siden 2007, og Kommissionen forsøger nu at tilpasse det den seneste udvikling.

Høringen er åben for alle, men vi er især interesserede i synspunkter fra dem, der allerede har kendskab til Inspire. Vi vil f.eks. spørge om, de mener, at Inspire har gjort det nemmere at bruge, opleve, kigge på og downloade geodata og -tjenester. Man er også velkommen til at give sin mening til kende om de tjenesteydelser, der findes på European geo-portal og andre geodataportaler.

Vi spørger også om Inspire-direktivets relevans, nytte, omkostningseffektivitet og gennemførelse. Endelig vil Europa-Kommissionen gerne finde ud af, om respondenterne har oplevet positive og/eller negative afsmittende virkninger af Inspire inden for miljøpolitik, men også i forbindelse med andre politikker såsom e-forvaltning.

Høringen er tilgængelig på alle EU-sprog.

De næste skridt

Resultaterne af den offentlige høring vil bidrage til evalueringen af Inspire og vil i 2014 blive rapporteret til Europa-Parlamentet, Rådet og andre aktører. Dette kan føre til afhjælpende foranstaltninger, der skal justere nuværende tilgange, så de stemmer bedre overens med Inspire-direktivets oprindelige mål i EU's strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Baggrund

Når en ny politik skal implementeres i Inspire-direktivet, er Kommissionen forpligtet til at evaluere den i en rapport, som forelægges for Rådet og Europa-Parlamentet. Evalueringen tager også højde for Refit-meddelelsen af 2. oktober 2013, hvori Kommissionen fremsætter sine betingelser for en omfattende gennemgang af visse elementer af lovgivningen.

Se også:

Onlinehøringen findes på følgende link: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_da.htm

Yderligere oplysninger findes på Inspire-webstedet: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar