Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 4 December 2013

Komissio hyväksyy Nokian mobiililaitteiden myynnin Microsoftille

Euroopan komissio on EU:n sulautuma-asetuksen nojalla hyväksynyt ehdotetun yrityskaupan, jossa useimmat Nokia Oyj:n Devices & Services -liiketoiminnat, jäljempänä "D&S-liiketoiminta", myydään Microsoft Corporationille. D&S-liiketoiminta muodostuu pääasiassa äly- ja feature-puhelimien tuotannosta ja myynnistä. Komissio katsoi, ettei yrityskauppa aiheuta kilpailuongelmia, etenkin koska osapuolten toiminnan välillä on vain vähän päällekkäisyyttä ja koska on epätodennäköistä, että Microsoftin mobiilialustojen, mobiilisovellusten ja yritysten sähköpostipalvelinohjelmistojen yhteydet Nokian älykkäisiin mobiililaitteisiin johtavat kilpailijoiden sulkemiseen pois markkinoilta.

Vuonna 2012 myytiin maailmanlaajuisesti melkein 700 miljoonaa älypuhelinta ja 162 miljoonaa taulutietokonetta. Komissio arvioi kaupan vaikutukset kilpailuun älykkäiden mobiililaitteiden alalla (mukaan lukien älypuhelimet ja taulutietokoneet). Komissio totesi, että kyseisen kahden yrityksen toimien välillä on erittäin vähän päällekkäisyyttä, ja että useat vahvat kilpailijat, kuten Samsung ja Apple, jatkavat edelleen kilpailemista sulautuneen yrityksen kanssa kyseisellä alalla.

Komissio tarkasteli myös useita vertikaalisia suhteita sulautuman seurauksena syntyvän yrityksen älykkäiden mobiililaitteiden tuotantoketjun loppupään markkinoiden toiminnan ja Microsoftin mobiilialustojen, mobiilisovellusten ja yritysten sähköpostipalvelinohjelmistojen ja niihin liittyvien yhteyskäytäntöjen tuotantoketjun alkupään toimintojen välillä. Komissio totesi, että:

1) Microsoft ei todennäköisesti rajoita Windows-käyttöjärjestelmänsä tarjoamista ulkopuolisille älykkäiden mobiililaitteiden valmistajille yrityskaupan toteuttamisen jälkeen. Microsoftin osuus mobiilialustojen markkinoista on rajallinen. Lisäksi kilpaillakseen tehokkaammin johtavien Android- ja Apple -käyttöjärjestelmien kanssa Microsoftin on todennäköisesti edelleen tukeuduttava ulkopuolisiin laitetoimittajiin, jotta laitteiden käyttöönotto kuluttajien keskuudessa lisääntyy ja mobiilisovelluksille saadaan houkuteltua uusia kehittäjiä.

2) Microsoft ei todennäköisesti rajoita mobiilisovellustensa, kuten toimistosovellusten ja viestintäsovellus Skypen, tarjoamista älykkäiden mobiililaitteiden kilpaileville tarjoajille. Koska toimistosovelluksia ei tällä hetkellä ole saatavissa taulutietokoneisiin, joissa on kolmannen osapuolen käyttöjärjestelmä, mahdollinen tarjontaa koskeva rajoitus koskisi ainoastaan muita taulutietokoneiden toimittajia, jotka käyttävät Microsoftin Windows -käyttöjärjestelmää. Tämä strategia kuitenkin estäisi Microsoftia houkuttelemasta lisää sovellusten kehittäjiä ja viime kädessä sen älykkäiden mobiililaitteiden käyttöjärjestelmien käyttäjiä. Älypuhelinten osalta toimistosovellusten osuus on vähäinen ja markkinoilla on monia suosittuja kilpailevia sovelluksia. Myös Skypen tapauksessa markkinoilla on muita suosittuja sovelluksia. Kun lisäksi otetaan huomioon Windowsin pieni markkinaosuus mobiilialustojen alalla, yhteentoimivuuden rajoittaminen kolmansien osapuolten mobiilialustojen kanssa heikentäisi viime kädessä Skypen kilpailukykyistä tarjontaa.

3) Microsoft ei kykenisi rajoittamaan kilpailevien älykkäiden mobiililaitteiden yhteentoimivuutta Microsoftin yritysten sähköpostipalvelinohjelmiston (Exchange Server) kanssa nykyisten Microsoftin patentteja koskevien lisenssien sopimusehtojen vuoksi. Lisenssit kattavat viestintäprotokollan, joka hallinnoi sähköpostin, kalenterin ja älykkäiden mobiililaitteiden ja Microsoft Exchange -serverin välisten yhteyksien synkronointia. Lisäksi koska vain pieni osa markkinoita voitaisiin sulkea ja sulautuman seurauksena syntyvällä yrityksellä on erittäin vähäinen markkinaosuus älykkäiden mobiililaitteiden markkinoilla, kyseisenlaisesta toiminnasta ei aiheutuisi kilpailunvastaisia vaikutuksia.

Komissio katsoo, että Nokian toiminnasta liiketoimen toteutumisen jälkeen mahdollisesti syntyvät kilpailuongelmat, jotka liittyvät sille jääneiden älykkäiden mobiililaitteiden patenttien lisensointiin, eivät kuulu EU:n sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Komissio ei sen vuoksi voi ottaa kyseisiä ongelmia huomioon arvioidessaan kyseessä olevaa yrityskauppaa. Nokia on kaupassa myyjä, kun taas komission tutkinta liittyy sulautuman tuloksena syntyvään yritykseen. Komissio aikoo kuitenkin seurata tilannetta tarkasti ja valvoa Nokian sulautuman jälkeisiä lisensointimenettelyjä EU:n kilpailusääntöjen ja erityisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan mukaisesti, jossa kielletään hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttö.

Komissio katsoo lisäksi, että yrityskauppa vaikuttaa kaikkiin merkityksellisiin markkinoihin ainakin ETA-alueella, ellei myös maailmanlaajuisesti.

Yritykset ja tuotteet

Microsoftin liiketoimintaan kuuluu ensisijaisesti tietokoneohjelmistojen, erityisesti käyttöjärjestelmien ja PC-pohjaisten toimisto-ohjelmistojen, suunnittelu, kehitys ja tarjonta, sekä laitteistot, kuten pelikonsolit, kannettavat digitaaliset musiikkisoittimet ja viime aikoina myös taulutietokoneet.

D&S-liiketoimintaan kuuluvat Nokian matkapuhelin- ja älylaiteyksiköt sekä suunnitteluryhmä, Nokian D&S-liiketoiminnan tuotantolaitokset, näihin liittyvät myynti- ja markkinointitoimet ja tukitoiminnot, sekä mallioikeudet, joiden mukaan D&S-liiketoiminta on laitteiden valmistaja.

Yrityskeskittymien valvontaa koskevat säännöt ja menettelyt

Komissiolla on velvollisuus arvioida tietynsuuruisen liikevaihdon ylittävien yritysten fuusioita ja yrityskauppoja (katso sulautuma-asetuksen 1 artikla) ja estää sellaiset keskittymät, jotka haittaavat olennaisesti tehokasta kilpailua ETA-alueella tai sen merkittävässä osassa.

Suurin osa yrityskeskittymistä ei aiheuta kilpailuongelmia, ja ne hyväksytään rutiinitarkastelun jälkeen. Yrityskaupan ilmoittamisen jälkeen komissiolla on yleensä yhteensä 25 työpäivää päättää, hyväksyykö se keskittymän (1. vaihe) vai aloittaako se perusteellisen tutkimuksen (2. vaihe).

Lisätietoja on saatavilla kilpailun pääosaston verkkosivuilla komission julkisessa rekisterissä asianumerolla M.7047.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32-2) 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32-2) 295 19 25


Side Bar