Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 6. prosinca 2013.

Komisija pozdravlja znatan napredak postignut u vezi s njezinim prijedlogom za pomoć poduzećima u prekograničnoj naplati duga

Ministri pravosuđa danas su postigli dogovor o općem pristupu u pogledu Prijedloga Europske komisije za europski nalog za zamrzavanje računa (IP/11/923) kako bi se olakšala prekogranična naplata duga za građane i poduzeća. Prijedlogom se olakšavaju prekogranični zahtjevi za naplatu duga te se vjerovnicima osigurava veća sigurnost u tom pogledu, a time i veće povjerenje u trgovinu na jedinstvenom tržištu EU-a. Dio je agende „pravosuđe za rast” Europske komisije, kojom se potencijal zajedničkog područja pravde EU-a nastoji iskoristiti za trgovinu i rast.

„Današnji napredak u pregovorima o europskom nalogu za zamrzavanje računa napredak je za europska mala poduzeća, koja su okosnica našeg gospodarstva. U ovim za gospodarstvo zahtjevnim vremenima poduzetnici trebaju brza rješenja kako bi naplatili nepodmirene dugove. Treba im učinkovito rješenje na razini cijelog EU-a kako bi se, dok sud ne donese odluku o isplati sredstava, novac zadržao tamo gdje jest, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. "Pouzdajem se u to da će Europski parlament i Vijeće nastaviti s dobrim radom kako bi ovaj Prijedlog brzo postao dijelom europskog zakonodavstva."

Europska poduzeća godišnje gube oko 2,6 % svog prometa zbog nenaplativih potraživanja. Većina njih su mala i srednja poduzeća. Godišnje se nepotrebno otpisuju dugovi u vrijednosti od 600 milijuna EUR jer je poduzetnicima preteško voditi skupe i komplicirane sudske sporove u inozemstvu. Europskim nalogom za zamrzavanje računa, koji je Komisija predložila, pružaju se rješenja za taj problem.

U kompromisu koji su ministri pravosuđa dogovorili na današnjem sastanku potvrđene su glavne stavke prijedloga Komisije. Što je najvažnije, Vijeće je u svom tekstu zadržalo ključne elemente prijedloga, primjerice učinak iznenađenja, jer se nalozi izdaju bez prethodnog znanja dužnika, i široku definiciju prekograničnih slučajeva. Tekst Vijeća razlikuje se od izvornog prijedloga u sljedećim pojedinostima:

Područje primjene: Za razliku od Prijedloga Komisije, u tekstu Prijedloga Vijeća pravila se neće primjenjivati na financijske instrumente (kao što su dionice ili obveznice), oporuke ili nasljeđivanje i bračnu imovinu. To znači da vjerovnici neće moći rabiti Europski nalog za zamrzavanje računa kako bi se zamrznuli financijski instrumenti na bankovnim računima ili u slučajevima sporova povezanih s oporukama i nasljeđivanjem ili bračnom imovinom.

Dostupnost i uvjeti: Prema tekstu Vijeća pravila će se primjenjivati samo na vjerovnike koji imaju domicil u državi članici koju ta pravila obvezuju. Nadalje, vjerovnik je u pravilu pravno odgovoran za neopravdanu uporabu naloga za zamrzavanje računa.

Pristup informacijama o bankovnom računu: kreditor se mehanizmom koji je uspostavljen novim pravilima može služiti samo kada protiv dužnika postoji izvršiva presuda.

Sljedeći koraci: Kako bi Prijedlog Komisije postao zakonom, moraju ga zajednički usvojiti Europski parlament i države članice EU-a u Vijeću (koje glasuje kvalificiranom većinom). Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta podržao je Prijedlog Komisije te ga je izglasao 30. svibnja ove godine (MEMO/13/481). Današnji napredak u Vijeću znači da ta dva suzakonodavca mogu započeti trijalog s Komisijom u cilju konačnog dogovora.

Pozadina

Mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) sačinjavaju 99 % poduzeća u EU-u. Njih približno milijun suočava se s problemima povezanima s prekograničnim dugovima, a godišnje se otpiše do 600 milijuna EUR dugova jer je poduzetnicima preskupo i preteško voditi sudske sporove u drugim zemljama EU-a. Time su pogođeni i građani, primjerice u slučajevima kada im se nikada ne dostavi roba koju su kupili putem internetske prodaje ili kada odsutni roditelj iz inozemstva ne plaća naknadu za uzdržavanje djeteta.

Komisijinim Prijedlogom Uredbe uspostavit će se novi Europski nalog za zamrzavanje računa kojim će se vjerovniku omogućiti da se na računu dužnika zamrzne iznos duga. Taj nalog može biti od ključne važnosti u postupcima naplate duga jer bi se njime dužnike spriječilo u tome da, za vrijeme koje je potrebno se presuda o meritumu donese ili izvrši, ta sredstva uklone ili potroše. Na taj se način povećava vjerojatnost uspješne prekogranične naplate duga.

Zahvaljujući tom novom europskom nalogu vjerovnici će moći zamrznuti sredstva na bankovnim računima pod istim uvjetima u svim državama članicama EU-a. Bitno je i da se nacionalni sustavi zamrzavanja sredstava neće mijenjati. Komisija samo dodaje i europski postupak koji vjerovnici mogu odabrati kako bi naplatili neisplaćena potraživanja u drugim zemljama EU-a.

Europski nalog za zamrzavanje računa vjerovnicima će biti dostupan kao alternativa instrumentima koji već postoje u okviru nacionalnog zakonodavstva. Taj nalog po svojoj je naravi zaštitni, što znači da se njime sredstva na računu dužnika samo blokiraju, ali se ne isplaćuju na račun vjerovnika. Instrument će se primjenjivati samo na prekogranične slučajeve. Europski nalog za zamrzavanje računa izdaje se ex parte postupkom, što znači da bi se izdavao bez prethodnog znanja dužnika i time omogućio učinak iznenađenja. Tim instrumentom osiguravaju se zajednička pravila u pogledu sudske nadležnosti, uvjeta i postupaka za izdavanje naloga, naloga za otkrivanje podataka o bankovnim računima, izvršenja naloga za zamrzavanje od strane nacionalnih sudova i tijela te pravnih lijekova kojima dužnik raspolaže i ostalih elemenata pravne zaštite tuženika.

Dodatne informacije:

Europska komisija – Kutak za objave: http://ec.europa.eu/justice/newsroom

Europska komisija – građansko pravo: http://ec.europa.eu/justice/civil

Web-stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe: http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar