Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 december 2013

Concentraties: Commissie keurt overname goed van Duitse en Nederlandse joint ventures voor levering en opslag van aardgas door Gazprom

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening toestemming verleend voor het verwerven van i) de gezamenlijke zeggenschap over de Nederlandse ondernemingen WINZ en Wintershall Services, en ii) de uitsluitende zeggenschap over de Duitse ondernemingen Wingas en WIEH door het Russische energiebedrijf Gazprom. De Commissie kwam tot de conclusie dat de voorgenomen transactie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren.

WINZ en Wintershall Services zijn actief in de exploratie en productie van olie en gas in de Noordzee, terwijl Wingas en WIEH zich bezighouden met de distributie van gas, hoofdzakelijk in Duitsland.

De Commissie heeft onderzocht welke de mogelijke gevolgen van de transactie zijn voor de mededinging op de markten voor de verkoop van aardgas in Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië, waar Gazprom gas aan groot- en kleinhandelaren verkoopt, onder meer aan Wingas, die zowel groothandelaar als detailhandelaar is. De Commissie kwam tot de bevinding dat Gazprom door de overname de toegang van de klanten tot gasleveringen niet zou kunnen beperken omdat voldoende andere toeleveranciers op de markt aanwezig zijn.

De Commissie heeft ook de mogelijke gevolgen van de overname voor de mededinging op de markten voor de opslag van aardgas in Duitsland en Oostenrijk beoordeeld. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de meeste overlappingen tussen de activiteiten van de betrokken ondernemingen reeds vóór de transactie bestonden en/of dat er slechts van een zeer beperkte mate van integratie sprake was.

De Commissie is derhalve tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen transactie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren. Dit besluit heeft geen gevolgen voor het lopende antitrustonderzoek met betrekking tot Gazprom (zie IP/12/937). Beide zaken worden op hun eigen waarde beoordeeld.

Het mededingingsrecht van de EU, waaronder de EU-concentratiecontrole, geldt voor alle bedrijven die zaken doen in de EU. Het doel van de concentratiecontrole is om tegemoet te komen aan de mededingingsbezwaren die specifiek als gevolg van een fusie of overname ontstaan.

Ondernemingen en producten

Gazprom is een beursgenoteerde onderneming waarin de Russische Federatie een meerderheidsbelang heeft. De belangrijkste activiteiten zijn de exploratie, de productie, het transport, de levering, de verhandeling, de distributie en de opslag van aardgas.

Wintershall is een volle dochteronderneming van BASF en is actief in de exploratie en productie van aardolie en aardgas, met name in Europa, Noord-Afrika, Zuid-Amerika en Rusland, alsook in de exploitatie van aardgaspijpleidingen, investeringen en de levering en opslag van aardgas.

Wingas staat momenteel onder de gezamenlijke zeggenschap van Wintershall en Gazprom. Wingas is actief in de downstreamlevering van gas in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en verschillende andere West-Europese landen. Wingas biedt via haar dochteronderneming Astora ook opslag van aardgas aan in Duitsland en Oostenrijk.

WIEH staat momenteel eveneens onder de gezamenlijke zeggenschap van Wintershall en Gazprom en koopt aardgas van Gazprom aan voor levering aan Duitse klanten.

WINZ en Wintershall Services zijn volle dochterondernemingen van Wintershall. WINZ legt zich toe op de exploratie en de productie van olie en gas in de Noordzee. Wintershall Services levert op haar beurt platformpersoneel en aanverwante diensten aan WINZ.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de aangemelde concentraties levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Zodra een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister van de Commissie onder zaaknummer M.6910.

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar