Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionEN

Pressmeddelande

Bryssel den 5 december 2013

Luftfart: Kommissionen uppdaterar svarta listan

Europeiska kommissionen har för tjugoandra gången uppdaterat den europeiska listan över flygbolag med verksamhetsförbud eller andra driftsrestriktioner inom Europeiska unionen, mer känd som ”svarta listan”. Med stöd i säkerhetsuppgifter från olika källor samt en utfrågning av de nepalesiska luftfartsmyndigheterna och ett antal nepalesiska flygbolag har kommissionen beslutat att placera samtliga flygbolag från Nepal på EU:s svarta lista.

Den rådande säkerhetsnivån i Nepal ger oss inget annat val än att placera landets samtliga flygbolag på EU:s svarta lista. Vi hoppas att detta verksamhetsförbud ska hjälpa luftfartsmyndigheterna att förbättra flygsäkerheten. Jag har redan uppmanat Europeiska byrån för luftfartssäkerhet att utforma ett projekt till stöd för flygsäkerheten i Nepal. Samtidigt kan jag med tillfredsställelse notera nya framsteg på säkerhetsområdet, särskilt i Filippinerna, Sudan och Zambia. Detta är länder som – tillsammans med ett antal andra länder där säkerheten stegvis förbättras – för närvarande står kvar på listan, men jag är övertygad om att de kan vänta sig positiva beslut om saker och ting fortsätter att utvecklas i rätt riktning, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som också ansvarar för transportfrågor.

Den nya listan, som återfinns på kommissionens webbplats, ersätter och uppdaterar den tidigare som antogs i juli 2013.

Till följd av verksamhetsförbudet för nepalesiska flygbolag är dessa bolag förbjudna att flyga in i eller inom unionen. Europeiska researrangörer och resebyråer blir skyldiga att underrätta europeiska resenärer, vilka kommer att ha rätt till ersättning om de bokat en plats ombord på ett nepalesiskt flyg som en del av en resa till Nepal och sedan bestämmer sig för att inte utnyttja den.

Samråd har också hållits med de civila luftfartsmyndigheterna i Libyen. EU:s flygsäkerhetskommitté noterade att framsteg fortsatt görs, men enades med de libyska civila luftfartsmyndigheterna om att det alltjämt är nödvändigt att bibehålla de frivilliga begränsningarna att inte flyga till EU som sedan den libyska revolutionen gäller samtliga flygbolag med licens i Libyen. Genomförandet av begränsningarna kommer fortsatt att noggrant följas av kommissionen och EU:s flygsäkerhetskommitté.

Ytterligare tekniska uppdateringar av svarta listan har också gjorts. Bland annat har några flygbolag som upphört att existera tagits bort och nya som nyligen grundats lagts till i ett antal svartlistade länder, nämligen Kirgizistan, Kazakstan, Indonesien och Moçambique.

Kommissionens beslut grundar sig på det enhälliga yttrandet från EU:s flygsäkerhetskommitté, som sammanträdde mellan den 19 och 21 november 2013. Kommittén är sammansatt av flygsäkerhetsexperter från kommissionen, de 28 EU-länderna, samt Norge, Island, Schweiz och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa). Kommissionens beslut i dag hälsades också med tillfredsställelse av Europaparlamentet och rådet.

Bakgrundsinformation

EU:s uppdaterade lista omfattar alla flygbolag som är certifierade i 21 länder, med sammanlagt 295 flygbolag som är helt förbjudna i EU:s luftrum. Det rör sig om flygbolag i Afghanistan, Angola, Benin, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Eritrea, Filippinerna, Gabon (med undantag av tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag av fem flygbolag), Kazakstan (med undantag av ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Moçambique, Nepal, São Tomé och Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Swaziland och Zambia. Listan omfattar också två enskilda flygbolag: Blue Wing Airlines från Surinam och Meridian Airways från Ghana, vilket totalt gör 297 flygbolag.

Dessutom omfattar listan tio flygbolag som belagts med begränsningar och därför tillåts bedriva trafik i EU på strikta villkor: Air Astana från Kazakstan, Afrijet, Gabon Airlines och SN2AG från Gabon, Air Koryo från Nordkorea, Airlift International från Ghana, Air Service Comores från Komorerna, Iran Air från Iran, TAAG Angolan Airlines från Angola samt Air Madagascar från Madagaskar.

Läs mer

Följ vice ordförande Siim KallasTwitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns +32 2 298 76 38

Dale Kidd +32 2 295 74 61


Side Bar