Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 5. decembra 2013

Letectvo: Komisia aktualizovala európsky zoznam leteckých spoločností so zákazom vykonávania leteckej dopravy

Európska komisia po dvadsiaty druhýkrát aktualizovala európsky zoznam leteckých spoločností, ktoré podliehajú zákazu alebo obmedzeniam pri prevádzkovaní letov v rámci Európskej únie, lepšie známy ako „zoznam EÚ týkajúci sa bezpečnosti leteckej prevádzky“. Na základe informácií o bezpečnosti získaných z rôznych zdrojov a vypočutia nepálskych leteckých orgánov, ako aj niekoľkých nepálskych leteckých dopravcov sa Komisia rozhodla zaradiť všetky letecké spoločnosti z Nepálu do zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Pri súčasnej bezpečnostnej situácii v Nepále nemáme inú možnosť ako zaradiť všetkých nepálskych leteckých dopravcov do zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky. Veríme však, že tento zákaz pomôže leteckým orgánom zvýšiť bezpečnosť letectva. Európsku agentúru pre bezpečnosť letectva som už požiadal, aby pre Nepál pripravila projekt pomoci v oblasti bezpečnosti letectva. Na druhej strane sa teším z ďalšieho pokroku vo zvyšovaní bezpečnosti, a to najmä na Filipínach, v Sudáne a Zambii. Tieto krajiny, ako aj niekoľko ďalších krajín, v ktorých sa úroveň bezpečnosti postupne zvyšuje, zostávajú zatiaľ na zozname, som však presvedčený o tom, že časom bude m možné prijať pozitívne rozhodnutia, ak vývoj pôjde naďalej správnym smerom.“

Týmto novým zoznamom, ktorý je k dispozícii na nahliadnutie na webovej lokalite Komisie, sa nahrádza a aktualizuje predchádzajúci zoznam z júla 2013.

V dôsledku zákazu vykonávania leteckej dopravy nesmú nepálski dopravcovia prevádzkovať lety na územie alebo v rámci Únie. Európske cestovné kancelárie a agentúry okrem toho musia informovať cestujúcich z Európy, ktorí budú mať právo na odškodnenie v prípade, že si rezervovali let v lietadle nepálskeho dopravcu ako súčasť cesty do Nepálu, a rozhodli sa naň nenastúpiť.

Konzultácie sa uskutočnili aj s líbyjskými úradmi civilného letectva. Výbor EÚ pre bezpečnosť letectva konštatoval ďalší pokrok, ale súhlasil s líbyjskými orgánmi civilného letectva, že je naďalej nevyhnutné zachovať dobrovoľné obmedzenia na lety do EÚ, ktoré sa od vypuknutia líbyjskej revolúcie uplatňujú na všetky letecké spoločnosti s povolením na prevádzku v Líbyi. Komisia a Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť budú naďalej dôkladne monitorovať vykonávanie týchto obmedzení.

Ďalšie technické aktualizácie zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečnosti leteckej prevádzky vyplývajú z vyradenia niektorých leteckých spoločností, ktoré zanikli, a z pridania nových spoločností zriadených v niekoľkých krajinách, ktoré majú zákaz leteckej prevádzky v EÚ.

Patria sem: Kirgizsko, Kazachstan, Indonézia a Mozambik.

Toto rozhodnutie Komisie sa opiera o jednomyseľné stanovisko Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť na zasadnutí konanom od 19. do 21. novembra 2013. Členmi výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť sú odborníci Komisie pre oblasť bezpečnosti letectva, pochádzajúci zo všetkých 28 členských štátov Únie, ako aj z Nórska, Islandu, Švajčiarska, a tiež Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). K tomuto rozhodnutiu Komisie vyjadrili kladné stanovisko aj Európsky parlament a Rada ministrov.

Súvislosti

Spolu sa na aktualizovanom zozname EÚ týkajúcom sa bezpečnosti leteckej prevádzky nachádza 295 leteckých spoločností certifikovaných v 21 štátoch, ktoré majú úplný zákaz prevádzkovať lety vo vzdušnom priestore EÚ. Týmito štátmi sú Afganistan, Angola, Benin, Džibuti, Eritrea, Filipíny (s výnimkou jednej leteckej spoločnosti), Gabon (s výnimkou troch leteckých spoločností, ktoré prevádzkujú lety za určitých podmienok a obmedzení), Indonézia (s výnimkou piatich leteckých spoločností), Kazachstan (s výnimkou jednej leteckej spoločnosti, ktorá prevádzkuje lety za určitých podmienok a obmedzení), Kirgizsko, Konžská republika, Konžská demokratická republika, Libéria, Mozambik, Nepál, Rovníková Guinea, Sierra Leone, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Sudán, Svazijsko a Zambia. Na zozname sa nachádzajú samostatne aj 2 letecké spoločnosti: Blue Wing Airlines zo Surinamu a Meridian Airways z Ghany, čiže ich celkový počet je 297.

Okrem toho sa na zozname nachádza desať leteckých spoločností, ktoré podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a môžu prevádzkovať lety do EÚ za prísnych podmienok. Ide o spoločnosti Air Astana z Kazachstanu, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores z Komor, Iran Air z Iránu, TAAG Angolan Airlines z Angoly a Air Madagascar z Madagaskaru.

Ďalšie informácie

Sledujte podpredsedu Kallasa na Twitteri.

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)


Side Bar