Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. prosince 2013

Letectví: Komise aktualizuje černou listinu leteckých společností

Evropská komise provedla 22. aktualizaci evropského seznamu leteckých společností, které v rámci Evropské unie nesmějí provozovat leteckou dopravu nebo jejichž provoz je omezen. Tento seznam je známý spíše pod názvem „seznam EU pro leteckou bezpečnost“. Komise na základě bezpečnostních informací z různých zdrojů a v návaznosti na slyšení za účasti jak nepálských úřadů pro letectví, tak řady nepálských leteckých dopravců, rozhodla o zařazení všech nepálských leteckých společností na seznam EU pro leteckou bezpečnost.

Siim Kallas, místopředseda Komise odpovědný za dopravu, v této souvislosti prohlásil: „Současná bezpečnostní situace v Nepálu nám nedává jinou možnost než zařadit všechny nepálské dopravce na černou listinu leteckých společností. Věříme, že toto omezení pomůže úřadům pro letectví zlepšit bezpečnost letecké dopravy. Požádal jsem již Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví, aby pro Nepál připravila projekt na podporu bezpečnosti letecké dopravy. Pozitivní naopak je, že jsem zaznamenal další pokrok v oblasti bezpečnosti, a to zejména na Filipínách, v Súdánu a v Zambii. Tyto země, stejně jako řada jiných zemí, kde se bezpečnost postupně zlepšuje, prozatím zůstávají na listině, avšak jsem si jist, že pokud se situace bude i nadále vyvíjet správným směrem, bude možné přijmout pozitivní rozhodnutí.“

Novým seznamem, který je k nahlédnutí na internetových stránkách Komise, se nahrazuje předchozí seznam z července 2013.

V důsledku zákazu nesmí nepálští dopravci létat do Unie nebo na jejím území. Stejně tak budou mít evropští provozovatelé letecké dopravy a cestovní agentury povinnost informovat evropské cestující, kteří pokud si v rámci cesty do Nepálu rezervovali místo u nepálského dopravce a rozhodnou se jeho služeb nevyužít, budou mít nárok na poskytnutí náhrady.

Konzultace dále proběhly s úřady pro civilní letectví v Libyi. Výbor EU pro leteckou bezpečnost uvedl, že již bylo dosaženo určitého pokroku, avšak shodl se s libyjskými úřady pro civilní letectví, že je nadále nezbytné zachovat dobrovolné omezení spočívající v zákazu letů do EU, jež je od libyjské revoluce uplatňováno na všechny letecké společnosti licencované v Libyi. Komise a Výbor EU pro leteckou bezpečnost budou provádění těchto opatření i nadále bedlivě sledovat.

Další technická aktualizace seznamu byla nutná také kvůli tomu, že některé společnosti přestaly existovat a některé naopak vznikly ve státech, pro které platí zákaz ze strany EU, konkrétně v Kyrgyzstánu, Kazachstánu, Indonésii a Mosambiku.

Rozhodnutí Komise je založeno na jednomyslném stanovisku Výboru EU pro leteckou bezpečnost, který zasedal ve dnech 19. až 21. listopadu 2013. Členy Výboru EU pro leteckou bezpečnost jsou odborníci na bezpečnost letectví z Komise, z každého z 28 členských států Unie a z Norska, Islandu, Švýcarska a z Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). K rozhodnutí Komise vydal kladné stanovisko také Evropský parlament a Rada ministrů.

Souvislosti

Aktualizovaný seznam EU pro leteckou bezpečnost obsahuje všechny letecké společnosti, které získaly osvědčení v 21 státech, jež byly shledány jako problematické, tedy celkem 295 leteckých společností, jež mají zakázán vstup do vzdušného prostoru EU. Na seznamu jsou uvedeny tyto země: Afghánistán, Angola, Benin, Konžská republika, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Rovníková Guinea, Eritrea, Gabon (s výjimkou 3 dopravců, kteří provozují leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Indonésie (s výjimkou 5 dopravců), Kazachstán (s výjimkou jednoho dopravce, který provozuje leteckou dopravu s určitými omezeními a za určitých podmínek), Kyrgyzstán, Libérie, Mosambik, Nepál, Filipíny (s výjimkou jedné společnosti), Sierra Leone, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Súdán, Svazijsko a Zambie. Seznam rovněž zahrnuje 2 jednotlivé letecké společnosti – Blue Wing Airlines ze Surinamu a Meridian Airways z Ghany. Celkový počet společností na černé listině tedy činí 297.

Kromě toho je na seznam zařazeno dalších 10 leteckých společností, které podléhají provozním omezením, což v praxi znamená, že v EU smějí provozovat lety za přísných podmínek. Jedná se o společnosti Air Astana z Kazachstánu, Afrijet, Gabon Airlines a SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Korejské lidově demokratické republiky, Airlift International z Ghany, Air Service Comores z Komor, Iran Air z Íránu, TAAG Angolan Airlines z Angoly a Air Madagascar z Madagaskaru.

Další informace

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar