Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 4 decembrie 2013

Încadrarea în muncă a tinerilor: Comisia propune standarde pentru îmbunătățirea calității stagiilor

Astăzi, Comisia Europeană a propus orientări care să le permită stagiarilor să dobândească o experiență de muncă de înaltă calitate, în condiții sigure și echitabile și care să le crească șansele de a găsi un loc de muncă de bună calitate. Scopul Propunerii de Recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii va solicita în special statelor membre să se asigure că legislația sau practicile naționale respectă principiile enunțate în orientări și să își adapteze legislația acolo unde este necesar. Stagiile sunt un element cheie al inițiativei Garanția pentru tineret propuse de Comisia Europeană în decembrie 2012 și adoptate de Consiliul de Miniștri al UE în aprilie 2013. Actualmente, unul din trei stagii nu corespunde standardelor în ceea ce privește condițiile de muncă sau conținutul didactic, conform unui sondaj recent al Eurobarometru (IP/13/1161). Multe dintre aceste stagii care nu corespund standardelor sunt utilizate de către angajatori pentru a înlocui locurile de muncă pentru începători.

„Stagiile sunt esențiale pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a tinerilor, precum și pentru a asigura o trecere lină de la școală la locul de muncă. Este inacceptabil că unii dintre stagiari sunt în prezent exploatați ca forță de muncă gratuită sau ieftină. Statele membre trebuie să se asigure că stagiarii beneficiază de formări profesionale de calitate și capătă experiența necesară pentru a obține un loc de muncă. Aceste propuneri de orientări vor permite stagiarilor să dobândească experiență de muncă de înaltă calitate în condiții bune de lucru” a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

Orientările urmează să îmbunătățească transparența în ceea ce privește condițiile de stagiu, impunând de exemplu cerința ca stagiile să se bazeze pe un acord scris de stagiu. Orientările urmează să îmbunătățească transparența în ceea ce privește condițiile de stagiu, impunând de exemplu cerința ca stagiile să se bazeze pe un acord scris de stagiu. Acordul ar trebui să acopere conținutul didactic (obiectivele educaționale, supravegherea) și condițiile de muncă (durata limitată, timpul de lucru, indicația clară că stagiarii vor fi plătiți sau compensați în alt mod și că vor beneficia sau nu de securitatea socială). Într-adevăr, li se va cere furnizorilor de stagiu să indice în anunțul de post vacant dacă stagiul va fi plătit.

Prin stabilirea unor standarde comune de calitate pentru stagii, adoptarea cadrului de calitate pentru stagii va sprijini implementarea mecanismelor de Garanție pentru tineret de către statele membre. Totodată, aceasta va încuraja organizarea mai multor stagii transnaționale și va contribui la extinderea portalului EURES la stagii, astfel cum a solicitat Consiliul European în Concluziile din iunie 2012.

Cadrul propus nu vizează stagiile care fac parte dintr-o diplomă universitară sau care sunt obligatorii pentru a avea acces la o anumită profesie.

Context

Cadrul de calitate pentru stagii este una dintre inițiativele anunțate în Pachetul de măsuri privind încadrarea în muncă a tinerilor din decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1311, MEMO/12/938 și SPEECH/12/910).

Scopul Garanției pentru tineret este acela de a se asigura că toți tinerii cu vârsta de până la 25 de ani primesc o ofertă de muncă de calitate, formare continuă, o ofertă de ucenicie sau de stagiu în termen de patru luni din momentul în care își pierd locul de muncă sau ies din sistemul de învățământ oficial. Garanția pentru tineret este una dintre cele mai importante și mai urgente reforme structurale pe care trebuie să le introducă statele membre pentru a rezolva problema șomajului în rândul tinerilor și a îmbunătăți trecerea de la școală la un loc de muncă. Stagiile de bună calitate sunt extrem de importante pentru implementarea eficace a acesteia (MEMO/13/968 și MEMO/13/984).

În ultimele două decenii, stagiile au devenit un punct important de intrare pe piața muncii pentru tineri. Deși acestea reprezintă tot mai mult o caracteristică standard a piețelor forței de muncă, răspândirea lor a fost în același timp însoțită de preocupări din ce în ce mai mari legate de conținutul didactic și de condițiile de muncă. Dacă menirea stagiilor este de a facilita într-adevăr accesul la ocuparea unui loc de muncă, acestea trebuie să ofere un conținut didactic de calitate și condiții de lucru adecvate și nu ar trebui să constituie un înlocuitor ieftin pentru locurile de muncă obișnuite.

Un sondaj recent Eurobarometru referitor la calitatea stagiilor evidențiază faptul că stagiile sunt răspândite: aproximativ jumătate dintre respondenți (46 %) au efectuat un stagiu, iar o mare parte dintre aceștia au efectuat mai multe stagii. Sondajul indică de asemenea că 35 % dintre furnizorii de stagii nu oferă un acord scris de stagiu, iar la 23 % dintre stagiari li se oferă la sfârșit posibilitatea de a-și reînnoi stagiul în loc de a fi recrutați în mod corespunzător. Sondajul arată totodată că numai 9 % dintre stagii se desfășoară în străinătate.

Un studiu privind stagiile în toate statele membre ale UE a fost publicat de Comisie în iulie 2012. Acesta a recomandat ca stagiile să ofere mai multe garanții în privința calității și a perspectivelor pentru tineri și să răspundă mai bine cerințelor de pe piața muncii (a se vedea IP/12/731).

Pentru informații suplimentare

Rubrica de știri de pe site-ul internet al DG Ocuparea forței de muncă

Sondajul Eurobarometru „Experiența stagiilor în UE

Site-ul internet al comisarului László Andor

Urmăriți activitatea comisarului László Andor pe Twitter

Abonați-vă la curierul electronic gratuit al Comisiei Europene: buletin informativ pe tema ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune

Persoane de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar