Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. december 4.

A fiatalok foglalkoztatása: standardok a szakmai gyakorlatok minőségének javítására

Az Európai Bizottság a mai napon iránymutatást terjesztett elő annak érdekében, hogy a gyakornokok biztonságos és méltányos körülmények között szerezhessenek magas színvonalú munkatapasztalatot és nagyobb eséllyel találjanak jó munkát. A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslat mindenekelőtt arra szólítja fel a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a nemzeti jog és gyakorlat, valamint az iránymutatásban rögzített elvek összhangjáról, akár jogszabályaik kiigazításával. A szakmai gyakorlatok az Európai Bizottság által 2012 decemberében javasolt, majd a Miniszterek Tanácsa által 2013 áprilisában elfogadott ifjúsági garancia központi elemét képezik. Egy közelmúltbeli Eurobarométer felmérés szerint a munkakörülmények, illetve az elsajátítható ismeretek tekintetében jelenleg minden harmadik szakmai gyakorlat elmarad az elvárt színvonaltól (IP/13/1161). A munkáltatók sok esetben pályakezdő állásokat váltanak ki a nem kellően színvonalas szakmai gyakorlatokkal.

„A szakmai gyakorlatok elengedhetetlenek a fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javításához, valamint az iskolából a munka világába való átmenet zökkenőmentessé tételéhez. Elfogadhatatlan, hogy a gyakornokok egy részét olcsó, sőt, ingyenes munkaerőnek tekintik. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyakornokok hasznos képzésben részesüljenek, értékes tapasztalatokat szerezzenek és mindezeket sikeresen tudják felhasználni az álláskeresés során. A javasolt iránymutatás végrehajtása révén a gyakornokok megfelelő körülmények között szerezhetnek magas színvonalú munkatapasztalatot” – nyilatkozta Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos.

Az iránymutatás javítja a szakmai gyakorlatok feltételeinek átláthatóságát, többek között előírja azt, hogy a szakmai gyakorlatok írásos gyakornoki szerződésen alapuljanak. A szerződésnek tartalmaznia kell az elsajátítandó ismeretek leírását (tanulmányi célok, szakmai irányítás) és a munkakörülményeket (határozott időtartam, munkaidő, annak egyértelmű feltüntetése, hogy a gyakornok kap-e fizetést vagy egyéb ellentételezést, valamint hogy jogosult-e társadalombiztosítási ellátásra). A javaslat szerint a szakmai gyakorlatot kínáló munkáltatóknak a hirdetésben fel kell tüntetniük, hogy a gyakornok kap-e javadalmazást.

A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének elfogadása – a benne meghatározott, a szakmai gyakorlatokra vonatkozó egységes minőségi követelmények révén – várhatóan elősegíti az ifjúsági garanciarendszerek tagállami végrehajtását. Emellett ösztönözni fogja a nemzetközi szakmai gyakorlatok körének bővítését, valamint (az Európai Tanács 2012. júniusi következtetéseinek megfelelően) az EURES szakmai gyakorlatokra történő kiterjesztését is.

A javasolt keretrendszer nem vonatkozik az egyetemi képzés részét képező gyakorlatokra, valamint azokra a szakmai gyakorlatokra, amelyek kötelezőek bizonyos szakmák elsajátításához.

Háttér

A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszere egyike a 2012. decemberi ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomagban bejelentett kezdeményezéseknek (lásd: IP/12/1311, MEMO/12/938 és SPEECH/12/910).

Az ifjúsági garancia célja annak biztosítása, hogy az iskolapadból kikerülő, illetve munkanélkülivé váló 25 év alatti fiatalok mindegyike négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön. Az ifjúsági garancia az egyik legfontosabb és legsürgetőbb strukturális reform, amelyet a tagállamoknak be kell vezetniük az ifjúsági munkanélküliség kezelése, valamint az iskolából a munka világába való átmenet javítása érdekében. A garanciarendszer hatékony végrehajtásához elengedhetetlenek a színvonalas szakmai gyakorlatok (MEMO/13/968 és MEMO/13/984).

Az elmúlt két évtizedben a szakmai gyakorlat a munkaerőpiacra való belépés fontos kapujává vált a fiatalok számára. Bár a szakmai gyakorlatok egyre inkább a munkaerőpiacok szerves részét képezik, gyors terjedésükkel egyidejűleg folyamatosan erősödnek az ismeretanyaggal és a munkakörülményekkel kapcsolatos aggodalmak. Amennyiben a szakmai gyakorlat célja valóban a munkavállalás megkönnyítése, színvonalas ismeretanyagot és megfelelő munkakörülményeket kell biztosítania, nem szolgálhat a rendes munka olcsó alternatívájaként.

Egy közelmúltbeli, a szakmai gyakorlatok minőségéről készített Eurobarométer felmérés szerint a szakmai gyakorlatok széles körben elterjedtek: a válaszadók mintegy fele (46%) vett részt szakmai gyakorlaton, jelentős részük több gyakorlatot is maga mögött tudhat. A felmérésből az is kiderül, hogy a gyakorlatot kínálók 35%-a nem készít írásos gyakornoki szerződést, a gyakorlati idő végén pedig a gyakornokok 23%-ának a szakmai gyakorlat meghosszabbítását ajánlották fel rendes állásban történő alkalmazás helyett. Az adatok szerint a szakmai gyakorlatoknak csupán a 9%-ára kerül sor külföldön.

A Bizottság 2012 júliusában tanulmányt tett közzé, amely minden uniós tagállamban megvizsgálta a szakmai gyakorlatok helyzetét. A tanulmányban megfogalmazott ajánlások között szerepel, hogy a szakmai gyakorlatoknak több garanciát kell nyújtaniuk a fiataloknak színvonal és perspektíva tekintetében, valamint jobban meg kell felelniük a munkaerőpiaci követelményeknek (lásd: IP/12/731).

További információk

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság weboldalán

Eurobarométer felmérés „The experience of traineeships in the EU” (A szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok az EU-ban)

Andor László honlapja

Kövesse Andor László bejegyzéseit a Twitteren is

Az alábbi linkre kattintva feliratkozhat az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére

Kapcsolattartók:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar